Zvýšená spotřeba uhlí ve Spojeném království by mohla ztížit splnění emisních cílů

DomůEmise CO2Zvýšená spotřeba uhlí ve Spojeném království by mohla ztížit splnění emisních cílů

Splnění emisních cílů pro Spojené království se stane složitější díky zvýšené spotřebě uhlí. Hrozí, že poprvé za 6 let dojde k navýšení emisí skleníkových plynů. Hlavním důvodem je zvýšená cena zemního plynu. 

Uhelné elektrárny se v posledním měsíci staly provozně ekonomičtější oproti jejich plynovým protějškům. Je to způsobeno vysokou cenou zemního plynu, která se vyšplhala na 10letá maxima. Report od Imperial College London (ICL) uvádí, že provoz uhelných elektráren zvýší emise skleníkových plynů v září o 15 %. To se rovná zhruba tisíci tunám CO2 za hodinu.

Pokud bude tento trend pokračovat, vzrostly by v tomto roce podle vědců z univerzity emise skleníkových plynů energetického sektoru až o 1,2 milionů tun.

Energetický sektor má ve Spojeném království druhý největší podíl na emisích skleníkových plynů. Nicméně v posledních letech zaznamenal tento sektor značný pokles emisí díky nárůstu podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a vyřazování z provozu uhelných elektráren.

Zvrat tohoto úspěchu, i když pouze dočasný, by mohl být překážkou ve splnění závazných emisních cílů. Spojené království by mělo bez problému splnit svůj třetí emisní limit, který poběží v letech 2018-2023. Ovšem jakýkoliv prodloužený nárůst emisí skleníkových plynů z energetického sektoru by ztížil splnění následujících emisních limitů.

„Pokud se tato situace, která se vyvíjela dobře, pokazí, bude to znamenat opravdový problém, abychom splnili emisní limity, protože ty se stávají čím dál víc náročnějšími,“ uvedl Dr. Iain Staffel, autor reportu.

Nárůst spotřeby uhlí je očekáván i nadále

Je očekáváno, že spotřeba uhlí poroste v tomto roce i nadále, jelikož ceny zemního plynu jsou většinou vyšší v zimních měsících. I analytici očekávají, že vysoké ceny zemního plynu během zimy přetrvají.

„Domnívám se, že máme před sebou šestiměsíční období, ve kterém uhlí bude nejlevnějším zdrojem,“ řekl Staffel.

Tržní zpravodajská společnost ICIS předpovídá, že uhlí bude mít během této zimy 10,5% podíl na výrobě elektrické energie.Tato hodnota by se však mohla významně zvýšit, pokud by se opakovala silná zima jako minulý rok, anebo další výpadky francouzských jaderných elektráren, na které Velká Británie spoléhá.

Zdroj úvodní obrázku: gettyimagis.co.uk