Domů
Obnovitelné zdroje
Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v USA loni poprvé od roku 1885 překonala uhlí
Biomasa
Zdroj: PSNH / Creative Commons / CC BY-ND 2.0

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v USA loni poprvé od roku 1885 překonala uhlí

Spotřeba energie z uhlí ve Spojených státech amerických se loni propadla na nejnižší úroveň od roku 1964, zejména z důvodu růstu výroby elektřiny z elektráren spalujících zemní plyn a z obnovitelných zdrojů energie. Celková spotřeba energie z obnovitelných zdrojů byla navíc loni poprvé vyšší než spotřeba energie z uhlí.

Podle dat zveřejněných americkou vládní agenturou EIA dosáhla v roce 2019 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů rekordních 12,1 exajoulů, z čehož téměř polovina připadala na energii z biomasy. Druhým největším obnovitelným zdrojem byl vítr s 2,9 EJ a třetím voda s 2,6 EJ. Solární elektrárny měly na celkové spotřebě energie z OZE asi 9% podíl. Díky pokračujícímu prudkému poklesu spotřeby energie z uhlí se tak obnovitelné zdroje dostaly poprvé od roku 1885 před uhlí.

„Tento výsledek odráží zejména pokračující pokles spotřeby uhlí při výrobě elektřiny v poslední dekádě a také růst obnovitelných zdrojů, zejména větrných a solárních elektráren,“ uvedla EIA.

Největším zdrojem energie v USA zůstala i loni ropa s 39 EJ, následovaná zemním plynem s 34 EJ. Celková spotřeba primární energie dosáhla 106 EJ. Pro srovnání, spotřeba primární energie v ČR se pohybuje kolem 1,8 EJ.

Vývoj spotřeby energie z obnovitepných zdrojů a uhlí v USA. Zdroj: Platts
Vývoj spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a uhlí v USA (1 quad = 1,055 EJ). Zdroj: Platts

Proměna energetiky v USA

Jak upozornil zahraniční server Platts, hlavním zdrojem energie v USA byla do poloviny 19. století dřevní biomasa, která byla po dlouhou dobu jediným využívaným obnovitelným zdrojem energie. V 80. letech 19. století následně začaly vyrábět elektřinu první vodní elektrárny.

Uhlí bylo na začátku 19. století využíváno jako palivo pro parní lodě a parní lokomotivy, v 80. letech 19. století začalo být využíváno také při výrobě elektřiny.

Zhruba 90 % veškeré dnešní spotřeby energie z uhlí připadá na elektroenergetický sektor. Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů je více rozložena mezi jednotlivé sektory: 56 % je využíváno v elektroenergetice, 22 % v průmyslu, 12 % v dopravě, 7 % v sektoru domácností a 2 % v sektoru služeb.

„Od roku 2015 je téměř veškerý růst obnovitelných zdrojů tažen růstem využití větrných a solárních elektráren v elektroenergetice. Výroba elektřiny z větrných elektráren překonala v roce 2019 poprvé výrobu elektřiny z vodních elektráren a je nyní nejvyužívanějším zdrojem obnovitelné energie při výrobě elektřiny v zemi,“ uvedl Platts s odvoláním na data EIA.

V loňském roce bylo podle Platts Analytics připojeno k americké síti 11,8 GW nových větrných elektráren a 5,3 GW solárních elektráren. Letos by měl nový instalovaný výkon ve větrných elektrárnách dosáhnout 15,3 GW a u solárních elektráren 10,1 GW.

Naproti tomu instalovaný výkon uhelných elektráren klesl za posledních 12 měsíců o 10 GW, přičemž část z tohoto výkonu byla odstavena a u části proběhla konverze na zemní plyn. Instalovaný výkon plynových elektráren vzrostl za stejné období o více než 8 GW (bez započítání projektů konverze z uhlí na plyn a modernizace či obnovy stávajících plynových zdrojů).

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(18)
Martin Hájek
1. červen 2020, 12:35

Zajímavá je korelace tohoto úspěchu s nárůstem nezaměstnanosti, která je na rekordu od třicátých let minulého století a možná i ten bude do podzimu překonán.

Carlos
1. červen 2020, 13:14

Myslím že zde to bude spíš jevy s hodně nízkou korelací, jestli nějakou, příčiny nezaměstnanosti leží někde jinde než v ceně energií, nebo jejich zdrojích. Samozřejmě ale to může být opačně že OZE mají nějaký garantovaný odkup a pokles poptávky vedl na větší útlum uhlí a zároveň došlo i k poklesu ceny ropných produktů a plynu.

