Portugalsko plánuje odklon od uhlí o dva roky dříve, než bylo dříve plánováno

23. červenec 2020, 07:19
DomůUhlíPortugalsko plánuje odklon od uhlí o dva roky dříve, než bylo dříve plánováno

Portugalská energetická společnost EDP oznámila uzavření své uhelné elektrárny Sines. Odklon země od uhlí tak bude reálně uspíšen, a to o dva roky. Původně byl uhelný phase-out v Portugalsku naplánován na rok 2023, nyní k němu dojde již v roce 2021.

Rozhodnutí je součástí dekarbonizační strategie nejdůležitější portugalské energetické společnosti. EDP (Energias de Portugal) je aktivní na celém Pyrenejském poloostrově – plánuje rovněž uzavření dalšího bloku spalujícího uhlí ve Španělsku.

Dle oficiálního vyjádření společnosti je postupné uzavírání uhelných elektráren důsledkem obměny energetického mixu, ve kterém je stále jednodušší navyšovat podíl obnovitelných zdrojů. To je důsledkem i postupného snižování cen technologií obnovitelných zdrojů a naopak navyšování nákladů na provoz uhelných zdrojů. To je hnáno především zvyšováním cen emisních povolenek, změnou daňového prostředí a vyšší konkurenceschopností zemního plynu.

„V loňském roce jsme byli svědky nevyhnutelného zhoršení vyhlídek, co se týče ziskovosti uhelných elektráren. Rozhodnutí uzavírat postupně uhelné elektrárny na Pyrenejském poloostrově je přirozeným důsledkem energetické transformace, která je v souladu s evropským cílem být uhlíkově neutrální, a politické vůle stanovovat lhůty pro odklon od uhlí,“ řekl Miguel Stilwell d’Andrade, výkonný ředitel EDP.

Sines je v současnosti největší (1180 MW) portugalskou tepelnou elektrárnou využívající uhlí. Uzavřena bude po 35 letech provozu. Původním plánem Portugalska bylo uskutečnit phase-out do roku 2030, ten byl posléze posunut na rok 2023, než bylo stanoveno, že k němu dojde již příští rok. V Portugalsku se obnovitelným zdrojům mimořádně daří. Cena v aukcích postupně klesá a zemi se již dlouhodobě daří vyrábět většinu elektřiny z OZE. Země má potenciál jak v solárních, tak i větrných a vodních zdrojích.

Odklon od uhlí plánuje již většina zemí Evropské unie. Mezi ty, které již oznámily i konkrétní datum, patří například Francie, Slovensko, Německo či Spojené království. Například Rakousko, Švédsko či Belgie již poslední uhelné elektrárny uzavřely. Poslední jmenovaná země tak přitom učinila již v roce 2016.

Úvodní fotografie: Uhelná elektrárna Sines, jež byla uvedena do provozu v roce 1985, zdroj: flickr