Ministři EU odložili rozhodnutí o klimatickém cíli pro rok 2030 na prosinec

DomůEvropská UnieMinistři EU odložili rozhodnutí o klimatickém cíli pro rok 2030 na prosinec

Evropští ministři životního prostředí se během minulého pátku domluvili na obrysech klimatického zákona EU, jehož cílem má být klimatická neutralita Evropské unie do poloviny tohoto století. Přesto však nechali cíl, který má být nastaven pro rok 2030, otevřený. Stanovit by se měl v prosinci letošního roku.

Dle návrhu Německa, které v druhém pololetí letošního roku předsedá Radě EU, bylo dosaženo částečné shody v postoji členských států EU ke klimatické neutralitě, která má být německým předsednictvím reprezentována v rozhovorech s Evropským parlamentem a Komisí bez opozice. Jediné Bulharsko se zdrželo hlasování.

Závazek k dosažení cílů pro rok 2030 nebyl vysloven poté, co o jeho konkrétní výši a podobě na summitu Rady ministrů nebylo rozhodnuto. O plánu lídrů EU rozhodnout o nových klimatických cílech na summitu konaném od 10. prosince jsme psali zde.

Komise podala návrh na zvýšení klimatického cíle pro rok 2030, který je aktuálně nastaven na 40% snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990, na 55 %. Evropský parlament poté podpořil razantnější snížení emisí skleníkových plynů do konce roku 2030, a to na 60 % oproti roku 1990.

Většina ministrů životního prostředí během minulého pátku podpořila 55% cíl platný pro rok 2030 a žádný z ministrů nebyl proti dlouhodobému cíli Komise v podobě klimatické neutrality EU do roku 2050, přestože některé země východní Evropy vyjádřily obavy nad opatřeními, která budou nutná k rychlému zvýšení ambicí v nynější dekádě.

„Je nanejvýš důležité, aby nástroje, které navrhujeme, nevytvářely další zátěž, zvláště pro naše nejchudší obyvatele,“ uvedl Adam Guibourge-Czetwertynski, polský zástupce.

Rumunsko a Maďarsko také zdůraznily jejich zájem na tom, aby si členské státy EU samostatně a svobodně rozhodovaly o vlastním energetickém mixu a technologických zákazech.

Sporným bodem nadále zůstává, zda by se klimatická neutralita EU do roku 2050 měla dosáhnout samostatně, nebo kolektivně . Švédsko, Lucembursko, Španělsko, Dánsko a Rakousko uvedly, že národní závazky v oblasti uhlíkové neutrality jsou klíčové pro úspěch EU jako celku.