Novým zdrojům elektřiny v USA v posledních letech dominují vítr, slunce a plyn