Jan Veselý
1. červen 2020, 13:31

Tak schválně, jaká je korelace trendu, který je v USA pro VtE a FVE prakticky stejný už někdy od roku 2014, možná dříve, a jevu, který se díky vnější příčině objevil před 2 měsíci?

Jako demagog poslední dobou dost selháváte.

Martin Hájek
1. červen 2020, 17:30

Pane Veselý, myslím, že těžko můžete popřít, že ten úspěch se náhle dostavil díky zásadnímu poklesu poptávky po elektřině, která jednoznačně souvisí s výkonem ekonomiky a nezaměstnaností. Takže když už se někdo chlubí úspěchy, tak by měl také po pravdě říkat, co k nim vedlo, to je celé.

Milan Vaněček
1. červen 2020, 18:03

Pane Hájku, výborné, ale naučte se číst. To srovnání je za rok 2019 kdy COVID v USA byl pouhou kuriozitou a hospodářství šlapalo na jedničku.

Takový zkušený borec a tak se ztrapňovat.

Milan Vaněček
1. červen 2020, 18:07

A pane Hájek, co říkáte zprávě z Monitoringu hned vedle. Seznam Zprávy: Ceny za solární panely padají. Jo, tohle souvisí i s letošním COVIDem, jak si ostatně můžete přečíst.

Martin Hájek
1. červen 2020, 22:05

Čínské fabriky zřejmě zlikvidují i poslední zbytky konkurence.

energetik II
2. červen 2020, 07:59

Ano čínské fabriky se opět rozjíždějí naplno, zatímco pan Trump včerejší noc trávil v betonovém podzemním bunkru pod Bílým domem, aby unikl rozlíceným demonstrantům , kteří demonstrují proti rasismu v USA. Včera byl vyhlášen zákaz nočního vycházení v New Yorku, poprvé od Druhé světové. V Los Angeles už o několik dní dříve. Koronavirus i začínající občanská válka v USA můžou ekonomiku USA vážně poškodit.

Láďa
2. červen 2020, 09:43

Kéž by to byla jen občanská válka.

Carlos
2. červen 2020, 10:39

Loudile, a víte také které strany vládnou v nejpostiženějších městech, jaký přístup zvolily ke koronaviru a jaké byly dopady na ekonomiku?

V těch městech vládnou Demokrati, zavedli poměrně přísná pravidla proti koronaviru, přesto mají více nakažených, a ekonomika, zejména malé podniky, dostala velmi tvrdou ránu. Nepokoje podle některých náznaků rozdmýchávají provokatéři a následně se to rozjede podle teorie rozbitých oken, pokud Vám to něco říká. Navíc některé okresy se neřídí ani federálním ani státním nařízením, pokud je mi známo tak zatímco Kalifornie výrobu připustila, okres Alameda trval (a možná trvá) na tom že se vyrábět nesmí.

Spojené státy to nakonec ustrojí, občasná válka z toho moc nebude, k tomu by musela být situace jiná. K čemu ale dojde bude smrt velkých měst, již teď lidé z míst jako New York mizí a stehují se do menších sídel, bydlení je tam neudržitelné jak finančně tak psychicky. Ale k tomuto procesu dochází všude ve světě teď a je to dobře, řekl bych. Teoreticky by to mělo přispět k oživení regionů a i částečné neutralizaci napětí ve společnosti. Jak v USA, tak v EU a Indii bude ale třeba aby v následujících letech došlo k výraznému zkvalitnění infrastruktury na kterou se desítky let nesáhlo z různých důvodů.

energetik II
2. červen 2020, 11:40

TO : Carlos

Pokud jde o způsob boje proti koronaviru, tak beru za bernou minci příklad z Evropy ,nás a Švédsko. Obě země mají 10 mil. obyvatel, my jsme přijali tvrdá opatření, Švédové skoro žádná. Ke 2.červnu 2020 je statistika takováto :

Švédsko : mrtví = 4.400 ČR = 321

Švédsko : případy = 38 000 , ČR = 9.300

Švédsko: testy celk. 240 000 , ČR = 450 000

Závěr : Stejně velké Švédsko má nyní 14 krát více mrtvých, 4 krát více nakažených něž my a to jsme my provedli 2 krát více testů. 4.100 navíc mrtvých ve Švédsku, to by klidně mohli být u nás moji nebo vaši rodiče či někdo jiný starý z příbuzenstva.Proto uznávám nutnost tvrdých opatření a zákazů, které poškodí ekonomiku. My si to můžeme dovolit, za posledních 6 roků 2013-20 jsme snížili poměr státního dluhu HDP ze 45 % na 29 % HDP, tedy jsme si vytvořili polštář. USA si žádný "polštář" nevytvářely, naopak svůj dluh dál zvedly ze 102 % na 107 % HDP, takže uvidíme.

