Domů
Energetický týdeník
Top 10 událostí z energetiky za poslední týden

Top 10 událostí z energetiky za poslední týden

1. Francouzský prezident vyzval k vyhlášení „regulatorní přestávky“ v EU

Francouzský prezident se během vystoupení před zástupci francouzského průmyslu nechal slyšet, že by v EU měla být vyhlášena „regulatorní přestávka“. Podle něj je na evropské úrovni již dostatek legislativních ustanovení v oblasti životního prostředí a zelené energetiky. Sektor nyní potřebuje dostatek času, aby opatření dokázal implementovat. Proto by podle něj po nějakou dobu neměla být navrhována nová legislativa.

EU se již několik měsíců snaží vyřešit problémy s dodávkami energetických zdrojů umocněných pandemií koronaviru, válkou na Ukrajině a dotacemi v USA zaměřenými na zelené technologie, které jsou součástí tamního zákona o snižování inflace.

2. Cena zkapalněného zemního plynu dodávaného do Evropy je nejnižší za poslední dva roky

S koncem topné sezóny klesá na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) poptávka a spolu s ní i jeho cena. V případě Evropy tlačí v posledních týdnech ceny zemního plynu na místních trzích dolů i nezvykle vysoký stav zásob plynu v podzemních zásobnících, srovnatelný pouze s covidovým rokem 2018. Cena LNG se tak na spotovém trhu v posledních dnech propadla pod 30 EUR/MWh, což jsou nejnižší hodnoty za poslední bezmála dva roky.

Ačkoliv před několika měsíci ceny zemního plynu na evropských trzích stále dosahovaly několikanásobku hodnot z předchozích let, v posledních týdnech se situace diametrálně změnila. Díky relativně teplé zimě, stabilním dodávkám zemního plynu skrz plynovody z Norska, severní Afriky i dalších regionů, stejně tak díky silným dodávkám zkapalněného plynu zůstaly zásoby plynu v evropských zásobnících na konci zimy na nezvykle vysokých hodnotách

3. ČEPS provedla zkoušku Startu ze tmy

V neděli 14. 5. 2023 úspěšně proběhly zkoušky Startu ze tmy u elektrárny Orlík a podání napětí na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2. Společnost ČEPS si při nich ověřila poskytování podpůrné služby, která umožňuje obnovení dodávky elektřiny po úplném nebo částečném rozpadu soustavy. Vodní elektrárna v rámci služby Start ze tmy obnovuje napájení vybrané systémové elektrárny.

První zkouška pro reálné ověření schopnosti poskytování podpůrné služby (PpS) Start ze tmy proběhla 14. 5. 2023 u elektrárny Prunéřov 2 společnosti ČEZ. Při ní byla sestavena separátní propojovací trasa mezi elektrárnami Orlík a Prunéřov 2 po vedeních 220 kV (provozovaných společností ČEPS) a 110 kV (provozovaných společností ČEZ Distribuce) a přivedena elektrická energie vyrobená v elektrárně Orlík až na vlastní spotřebu elektrárny Prunéřov 2. Následně dispečeři ČEPS ověřili spuštění několika pohonů v elektrárně, které zajišťují procesy nezbytné pro výrobu elektrické energie, jako jsou např. chladicí čerpadlo nebo mlýn vápence. Zkouška úspěšně potvrdila možnost rozběhnutí pohonů kritických pro najetí bloku elektrárny Prunéřov 2.

4. Německý ministr hospodářství Habeck představil podrobnosti ceny elektřiny pro průmysl

Energeticky náročné podniky v Německu by měly dostat státní dotace ve výši desítek miliard eur na snížení nákladů na elektřinu. Podmínkou je zavázání se k dekarbonizaci a setrvání v Německu. Pro prosazení návrhu bude muset jeho autor, německý ministr hospodářství Robert Habeck, najít spojence v německé vládě, která je prozatím ohledně takového návrhu nejednotná.

