Pomůže chytré dobíjení elektromobilů zmírnit vliv na elektrickou síť?

DomůElektromobilitaPomůže chytré dobíjení elektromobilů zmírnit vliv na elektrickou síť?

Projekt Electric Nations zveřejnil prvotní závěry zatím největší studie vlivu elektromobilů na elektrickou síť. Po dobu 18 měsíců bylo zkoumáno chování 700 vlastníků elektromobilů. Hlavním závěrem je, že nabíjení elektromobilů skýtá dostatečnou flexibilitu, která by se dala využít při vyhlazování špiček odběru. Většina majitelů elektromobilů totiž nabíjí baterie, i když nejsou ani zpola vybité, a do sítě jsou zapojeny mnohem déle, než kolik je třeba k jejich dobití.

V rámci zkoumaného vzorku o velikosti 673 majitelů elektromobilů projekt za 18 měsíců sesbíral data z více než 140 tisíc nabíjecích cyklů. Dle prvotních analýz může být chytré dobíjení řešením rostoucího počtu elektromobilů připojených k elektrické síti.

Cílem projektu bylo prozkoumat chování vlastníků elektromobilů, jejich dobíjecí zvyky, jako je počet a délka dobíjení a spotřebovaná energie, a také vliv na elektrickou síť.

„Dokončení testovacích případů přichází po více než dvou letech tvrdé práce partnerů Electric Nations, zejména DriveElectric, které stálo ve vedení náboru účastníků projektu od konce roku 2016, a EA Technology vedoucí technickou koncepci,“ uvedl Electric Nations v tiskové zprávě.

Vlastníci elektromobilů byli zapojeni také do testů různých strategií chytrého dobíjení, mezi které se řadí používání aplikací, které podporují interakci řidičů s chytrými systémy dobíjení. Jejich cílem je minimalizovat narušení naplánovaných cest a přesvědčit vlastníky elektromobilů, aby si dobíjeli svá vozidla při nízkém zatížení sítě (například přes noc, spíše než brzy večer). Sledováno bylo, zda a jak na takové strategie reagují.

Majitelé dobíjejí auta už při polovičním dojezdu

Mezi první závěry, které Electric Nations uvádí, je fakt, že průměrná doba připojení elektromobilu k síti je přes 12 hodin, ale jen výjimečně se celou dobu dobíjí. Dalším zjištěním je, že při připojení k síti mají baterie elektromobilů ještě v průměru více než 50 % energie, kterou mohou uložit. Majitelé elekromobilů je pak dobíjí průměrně třikrát týdně.

Další výsledky studie, které bude Electric Nations postupně zveřejňovat, mají pomoci provozovateli distribuční soustavy Western Power Distribution zlepšit porozumění dopadu elektromobilů na její síť a naznačit, jak by se tyto dopady daly zmírnit pomocí chytrého dobíjení společně s motivačními schématy pro zákazníky.