Domů
Přenos elektřiny
Německá páteřní přenosová vedení dostanou do vínku novou technologii. Využita bude poprvé na světě
Větrné elektrárny, vedení.
Zdroj: TenneT

Německá páteřní přenosová vedení dostanou do vínku novou technologii. Využita bude poprvé na světě

Němečtí provozovatelé přenosové soustavy pro důležitá páteřní přenosová vedení SuedLink, SuedOstLink a A-Nord  použijí inovativní stejnosměrné 525kV kabely s plastovou izolací. Ty nahradí doposud používané kabely s nižším napětím.  Na realizaci těchto vedení stojí samé základy německé energetické transformace (Energiewende), jelikož právě přenos elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do míst spotřeby je aktuálně největším německým problémem.

Doposud se v Německu pro stejnosměrné podzemní kabelové linky, například pro propojení větrných farem na moři s přenosovou soustavou, používaly kabely s plastovou izolací pro napětí 320 kV. Využití kabelových vedení o  napětí 525 kV přinese řadu výhod, které budou mít za následek minimalizaci nutných výkopových prací nebo vyšší přenášené výkony.

Podle německých provozovatelů přenosové soustavy (PPS), 50Hertz, Amprion, TenneT a TransnetBW, dojde ke světově prvnímu využití  podzemních kabelů pro stejnosměrné napětí 525 kV s plastovou izolací (XLPE).  Zmiňovaná vedení tak budou ve své podstatě představovat pilotní projekt. Dosud bylo nutné zvolit nižší napětí nebo využít kabelů využívajících jako izolaci impregnant. To v obou případech znamenalo buď vyšší nároky na prostor, nebo nižší přenášený výkon.

Kabelový buben. Zdroj: Tennet

Požadavky na prostor pro stejnosměrné linky se tak mohou snížit, čímž se také sníží potřebné stavební práce. To dle PPS výrazně sníží zásahy do životního prostředí a životů obyvatel, jejichž odpor je hlavní překážkou v budování německé přenosové soustavy.

„Provozovatelé přenosových soustav tak splňují přání politiků a občanů zavádět stejnosměrná propojení nezbytná pro úspěšné provedení Energiewende [transformace německé energetiky, pozn. red.] s co nejmenším dopadem na životní prostředí a přírodu. Použití nejmodernějších technologií je zásadním faktorem, který může také přispět k podpoře přijímání těchto energetických připojení. Kromě toho lze stejnosměrná propojení realizovat poměrně levně,“ uvádí němečtí PPS ve společné tiskové zprávě.

Rozhodnutí PPS předcházela rozsáhlá a dlouhodobá zkušební fáze, ve které byla přezkoumána technická vhodnost kabelů. Za tímto účelem byly kabelové systémy testovány za převážně reálných podmínek, kde byly vystaveny cílenému maximálnímu zatížení. Testy se uskutečnily ve zkušebních laboratořích v Mannheimu a Švédsku. Tyto úspěšné předkvalifikační testy podle mezinárodních norem (CIGRE) prokázaly, že stejnosměrné kabely pro napětí 525 kV lze pro dané aplikace spolehlivě a bezpečně používat.

Moderní kabely s plastovou izolací přináší mnoho výhod oproti impregnovaným kabelům

Plavidla převážející část kabelů pro německou podmořskou část vedení NordLink. Zdroj: TenneT
Plavidla převážející část kabelů pro německou podmořskou část vedení NordLink. Zdroj: TenneT

Pro vysokonapěťová stejnosměrná kabelová vedení jsou nejrozšířenější dva základní typy kabelů:

  • tzv. Mass Impregnated (MI) kabely, neboli kabely s papírovou izolací napuštěnou impregnantem a
  • novější XLPE  (Cross Linked Polyethylene) kabely, které jako izolaci využívají zesítěný polyethylen.

