Ve Spojeném království bylo po 30 letech povoleno vybudování hlubinného uhelného dolu