Kanada uzákonila jeden z nejambicióznějších programů pro snižování emisí CO2

DomůEmise CO2Kanada uzákonila jeden z nejambicióznějších programů pro snižování emisí CO2

Kanadská vláda v čele s premiérem Justinem Trudeauem uzákonila jeden z nejambicióznějších programů pro snižování emisí CO2 na světe. Od 1. dubna nabývá účinnosti celofederální uhlíková daň, která zatěžuje ropu, uhlí a zemní plyn. Daň začíná na 15 kanadských dolarech za tunu CO2 a postupně bude stoupat až na 38 dolarů v roce 2022. Většina výnosů z této daně bude Kanaďanům vrácena na daních.

Kanadská vláda předpokládá, že zavedená opatření by měla do roku 2022 snížit emise o 50-60 milionů tun CO2. Ottawa k zavedení daně přistoupila poté, co se čtyři kanadské provincie odmítly dostatečně účastnit na snižování emisí skleníkových plynů.

Konkrétně šlo o provincie Ontario (ve které byl po volbách v minulém roce zrušen systém obchodování s povolenkami), Manitoba, New Brunswick a Saskatchewan. V ostatních provinciích, které již určitá opatření zavedla a federální vláda je ohodnotila jako dostatečná (například British Columbia zavedla uhlíkovou daň již v roce 2008, Quebec má zavedený systém obchodování s povolenkami), žádná nová opatření zaváděna nebudou.

Průmysl, který je v ohrožení úniku uhlíku, bude od této daně osvobozen (jde například o ocelářství či chemický průmysl). Místo toho budou tyto sektory muset participovat v jiném programu ke snižování emisí, v rámci kterého budou muset ty „nejšpinavější“ společnosti platit za emise překračující stanovenou hranici, nebo budou nuceny nakupovat emisní kredity přerozdělované mezi „nejčistší“ podniky .

Zavedení uhlíkové daně je páteří Trudeauova plánu na snížení emisí Kanady do roku 2030 o 30  % ve srovnání s rokem 2005. Federální volby se ale konají již na podzim tohoto roku a opoziční konzervativci slibují, že v případě zvolení uhlíkovou daň zruší.

Mapa zdanění uhlíku v různých částech světa. Oranžově jsou znázorněny státy, které se uhlíkového zdaněné účastní pouze na regionální, tedy nikoli celostátní úrovni (jde o dobrovolné nástroje). Určitý způsob zdanění je nyní naplánován i v Číně a Jihoafrické republice. Zdroj: World Bank

Uhlíkovou daň, jakožto nástroj k plnění závazků vyplývajících například z Pařížské dohody, zavedlo či plánuje zavést množství států. V Evropě ji jako doplněk k unijním nástrojům zavedlo například Nizozemsko, Dánsko či Německo.

V České republice je zavedení uhlíkové daně zvažováno již delší dobu, o její zavedení usiluje především odvětví teplárenství, kterému by se tím mohly vyřešit problémy spojené s odpojováním od systémů CZT. Ministerstvo životního prostředí předloží studii k zavedení uhlíkové daně vládě do září tohoto roku.