Zatímco MI kabely pro vyšší napěťové hladiny přesahující 500 kV jsou již po desetiletí běžně využívané, například v podmořských instalacích (příkladem může býti aktuální projekt norsko-německého propojení Nordlink využívající MI kabely o napětí 525 kV). V případě XLPE kabelů se kabely o podobné napěťové hladině teprve dostávají na trh.

XLPE kabely jsou preferovanou volbou zejména pro vnitrozemské instalace, kde se hraje o prostor. Oproti MI kabelům totiž v tomto ohledu přináší mnoho výhod – např. nižší dielektrické ztráty a tedy i nižší nároky na prostor, ale i snazší manipulaci i transport.

Hustota výkonu [neboli výkon na jednotku plochy, pozn. red.] kabelu XPLE je tak vysoká, že podzemní kabel může poprvé přenášet téměř stejný výkon jako systém nadzemního vedení. S 2,6 GW je maximální výkon také značně vyšší ve srovnání s impregnovanými (MI) kabely, které byly dříve jedinou alternativou k nadzemnímu vedení,“  říká Stefan Habild, vedoucí divize Grid Systems společnosti ABB v Německu.

V případě přenosu 2 GW výkonu pomocí MI kabelu jsou vyžadovány dva kabelové systémy a tedy čtyři jednožilové kabely. V případě XLPE kabelu je pro přenesení stejného výkonu vyžadován pouze jeden kabelový systém, čímž se efektivně sníží šířka trasy o polovinu. Kromě toho jsou nižší i náklady na dopravu a instalaci.

„Protože kabely s plastovou izolací jsou mnohem lehčí než MI kabely, na kabelový buben je možné připevnit asi 1200 metrů kabelu místo 500 metrů, a proto je zapotřebí méně transportů,“ vysvětluje Stefan Habild.

To zároveň znamená snížení počtu spojek pro propojení jednotlivých kabelů v případě dlouhých tras a pro montéry představuje menší úsilí. Spojky pro XLPE kabely lze navíc prefabrikovat v továrně a na místě smontovat během pouhých dvou dnů, zatímco propojení MI kabelů vyžaduje týden.

Zdroj úvodní fotografie: TenneT

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(25)
Milan Vaněček
15. prosinec 2019, 13:30

"Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod". Další demonstrace platnosti tohoto pravidla, Němci chtějí.

energetik
15. prosinec 2019, 14:15

Ale v ČEZkém blbákově také chctějí, jen je to úplný opak toho kam směřuje technologický vývoj, pokrok a trh ve vyspělých západních státech.

Milan Vaněček
15. prosinec 2019, 15:58

Ano, to pravidlo platí obecně. U nás se obvykle hledá způsob jak tunelovat.

Radim
16. prosinec 2019, 18:31

Otázka je, co němci chtějí. Zatím to vypadá, že chtějí neekologickou ( bez jádra, ale s uhlím a později se zemním plynem) a velmi drahou a současně nespolehlivou a taky neekologickou ( obrovská spotřeba betonu, oceli, mědi, plastu a dalších surovin zbytečně vytěžených a použitých) OZE elektřinu.

Peter
16. prosinec 2019, 21:06

Pan Radim.

Pozrite sa kde su akcie Francuzkej Areva a kde su akcie Danskeho Vestasu.

Nikto vam nebrani investovat do Atomovej Energie.

medabeda
18. prosinec 2019, 12:45

Jo a ještě si tahají tu svou elektriku z větrníků přes nás, protože jsou líný si natahat svoje dráty ze severu na jih. Naše energetická rezerva z jádra je jim dobrá. A když si něco půjčí (třeba zásobu nafty) tak ji z nich nemůžeme vypáčit. Kamarádi za všechny prachy. Po staletí pořád stejný. A rakušáci nemlich to samý. Nakopat do ( ).( ).

gargamel
15. prosinec 2019, 19:00

Tady nefunguje nic,co spravuje stát.Dokud se neprovede celý,nový správní systém s důsledným dodržováním zákonů a vyházením lidí neschopných a podržtašků,tak se tady nic dál nehne.