Carlos
2. červen 2020, 14:44

Loudile,

prvně hodnotit postup podle jednoho jediného kritéria je totální blbost a klasický argumentační klam. Stejně tak pokud se chcete dál o situaci bavit, tak do toho netahejte Evropu s poněkud jinými podmínkami. Systém v USA je jiný, společenská situace úplně jiná a opatření a jejich následky jiné než u nás a popravdě to co udělala vláda u nás je oproti tomu co udělaly některé státy tam ještě mírné. Tam to někde šlo i do zastavení výroby, to u nás nebylo, třeba. V momentě kdy zastavíte výrobu tak buď Vám ukončí smlouvu, nebo jdete na furlough.

Dluh nemá se současnou situací už vůbec nic společného. Když to hodně zkrátím, tak modří jsou naštvaní na červené, v posledních letech se jim akorát podařilo velmi polarizovat společnost, zkouší tam zanést prvky na které USA nejsou mentálně připravené a popravdě asi i nám zde by nad některými zůstal rozum stát, a když se jim začala teď pod rukama hroutit ekonomika, tak trvali na tvrdém lockdownu, přestože třeba Texas, červený stát, začal už uvolňovat opatření. Došlo ke strmému růstu nezaměstnanosti a do toho sudu prachu spadla sirka.

Takže už nejenom kvůli koronaviru, ale i kvůli nepokojům a finančním problémům se obyvatelstvo stahuje z velkých měst "na venkov". Vlastně to co udělaly i tisíce lidí u nás když se z měst jako Praha nebo Brno stáhli k rodině do menších měst či na chaty a chalupy. Zejména ti co mohou pracovat z domu. Jenom v USA to má jiný rozměr.

Josef
1. červen 2020, 21:11

Ano spotřeba energie z OZE je na rekordu a tomu také odpovídá devastace životního prostředí, biopaliva, energetické plodiny , kukuřice a ničení lesů v průmyslovém měřítku. Pro někoho je to příležitost a ještě štědře dotovaná....

energetik II
2. červen 2020, 15:35

TO : Carlos

Proti stěhování z větších měst na venkov nic nemám, naopak. Tchán má 5 km od Plzně patrový domek s větší zahradou , je mu 84 a tak s manželkou počítáme na důchod se stěhováním tam, už to na nás přepsal. Už dnes tam máme zeleninovou zahrádku větších rozměrů = máme vlastní : cibuli, česnek, mák, brambory, ředkvičky, jahody, maliny, borůvky, angrešt, rybíz, jablka , třešně, dýně, okurky, rajčata, papriky, kedlubny, saláty, ....atd. Chutná to jinak než z krámu.

2. Pokud jde o zastavení výroby, zastavovalo se i u nás, Škodovka stála, Hyundayi stál, TPCA stála a kolaps se nekonal.

3. Dluh má se současnou situací hodně společného. My nebo Němci jsme posledních asi 6 roků snižovali poměr dluhu k HDP docela výrazně a máme tak "polštář" velkých rozměrů. My ze 45 na 29 % HDP. Při našem HDP asi 5000 miliard Korun představuje těch stažených 16 % asi 800 mld. Kč , než budeme opět na těch 45 %. Letos má mít státní rozpočet deficit místo plánovaných 40 mld. Kč pěkných 300 mld, možná to bude i 500 mld ! I tak nám ovšem ještě na r. 2021 zbude "rezerva" asi 300 mld. Kč dalšího deficitu a to už má přitom ekonomika opět svižně stoupat. Takže z hlediska dluhů je myslím si ČR daleko"za vodou". To se ovšem o rozežraných Amících věčně žijících na dluh říct nedá. Oni letošek začínali na 107 % dluhu k HDP , nyní už mají 123 % a to jsou na samém začátku navyšování deficitů.

Správný postup :

1. Běží krize = povolíme všechny finanční kohouty a pustíme rozpočtu žilou ve prospěch lidí i ekonomiky.

2. Je po krizi a ekonomika znovu šlape. Přitáhneme penězovody , přibrzdíme ekonomiku a snižujeme dluh k HDP v zájmu vytvoření polštáře pro budoucí krizi.