Odbory a podnikatelské svazy v Německu volají po zavedení průmyslové ceny elektřiny již dlouho. Argumentují tím, že by podniky mohly kvůli relativně vysokým cenám elektřiny v Německu přesunout svou výrobu do zahraničí. Situace se ještě zhoršila s energetickou krizí vyvolanou válkou Ruska na Ukrajině. Německo na situaci reagovalo balíčkem podpory, nyní však potřebuje ddlouhodobé řešení.

5. Na jaderném bloku Olkiluoto vyměnili poškozená a chybějící těsnění konektorů

Finská společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) sdělila, že nalezla a následně opravila nedostatky a závady na těsnění některých konektorů třetího bloku jaderné elektrárny Olkiluoto. Do komerčního provozu vstoupil nový blok typu EPR 1. května letošního roku.

Společnost poznamenala, že konektory s chybějícím těsněním fungovaly v rámci očekávaných stavů, ale nesplňovaly požadavky specifikované v nehodových podmínkách. Například během nehody se ztrátou chladiva by nebylo jasné, jak se tyto konektory zachovají.

6. ERÚ vydal varování před neoprávněným zvyšováním cen energií, přibývá stížností

Elektroměr

Energetický regulační úřad (ERÚ) zaznamenal zvýšený počet stížností spotřebitelů na neoprávněné zvyšování cen energií ze strany obchodníků. Podle úřadu často obcházejí zákonné povinnosti omezením platnosti sjednaného ceníku či zvýšením ceny při automatickém prodloužení smlouvy, aniž splní pravidla pro oznámení. Dnes o tom informoval ERÚ. Spotřebitelům radí, aby v podobných případech namítali neúčinnost změn.

Úřad v souvislosti se změnou cen upozornil na to, že obchodníci musí jednostrannou úpravu cen, pokud to smlouva umožňuje, zákazníkům oznámit minimálně s třicetidenním předstihem, prokazatelně a adresně.

7. Islandu bylo znemožněno vyvážet certifikáty na zelenou elektřinu

Ačkoli Island není propojen s evropskou elektrickou soustavou, byl ještě donedávna významným vývozcem obnovitelné elektřiny. Zelená energie byla exportována na kontinent díky evropskému systému záruk původu. To nyní evropský standardizační orgán AIB pozastavil.

Island je díky svým přírodním podmínkám velkým producentem obnovitelné energie. Téměř 100 % elektřiny je vyráběno z geotermálních a vodních zdrojů. Na tuto elektřinu jsou producentům dle evropské legislativy vydávány záruky původu, které mohou být následně prodány spotřebitelům, kteří mají o zelenou energii zájem. Jak informoval server Industry Decarbonization, evropský standardizační orgán AIB nyní ale Islandu znemožnil záruky prodávat do zahraničí.

8. Jižní Korea zvažuje malý modulární reaktor NuScale na výrobu vodíku

Malé modulární reaktory NuScale

Jihokorejský projekt národního jaderného a vodíkového průmyslového komplexu by mohl využívat malého modulárního reaktoru od společnosti NuScale. Zástupci okresu Uljin podepsali memorandum o porozumění o spolupráci na studii proveditelnosti výstavby elektrárny NuScale VOYGR-6 s elektrickým výkonem 462 MW. Průmyslový komplex společně s reaktorem má být uveden do provozu v roce 2030.

Zástupci jihokorejského okresu Uljin v provincii Severní Gyeongsang podepsali se společností GS Energy memorandum o porozumění při využití malého modulárního reaktoru (SMR). Konkrétně se jedná o VOYGR-6 SMR od americké společnosti NuScale. Ten by měl vyrůst v rámci projektu Národního jaderného a vodíkového průmyslového komplexu (Nuclear Hydrogen National Industrial Complex).