Paja
15. prosinec 2019, 21:49

2,6GW při 525kV to je skoro 5kA, chlazení bude asi hlavní limit

Richard Vacek
16. prosinec 2019, 05:40

Copak v Německu neexistuje dostatečně silná občanská společnost, která budování takové trasy na dlouhé časy zablokuje?

Karl G.
16. prosinec 2019, 21:37

Tech obcanskych sdruzeni je tu spousta, bohuzel ve vysledku dojde pouze k posunuti terminu uvedeni do provozu. Klasicky trva povolovaci rizeni 5-10 let.

Josef Durák
16. prosinec 2019, 07:17

- je až neuvěřitelné kolik komoušů se snaží co néjvíc tuto zemi poškozovat a přitom se nám přece daří. Až ta stará lůza odejde pak se snad už mladí nenechají zblbnout jak my . Při konci komoušů jsem říkal,že obnova myšlení bude trvat 3 generace - ale nyní asi víc . Dokud z akademických míst nevzejdou zodpovědní lidé ,stále nám hrozí nebezpečí !!!! Bože ochran nás !!!!

Vendouch
16. prosinec 2019, 13:06

Taková slova jako jste použil Vy pane Duráku, vždycky blejou lidi,

kteří se nejsou schopni srovnat se současností a nechtějí si přiznat,

že tito novodobí demokraté už 30 let kradou víc jak komunisti.

Ono je pane Duráku jednoduché to na někoho hodit...to oni, to komunisti.

Jenže nenechte se vysmát, tyto lidi jste volil i Vy při volbách, jenže

jste se přepočítal co ? Myslel jste si jak se budete mít dobře a jak to pošlape.

Jenže vaši demokraté kradou víc jak komunisti a Vy si to nechcete přiznat.

Pane Duráku, neházejte současné problémy na někoho jiného, je 30 let po revoluci !

Petr
16. prosinec 2019, 15:48

Jak psal pan Durák v podstatě se nám daří. Řekl bych, až překvapivě dobře.

Je tedy spíše otázkou, když se dnes tak krade, jak se muselo krást za komunistů, když se dnes máme o tolik lépe.

Pan Durák má naprostou pravdu, že než doženeme Německo nebo Rakousko se kterými jsme před nástupem komunistů drželi krok, bude to trvat generace. Takové škody naší zemi a společnosti způsobili.

Nezavírejte před tím oči. Je důležité si uvědomit, že zde tyhle lidi stále působí. Podívejte na na našeho prezidenta a premiéra a uvědomte si, co dělali za minulého režimu. Ve vedení spousty firem je to podobné. Ti co měli pozice, kontakty a vliv, se svých pozic sami od sebe jen tak nevzdají.

Bohužel nesouhlasím s tím, že je to problém jen komunistů a minulosti.

Když se podíváme na Spojené Království, kde nikdy komunisty neměli a uvědomíme si míru populismu jen kolem Brexitu, vidíme, že lidská hloupost a iracionalita je obecně v jakékoliv lidské společnosti motivem číslo jedna a současná bulvarizace demokracie prostřednictvím sociálních sítí, které snesou mnohem víc, než kdysi pověstný papír, spolu s vedením hybridních válek cynickými režimy jsou skutečné hrozby i do budoucna.