Německo i ČR takto konaly. USA nikoli. Proto bych byl rád, kdyby ekonomika USA zažívala opravdu "horké chvilky". Zaslouží si to pro své diletantské řízení.

Carlos
3. červen 2020, 00:08

Loudile, Vy tomu asi nerozumíte, nebo nemáte přístup k informacím z USA přímo, jednak mají jiný systém sociálních sítí a pracovního práva a jednak opatření byla mnohde přísnější než v ČR. Tady byl ponechán alespoň pohyb v parcích a přírodě, v USA v některých státech nikoliv. Byla zachována možnost ekonomiky fungovat, to že zavřely automobilky, pořád je to menší dopad na lidi než zavřít všechno. Což se někde stalo.

Ano, bug out je možnost, ale pokud nedojde k rozprostření populace do menších měst, tak bug out bez obraných prostředků je k ničemu, stejně skončíte u bug in někde ve sklepě. A aby k tomu nedošlo, tak je třeba mít kolem velkých měst síť kapacitní rychlé regionální železnice a kvalitních cest.

Opravdu se poívejte na to co který stát či město dělali, ekonomice USA dost zavařili tentokrát Demokrati.

ČR nemá rezervu 300 miliard, ČR má rezervy někde na 0 miliard protože to stihl nejmenovaný všechoschopný rozfofrovat, ta rezerva byla dána jen růstem ekonomiky, který to silně umazalo. Rezerva by byla ve formě akcií, peněz, valut, zlata, kovů (to začal taky rozprodávat), ropy (nenakoupil skoro zdarma), obilí, či jiných globálně obchodovaných komodit. Nadto se šprajcuje cca 20 mld Euro pomoci, které by efektivně dostaly rozpočet na nulu. Dále nechce poskytovat pomoc jako to dělají jiné země.

Co se týče nyní dluhu ČR, ale i dluhu obecně, tak se příliš málo propaguje mezi občany nákup dluhopisů a moc se nakupuje na finančním trhu.

Dále se prostředky využívají neefektivně, za sumy utracené za slevy v dopravě se dalo opravit ročně 120km jednokolejek či 60-100 kilometrů dvojkolejných tratí s efektem výrazného zrychlení. Nebo se mohly dotáhnout sporné projekty, pokud by chtěl, v dopravě, ne za tu dobu co je u moci není dohodnutá a rozestavená ani pitomá komora ve Skalici. Není dojednán ekologicky přijatelný stupeň Děčín, není dojednán stupeň Březno, není dojednán kanál kolem meandrů Odry, není v přípravě přístav Ostrava. Není vyřešena stavba komory Otrokovice (pro pár drobných na rybochod co nechce stát zaplatit). Není hotová 3. TK Ústí - Choceň, není hotová 3. TK Č. Třebová - Ústí. RS Brno - Přerov se odkládá.

Tristní výsledek na "nejlepší vládu".

energetik II
3. červen 2020, 07:49

TO : Carlos

Asi se opravdu neshodneme. Mně stačí, že ČR má nyní devizové rezervy 130 miliard Euro a že do "koronakrize" jsme vstupovali se čtvrtým nejmenším zadlužením v Evropě jen na 29 % HDP. Na rozdíl třeba od Řeků = 180 % , Španělů = 115 %, Italů = 130 %, Francouzů = 105 %,USA = 107 %, Japonsko = 260 %...atd.

František Ryšánek
3. červen 2020, 15:04

Tím Japonskem jste mě překvapil. Váhám, nakolik je to rozhazovačným státem, nebo spíš mimořádně pracovitou a spořivou populací. Pokud vím, oni jsou národ asketických střádalů - a komu by ty peníze půjčovali, když ne vlastní vládě?

Jinak mi osobně (na pozadí mého času stráveného na VŠE) připadá jako dost problematický nápad, zakázat lidem pracovat pod pohrůžkou sankcí, a zároveň kompenzovat výsledné přibrždění ekonomiky (nabídkovou kontrakci) tiskem peněz, tzn. poptávkovou expanzí. Tohle může mít jediný výsledek: brutální inflaci :-( A z té já radost nemám. Doufám, že ta situace brzo vyšumí, záminka k rozhazování pomine a ten penězovod se zase uzavře.

Omluva za offtopic.

Carlos
3. červen 2020, 15:55

Japonsko má poměrně velký dluh v podobě občanských dluhopisů, je tam dlouhodobá stagnace až deflace (možná pro pokles obyvatelstva) atd. Je škoda že u nás není tak populární mít státní dluhopisy pro občany, jak z pohledu státu, tak občanů.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516