EIA: V USA nejvíce poroste výroba elektřiny z plynu a větru

DomůEnergetika v zahraničíEIA: V USA nejvíce poroste výroba elektřiny z plynu a větru

Podle predikcí americké vládní agentury U. S. Energy Information Adminstration (EIA) v USA do budoucna poroste výroba elektřiny nejvíce ze zemního plynu a větrných elektráren.  Elektroenergetické mixy napříč jednotlivými regiony Spojených států se ovšem významně liší. 

EIA očekává, že v roce 2019 výroba elektrické energie ze zemního plynu vzroste o 6 % ve srovnání s uplynulým rokem a v roce 2020 o další 2 %. Podobně podle jejích dat vzroste i výroba elektřiny z větrné energie – konkrétně o 6 % v roce 2019 a o 14 % v roce 2020.

Naopak u výroby elektřiny z uhlí se předpokládá pokles o 15 % v roce 2019 a 9 % v 2020. Tato data jsou průměrem pro celé Spojené státy, nicméně napříč celou zemí se trendy významně liší. Kupříkladu nárůst výroby z větrné energie je nejvyšší v Texasu a ze zemního plynu na severovýchodě USA ve středoatlantické oblasti.

Výroba elektřiny v USA v letech 2010 – 2020. Zdroj: EIA

Uhlí a jádro nahrazováno zemním plynem…

Tyto predikce reflektují již proběhlé, či očekávané změny v elektroenergetickém mixu. Na severovýchodě země se instalovaný výkon elektráren vyrábějících elektřinu ze zemního plynu od začátku roku 2018 zvýšil o 17 %. Provoz v regionu ukončilo několik uhelných elektráren a jaderná elektrárna Oyster Creek v New Jersey. Jaderná elektrárna Three Mile Island plánuje ukončení provozu svého posledního reaktoru v tomto měsíci.

EIA nejen na základě těchto dat očekává, že v této oblasti USA se bude v roce 2020 vyrábět 39 % elektřiny ze zemního plynu (v 2018 to bylo 31 %) a 20 % z uhlí (28 % v 2018). V roce 2010 přitom tento region z uhlí vyráběl 54 % elektrické energie a z plynu pouze 11 %.

Výroba elektřiny v středoatlantském regionu v USA v letech 2010-2020. Zdroj: EIA

…nebo větrnými elektrárnami

V Texasu v posledních letech nejrychleji roste větrná energie. Od počátku roku 2018 byl instalovaný výkon větrných elektráren v regionu zvýšen o 3 GW a do konce 2020 se očekává růst o dalších 7 GW. Pokud by tato zvýšení byla realizována, došlo by k nárůstu instalovaného výkonu o téměř 50 % ve srovnání s rokem 2017. Podíl větrné energie na výrobě elektřiny v roce 2019 by pak v Texasu byl 20 % a v 2020 24 %, přičemž větrné elektrárny by se tak staly druhým nejvýznamnějším zdrojem po zemním plynu.

Výroba elektřiny v Texasu v USA v letech 2010-2020. Zdroj: EIA