Carlos
16. prosinec 2019, 16:52

Nic co se stalo za posledních 30 let se nedá srovnávat s ukradením hospodářství ve 48. roce a následnou devastací. Jenom naakumulovaný vnitřní dluh na infrastruktuře, dodnes nesplacený, šel do bilionů přepočteno na dnešní peníze. Náklady spojené s devastací ŽP jsou další desítky miliard. Škody spojené s náklady ušlé příležitosti už nikdo dnes nedopočítá, ale budou to také stovky mld. korun (na dnešní)

Nezlobte se, ale komunisti tu 40 let soustavně a svědomitě devastovali společnost, zlikvidovali jakoukoliv opozici, zlikvidovali občanskou společnost, která normálně v republikách kontroluje politiky, normalizovali ve společnosti podvody a rozkrádání. Myslíte si že to nebude mít vliv? Myslíte si že kombinace lidí myslících si že mohou všechno (mnohdy spojená nějak s komunistickým režimem), a obyvatelstva, které má strach se ozvat, které si z nemalé části myslí že když někdo byl zvolen tak může všechno, nepovede k tomu co se dělo a děje?

Ano, v každé zemi občas dojde k tomu že se u politika objeví škraloup, nebo že udělá nějaký dost velký přehmat, na který se mu přijde. Ale v těch kde nebyla kontinuita demokracie přerušená to vede k jeho rezignaci. Neexistuje aby se politik vysmíval, nebo hrozil lidem. Takový politik by si tam víckrát neškrtl.

Přes to všechno si vedeme celkem dobře. Nedošlo tu k destrukci střední třídy během transformace, jako tomu bylo v Polsku, netrpíme masivním vystěhovalectvím, jako Pobaltí, Maďarsko, Rumunsko, nebo Ukrajina.

Petr Benda
16. prosinec 2019, 10:02

Mě by celkem zajímalo jak ten kabel z XLPE je pružný a jak vlastně tlustá ta izolace je. Protože si nemyslím, že by byl stejně tvrdej jako je to u trubek z PE-Xa.

Radim
16. prosinec 2019, 18:36

Já si myslím, že tvrdý asi bude, protože kvůli tomu, aby v zemi nenavlhal, musí být ten polyetylén maximálně prostorově zesíťovaný. Stejně tak musí být maximálně prostorově zesíťovaný i proto , aby se zvyšováním teploty, když se kabel bude průchodem toho proudu zahřívat, se iziolační schopnosti snižovaly co nejpomaleji. Ono 530 kilovolt je už slušné napětí.

Petr
16. prosinec 2019, 21:47

Jo a chlazení toho kabelu by šlo využít k vytápěni okolních domů?

Energetik 007
18. prosinec 2019, 06:34

Kabelové vedení má svoje nevýhody : betonové šachty po 1200m, nemožnost zemědělské činnosti v ochranném pásmu, povrchová teplota 90oC větší poruchovost a horší odstranění poruch.

Pavel K
18. prosinec 2019, 13:49

Vetsi poruchovost nez jakou zname v zime s namrazou trhajici kabely?

Proc by nad VVN (UVN) nemhla probihate zemedelska cinnost? Sloupy mate k sobe bliz nez Vami popisovane sachty a maji i vetsi zakladnu.

Novak
18. prosinec 2019, 16:32

V případě ochranného pásma podzemního vedení tam nelze dělat zemní práce, jak je to třeba s orbou těžko říct, záleží v jaké hloubce to leží. Co se týká poruchovosti a údržby, tam to asi moc horší nebude, není to náchylné na námrazu, nemá to problém s atmosférickou elektřinou nebo větrem.

Hans
18. prosinec 2019, 16:35

Všechny "zlé totalitní" strategické a páteřní energetické a inženýrské stavby byly vybudované za "zlého socíku". Veškeré přehrady, kaskády, největší faktický akumulátor- Dlouhé Stráně, hustá sít VVN 400kV, plynovody, ropovody, desítky elektráren, dnes geniální stavba největšího vodovodu a přehrady ve střední Evropě ze Želivky pro Prahu udivuje svojí úrovní i dnes, značná část funguje samospádem. Dnešní demoKraDi nejsou schopni postavit ani kvalitní dálnici a dostatek bytů. Úrovně roku 1989 v počtu nových bytů 58 000 bytů nedosáhli ani jeden rok , ani jeden rok, nejvíce v roce 2015 ale jen 35 000 bytů....

Zdeněk Cížek
19. prosinec 2019, 10:00

Naprosto souhlasím s Hansem! Tito ,,demakratičtí" DemoKRADI dokázali od samet revouce až po dnešek ožebračit národ a stát o neuvěřitelných.2,5až 3 bil.kč a to formou,,První a Druhé kup.privatizace,tunel.bank,tunel.velkých.a středních podniků.Navíc tito političtí rozkradači umožnili za ,,hubičku prodat bonit.zemědělské pozemky na nekontrovatelnou výstavbu nekoneč.množství montoven,skladů a prodej.objektů nadnárod.korporacím,aby tyto korporace, veškerý.nezdaněný zisk převáděli do svých mateř.firem mimo území našeho státu o to dělá sumasumárum 600miliard ročně!!.Toto jim naši zotročení lidé- zaměst.vydělávají!!! Výsledný efekt je ten,že náš stát je dojnou krávou těchto cizáků a chronicky a tím pádem trpí nedostatkem prostředků na dobudování infrastruktůry(dálnice, rych.železnic,obchvatů),velkovýstavbu lev.bytů pro mladé atd.atd. A co k tomu dodat? Já vnímám to,že jsme jak slepí volili každé 4.roky ty samé prodejní politiky, ty politiky co rozkradli náši, kdysi bohatou republiku až do mrtě!! Proto varuji: pozor na tyto zločince až za 2 roky půjdem k volbám a komu důvěru a volební hlas.Toto bude důležité pro budoucnost našeho státu a nás všech!!!

Carlos
19. prosinec 2019, 14:29

Tak pánové, Hans a Čížek,

uvědomujete si, doufám že prvotní problém bylo ukradení ekonomiky v období 1938-195x, kdy dochází postupně ke kradení majetku občanům ze strany státu. A to bude velmi snadno větší objem než nějaké 3-4 biliony. Které podle vás "ukradli" v privatizaci.

Tak přehrady byly naplánované už od 30. let, stihla se jedna, další se stavěla za války, Slapy byly v přípravě, Lipno také (a bůh ví kolik dalších) se zahájením prací ve 46. roce.

Ano, podstavili možná pár staveb, ale srovnejte si jak byly rozvinuté třeba dopravní sítě v západní Evropě a jak byly zde. Srovnejte si rychlosti a zab. zař. na železnici u nás a na západě (a neporovnávejte lokálku s hlavní tratí, ano?) Srovnejte si elektroniku, její dostupnost a vyspělost. Srovnejte si rychlost obnovy po válce, srovnejte si vybavenost domácností telefony... A podívejte se asi tak na bambilion dalších ukazatelů. To že tu zvládli natahat pár linek 400kV, pár trubek je možná hezké, ale najděte si v jakém stavu bylo životní prostředí před a po jejich řádění. Kde bylo Československo na ekonomickém žebříčku v předválečné a těsně poválečné době a kde v 90. roce.

To že ekonomika ČR je dnes v pozici subdodavatelské a z nemalé části vlastněná ze zahraničí, že tu nejsou místní nadnárodní korporace je jen a pouze důsledek znárodnění a 40 let komunistického řádění, kde se prvních 20 možná jelo ze zabaveného majetku a nadšení lidí dalších 20 to dojíždělo z podstaty a v zatrpklosti z normalizace.

Pokud Vám vadí odchod 600 miliard do zahraničí ročně, tak si jděte nakoupit akcie těch korporací a mějte z toho dividendy. atd.

Jan Veselý
19. prosinec 2019, 17:25

Ono se stačí zeptat, z kterého období pochází rčení: "Kdo nekrade, okrádá rodinu."

Carlos
19. prosinec 2019, 18:37

No mě by to stačilo, jenže některým lidem se to musí napsat trochu obšírněji.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se