9. Německo: Jižní a západní spolkové země chtějí zachovat jednotnou cenu elektřiny. Staví se proto proti rozdělení obchodní zóny

Šest vedoucích představitelů německých spolkových zemí se vyslovilo proti rozdělení jednotné obchodní zóny Německa, které by podle nich vyústilo v nárůst ceny elektřiny pro německý průmysl a pokles likvidity. K rozdělení německé obchodní zóny vyzvaly vloni severní spolkové země, které jsou vlivem rozvoje obnovitelných zdrojů vystaveny vyšším síťovým poplatkům než zbytek Německa.

Rozdělení jednotné německé obchodní zóny je v Německu dlouhodobě citlivým tématem. Krok, který by znamenal nárůst cen elektřiny pro velkou část německého průmyslu, by však pomohl vyřešit problém s úzkými místy v německé přenosové soustavě a snížil náklady na její stabilizaci, které ročně přesahují miliardu eur a v předloňském roce dosáhly rekordní 2,3 miliardy eur. V delším časovém horizontu by navíc přinesl pobídku k vyrovnání nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v jednotlivých částech Německa.

10. Web: Sankce na export ruské ropy fungují, Rusko přichází o miliardy dolarů

Ropný tanker

Sankce na export ruské ropy začínají přinášet ovoce a dopadat na ruskou ekonomiku, uvádí investigativní portál istories.media, podle něhož Rusko v prvním čtvrtletí letošního roku přišlo na tržbách z ropy o 15,6 miliard dolarů (341 miliard korun). Navíc se nenaplnily obavy, že by ceny ropy kvůli unijním sankcím na světových trzích mohly vystřelit vzhůru.

Počátkem prosince loňského roku začal platit zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie a zemí G7. Ze zákazu mají výjimku dodávky ropovodem Družba, jehož jižní větev vede do Maďarska, na Slovensko a do České republiky a severní do Polska a Německa. Paralelně s tím evropský blok zavedl také u ruské ropy cenový strop. Od 5. února navíc vstoupilo v platnost unijní embargo na dovoz ropných produktů.

Téma

Uhelné regiony si rozdělí 41 miliard korun. Problémem je málo času a nedostatečná připravenost

Tři tuzemské regiony se budou vyrovnávat s negativními dopady odklonu od energie založené na spalování uhlí. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj už pracují na tom, aby z Operačního programu Spravedlivá transformace dostaly co nejvíce peněz na projekty, které přinesou nové podnikatelské i pracovní příležitosti. Zatím je ve hře 41 miliard korun, ne všechny projekty ale působí přesvědčivě.

Uhelné regiony si finanční prostředky rozdělí podle pěti ukazatelů odrážejících aktuální stav jednotlivých krajů a jejich předpokládané potřeby pro přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Největší porce peněz má putovat do Moravskoslezského kraje, a to 18,9 miliardy korun. Ústecký kraj připravuje projekty za 15,8 miliardy a Karlovarský kraj za 6,3 miliardy korun.

Názor

Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?

Německá jaderná elektrárna Neckarwestheim

Celá řada našich zelených aktivistů považuje německé uzavírání jaderných elektráren za tu správnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Německá energetická koncepce je podle nich i pro nás tím správným vzorem, který máme následovat. Podívejme se, jestli je tomu opravdu tak.

nedávném článku představu o správnosti německé cesty k nízkoemisní energetice prezentuje Oldřich Sklenář. Jde o  analytika Výzkumného centra AMO, který v oblasti energetiky pracuje i pro organizaci Fakta o klimatu. Podívejme se tak, jak jeho názory odpovídají realitě. Velice dobrou představu posouzení reálných možností přechodu k nízkoemisní energetice s využitím kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů ve srovnání s případem, že si jaderné zdroje zakážeme a budeme se o to snažit pouze s využitím obnovitelných zdrojů jasně ukazuje porovnání vývoje ve Francii a v Německu.

Energostat: výroba elektřiny v ČR

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516