Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v USA loni poprvé od roku 1885 překonala uhlí

DomůObnovitelné zdrojeSpotřeba energie z obnovitelných zdrojů v USA loni poprvé od roku 1885 překonala uhlí

Spotřeba energie z uhlí ve Spojených státech amerických se loni propadla na nejnižší úroveň od roku 1964, zejména z důvodu růstu výroby elektřiny z elektráren spalujících zemní plyn a z obnovitelných zdrojů energie. Celková spotřeba energie z obnovitelných zdrojů byla navíc loni poprvé vyšší než spotřeba energie z uhlí.

Podle dat zveřejněných americkou vládní agenturou EIA dosáhla v roce 2019 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů rekordních 12,1 exajoulů, z čehož téměř polovina připadala na energii z biomasy. Druhým největším obnovitelným zdrojem byl vítr s 2,9 EJ a třetím voda s 2,6 EJ. Solární elektrárny měly na celkové spotřebě energie z OZE asi 9% podíl. Díky pokračujícímu prudkému poklesu spotřeby energie z uhlí se tak obnovitelné zdroje dostaly poprvé od roku 1885 před uhlí.

„Tento výsledek odráží zejména pokračující pokles spotřeby uhlí při výrobě elektřiny v poslední dekádě a také růst obnovitelných zdrojů, zejména větrných a solárních elektráren,“ uvedla EIA.

Největším zdrojem energie v USA zůstala i loni ropa s 39 EJ, následovaná zemním plynem s 34 EJ. Celková spotřeba primární energie dosáhla 106 EJ. Pro srovnání, spotřeba primární energie v ČR se pohybuje kolem 1,8 EJ.

Vývoj spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a uhlí v USA (1 quad = 1,055 EJ). Zdroj: Platts

Proměna energetiky v USA

Jak upozornil zahraniční server Platts, hlavním zdrojem energie v USA byla do poloviny 19. století dřevní biomasa, která byla po dlouhou dobu jediným využívaným obnovitelným zdrojem energie. V 80. letech 19. století následně začaly vyrábět elektřinu první vodní elektrárny.

Uhlí bylo na začátku 19. století využíváno jako palivo pro parní lodě a parní lokomotivy, v 80. letech 19. století začalo být využíváno také při výrobě elektřiny.

Zhruba 90 % veškeré dnešní spotřeby energie z uhlí připadá na elektroenergetický sektor. Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů je více rozložena mezi jednotlivé sektory: 56 % je využíváno v elektroenergetice, 22 % v průmyslu, 12 % v dopravě, 7 % v sektoru domácností a 2 % v sektoru služeb.

„Od roku 2015 je téměř veškerý růst obnovitelných zdrojů tažen růstem využití větrných a solárních elektráren v elektroenergetice. Výroba elektřiny z větrných elektráren překonala v roce 2019 poprvé výrobu elektřiny z vodních elektráren a je nyní nejvyužívanějším zdrojem obnovitelné energie při výrobě elektřiny v zemi,“ uvedl Platts s odvoláním na data EIA.

V loňském roce bylo podle Platts Analytics připojeno k americké síti 11,8 GW nových větrných elektráren a 5,3 GW solárních elektráren. Letos by měl nový instalovaný výkon ve větrných elektrárnách dosáhnout 15,3 GW a u solárních elektráren 10,1 GW.

Naproti tomu instalovaný výkon uhelných elektráren klesl za posledních 12 měsíců o 10 GW, přičemž část z tohoto výkonu byla odstavena a u části proběhla konverze na zemní plyn. Instalovaný výkon plynových elektráren vzrostl za stejné období o více než 8 GW (bez započítání projektů konverze z uhlí na plyn a modernizace či obnovy stávajících plynových zdrojů).