S plánovaným uzavíráním jaderných a starých uhelných elektráren a váznoucí výstavbou nových řiditelných zdrojů bude v Německu postupně klesat objem „nadbytečného“ zajištěného výkonu v soustavě. Podle tamního Spolkového svazu energetiky a vodohospodářství (BDEW) by již do 5 let měl zajištěný výkon v německé soustavě klesnout pod předpokládanou hodnotu maximálního zatížení sítě.

Spolkový svaz varuje před možným poklesem zajištěného výkonu na základě analýzy rozvoje německé elektrárenské flotily. Do své analýzy svaz zahrnul veškeré elektrárny ve výstavbě, a dále všechny projekty konvenčních a obnovitelných zdrojů s výkonem vyšším než 20 MW, které jsou již schváleny či plánovány. Varování přichází ve stejnou dobu, kdy Německo potvrdilo svůj záměr snížit výrobu elektřiny z uhlí na polovinu do roku 2030. Z uhlí země přitom stále vyrábí zhruba 40 % své elektřiny.

V současné době je podle svazu v různé fázi realizace celkem 52 projektů velkých elektráren, nicméně pouze 14 z nich je ve výstavbě. Mezi zbylými projekty je 22 elektráren plynových a 6 elektráren přečerpávacích, které však za současných tržních podmínek nejsou ekonomicky životaschopné, a jejich realizace je tak značně nejistá.

Analýza podle svazu ukazuje, že velký počet projektů výstavby nových zdrojů stále čeká na případné schválení vzhledem k nepříznivým investičním podmínkám. Zároveň je zde však tlak na zavírání stárnoucích fosilních zdrojů, s čímž bude klesat objem zajištěného výkonu v německé soustavě.

„Nadbytek výkonu, který máme dnes, nejenže zcela vymizí do pár let, spíše se nejpozději do roku 2023 dočkáme nedostatku zabezpečeného výkonu. Očekávaný nárůst výkonu o 4 400 MW do roku 2023 stojí proti předpokládanému, či již schválenému vyřazení elektráren o výkonu 18 600 MW,“ uvedl Stefan Kapferer, předseda představenstva BDEW.

Ve výsledku by tak instalovaný výkon v německých konvenčních elektrárnách měl do 5 let podle BDEW poklesnout ze současných necelých 90 GW na zhruba 75,3 GW. Podle predikcí německého síťového regulátora by se nejvyšší roční hodnota zatížení v soustavě měla na počátku příštího desetiletí pohybovat okolo 81,8 GW.

Podle Kapferera by se Německo nemělo spoléhat ani na své sousedy, jelikož i v dalších zemích EU je předpokládán pokles výkonu v konvenčních zdrojích a v dobách vysoké poptávky po elektřině v Německu je situace stejná i v okolních zemích. Stejně tak je dle BDEW nutné přistupovat s rezervou k předpokládanému technologickému vývoji, a to jak například u technologií akumulace elektrické energie, tak u řízení spotřeby na straně odběratelů, tzv. demand side response.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *