Ceny velkých bateriových úložišť v USA poklesly za 3 roky o 70 %