BloombergNEF: Ceny baterií klesly od roku 2010 o 87 %, klesat budou i nadále

DomůAkumulace energieBloombergNEF: Ceny baterií klesly od roku 2010 o 87 %, klesat budou i nadále

Ceny baterií byly v roce 2010 vyšší než 1 100 amerických dolarů za kWh. V roce 2019 dosahovaly ceny 156 USD/kWh (přibližně 3 594 Kč/kWh). V reálných hodnotách tak za 9 let klesly o 87 %. Podle predikcí Bloomberg NEF budou ceny baterií klesat i nadále a v roce 2023 dosáhnou přibližně 100 USD/kWh (přibližně 2 305 Kč/kWh).

Pokles ceny baterií v roce 2019 je způsoben rostoucím objemem objednávek, rostoucími prodeji elektromobilů a pokračujícím pronikáním katod s vysokou energetickou hustotou. Zavádění nových designů balení a klesající výrobní náklady v krátkodobém horizontu povedou k dalšímu poklesu nákladů.

Roční velikost trhu s li-on bateriemi. Zdoj: Bloomberg NEF

Bloomberg NEF v úterý 3. 12. 2019 na konferenci v Šanghaji zveřejnil zprávu s názvem 2019 Battery Price Survey, podle které dojde při překonání kumulativní poptávky v objemu 2 TWh v roce 2024 k poklesu cen pod 100 USD/kWh (přibližně 2 305 Kč/kWh). Tato cena je přitom vnímána jako zlomový bod, kdy elektromobily dosáhnou stejných cen jako vozidla se spalovacími motory. Jsou zde ovšem rozdíly mezi regiony, kde jsou vozidla prodávána, a také mezi druhy vozidel.

„Podle našich předpovědí bude mít trh s bateriemi v roce 2030 hodnotu 116 miliard dolarů (cca 2,7 bilionu korun) ročně, tato hodnota přitom nezahrnuje investice do dodávkového řetězce. Nicméně s poklesem cen článků a balení kupující získají vyšší hodnotu za jejich peníze, než dostanou dnes,“ uvedl James Frith, seniorní analytik Bloomberg NEF a autor zprávy.

S rostoucí výrobou elektromobilů u různých výrobců vozidel dochází k zjednodušení designu balení a standardizaci baterií napříč různými modely elektromobilů. To pak vede k možnosti zvětšit výrobu baterií.

Poptávka po elektromobilech v Evropě roste

Dalším závěrem zprávy je, že s klesajícími náklady baterií roste elektrifikace sektorů. Například elektrifikace komerčních vozidel, jako jsou například dodávky, je čím dál tím atraktivnější. Ceny baterií ovšem i nadále zůstávají nejdůležitější pro osobní elektromobily a jejich pokles je klíčový pro rozvoj tohoto sektoru.

Poptávka po elektromobilech v Evropě roste a dodávkové řetězce se mění. Čím dál tím více výrobců baterií v Evropě staví své továrny. To následně vede k dalšímu poklesu nákladů spojených s importem článků ze zámoří.