S rostoucím podílem fotovoltaických elektráren v energetické mixu je ve Spojeném království během období nízké letní poptávky stále obtížnější udržet vyrovnanou bilanci mezi výrobou a spotřebou elektřiny v elektrizační soustavě.

Pro udržení frekvence soustavy v mezích normálního provozu v době nízké poptávky a vysoké výroby zdrojů bez setrvačných hmot budou nezbytné časté zásahy, uvedl National Grid, provozovatel přenosové soustavy ve Spojeném království.

„Budeme muset podnikat každodenní kroky k řízení frekvence systému v době nízké poptávky. Obvykle to bude zahrnovat práci s flexibilní výrobou pro snížení nabídky,“ uvedl National Grid.

Problematickým bude zároveň řízení jalového výkonu v soustavě, který ovlivňuje ztráty, ale také napětí. National Grid proto vypsal dodatečná výběrová řízení na poskytování jalového výkonu pro léto roku 2019 a přelom let 2019/2020.

Ubývající „setrvačnost“

Spojené království zavedením uhlíkové daně efektivně snižuje instalovaný výkon uhelných elektráren, který je nahrazován zejména obnovitelnými zdroji energie. Letošní léto má být z pohledu dostupnosti uhelných zdrojů extrémně nepříznivé, důvodem jsou nepříznivé ekonomické podmínky pro tyto zdroje ovlivněné jednak uhlíkovou daní, vysokou cenou emisních povolenek a také nízkou cenou elektřiny v době nízké poptávky. Dva 500MW bloky již ohlásily pro léto odstávku a National Grid očekává stejný osud u dalších uhelných zdrojů.

Instalovaný výkon jednotlivých typů zdrojů ve Spojeném království. Zdroj: UK ENERGY IN BRIEF 2018, Ministerstvo energetiky UK

Počet hodin, ve kterých uhelné elektrárny nedodávají do soustavy žádný výkon, každoročně roste, naproti tomu výkon obnovitelných zdrojů se zvyšuje. V létě je vlivem nízké poptávky po elektřině a vysoké výroby fotovoltaických elektráren tento jev nejvíce patrný.

Uhelné elektrárny disponují turbínami a generátory poskytujícími soustavě rotační setrvačné hmoty, které zmírňují šoky výkonových změn. Naproti tomu fotovoltaické elektrárny bez pohyblivých částí neposkytují žádnou setrvačnost. Zachování vyrovnané bilance výroby a spotřeby se tak pro National Grid stává každé léto složitější.

Hodiny nulové výroby uhelných elektráren ve Spojeném království. Zdroj: DRAX

Klesající letní minimum

Minimální letní poptávku v roce 2019 předpokládá National Grid ve výši 17,9 GW, což je o 100 MW méně než v loňském roce. Minimum obvykle nastává v noci, avšak narůstající výkon fotovoltaických elektráren v odběrných místech znamená, že nižší hodnoty se dají předpokládat i přes den.  Denní minimum je letos předpokládáno ve výši 20,8 GW, meziročně o 200 MW méně.

Předpověď minimální poptávky ve Spojeném království v roce 2018 a 2019. Zdroj: Summer Outlook 2019, National Grid

Pro udržení rovnováhy může být provozovatel přenosové soustavy nucen požadovat čerpání přečerpávacích vodních elektráren, platit větrným elektrárnám za snížení výroby a provádět zásahy pro snížení importu skrze propojovací vedení s kontinentální Evropou.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *