Domů
Čistá mobilita
Evropská komise rozšiřuje seznam udržitelných biopaliv
Řepka, biopaliva
Zdroj: H. Zell / Creative Commons / CC-BY-SA-3.0 (licence)

Evropská komise rozšiřuje seznam udržitelných biopaliv

Evropská komise zveřejnila návrh nového seznamu vstupních surovin pro výrobu obnovitelných paliv a obnovitelných plynů. Tyto jsou důležité především pro plnění cílů obnovitelných zdrojů v dopravě. Biopaliva a bioplyny bude nyní možné vyrábět z některých energetických plodin, meziplodin a krycích plodin.

Udržitelná biopaliva a bioplyny jsou důležité pro zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Svou roli hrají především v odvětvích, u nichž se očekává, že budou v dlouhodobém horizontu závislá na kapalných palivech, tedy především v dopravě.

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie stanovuje, vyjma obecného cíle pro navýšení podílu obnovitelných zdrojů, i vstupní suroviny pro výrobu biopaliv a bioplynů, případně omezení jejich využití.

Evropská komise nyní na svých stránkách zveřejnila návrh nového seznamu udržitelných vstupních surovin, takzvané Přílohy IX, na který přidala některé nové zdroje. Nová pravidla jsou ve fázi veřejného připomínkování, neočekávají se ale výrazné změny.

Seznam rozděluje zdrojové suroviny na skupinu A a B. Prvně jmenovaná stanovuje zdroje, které lze využít k výrobě paliv bez omezení. Mezi ně patří například chlévská mrva, bioodpad nebo glycerin. U skupiny B pak platí, že státy musí zastropovat využití těchto surovin. MEzi tyto suroviny patří například použitý kuchyňský olej nebo některé tuky živočišného původu.

Do skupiny A byly nyní přidány zdroje jako zbytky a odpady z lihovarů, surový metanol z výroby dřevní hmoty a nepotravinářské plodiny pěstované na silně znehodnocené půdě.

Do skupiny B budou nově spadat například meziplodiny a krycí plodiny, které se pěstují na plochách, kde je produkce potravinářských a krmných plodin kvůli krátkému vegetačnímu období omezena, dále také například komunální odpadní vody jiné než čistírenské kaly, zbytky a odpad z výroby nápojů, ovoce a zeleniny či pekařské a cukrářské zbytky a odpad.

Nové zdrojové suroviny zvyšují potenciál pro výrobu biometanu, například otázka využití meziplodin je na půdě Komise diskutována již dlouhou dobu.

Udržitelná biopaliva a bioplyny jsou důležité pro zvýšení podílu obnovitelné energie například v letectví, pozemní a námořní dopravě. Komise musí seznam udržitelných surovin pro výrobu biopaliv pravidelně přezkoumávat a přidávat do přílohy všechny vstupní suroviny, které splňují kritéria stanovená v čl. 28 odst. 6 směrnice o obnovitelných zdrojích.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(3)
Maly Jarda
6. prosinec 2022, 21:48

Pořád čekám kdy se alespoň jeden z těch tisíců europolitiků omluví za demonizování Dieselů, Jaderné energetiky a vnucování/dotování biopaliv , elektroaut a všeho ostatního zla které doteť propagují

energetik
6. prosinec 2022, 23:30

vnucování/dotování biopaliv - Babiš není europolitik.

Slavomil Vinkler
7. prosinec 2022, 17:47

Zejména glycerin je důležité biopalivo k výrobě meziproduktu. Dynamit Nobel.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se