Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v USA za posledních 10 letech zdvojnásobila

DomůObnovitelné zdrojeVýroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v USA za posledních 10 letech zdvojnásobila

Americká vládní agentura U.S. Energy Information Administration (EIA) zveřejnila informaci, že USA od roku 2008 zdvojnásobily výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2008 bylo z obnovitelných zdrojů vyrobeno 352 TWh elektřiny, v roce 2018 to bylo 742 TWh. Nárůst je způsoben zejména podpůrnými politikami a klesajícími náklady. 

USA podle dat EIA od roku 2008 více než zdvojnásobily výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. V roce 2008 bylo v USA z obnovitelných zdrojů vyrobeno 352 TWh elektřiny a v roce 2018 to bylo 742 TWh. V loňském roce tak podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v USA dosáhl 17,6 %.

Téměř 90 % nárůstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů mezi lety 2008 až 2018 pochází z větrných a solárních elektráren. Výroba elektřiny ve větrných elektrárnách vzrostla z 55 TWh v 2008 na 275 TWh v roce 2018. Celkem má elektřina z větru v energetickém mixu USA podíl 6,5 %. Více elektřiny z obnovitelných zdrojů je vyráběno pouze v konvenčních vodních elektrárnách. Přesně se jedná o 292 TWh (6,9% podíl v energetickém mixu země).

Výroba elektřiny v solárních elektrárnách poté vzrostla z 2 TWh v 2008 na 96 TWh v 2018. V roce 2018 činil podíl těchto elektráren na výrobě elektřiny 2,3 %. Pod termín „solární elektrárny“ EIA v tomto případě zahrnuje jak malé solární elektrárny (například střešní instalace), tak i rozsáhlé farmy solárních elektráren s výkonem v řádů jednotek až stovek MW, které tvoří převážnou část této kategorie (69 %).

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v USA v letech 2008 – 2018. Zdroj: EIA

V případě větrných i solárních elektráren je nárůst výroby elektřiny způsoben nárůstem celkového výkonu instalovaného v těchto zdrojích. Ve sledovaném období vzrostl instalovaný výkon větrných elektráren z 25 GW na 94 GW a solárních elektráren z 1 GW na 51 GW.

Rozvoj OZE je v USA podporován na federální i státní úrovni

Rostoucí kumulativní instalovaný výkon elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů je způsoben zaprvé podporou na federální i státní úrovni a zadruhé klesajícími náklady. Na federální úrovni jsou implementovány politiky v podobě daňových úlev poskytnutých za samotnou realizaci projektu, nebo za vyrobenou jednotku elektřiny (což cílí na realizaci co nejefektivnějších projektů, ne pouze na instalovaný výkon).

Na úrovni některých amerických států jsou pak implementované standardy minimálního podílu elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů. Tyto standardy se průběžně zvyšují. Pozitivní vliv na rozvoj těchto elektráren má také pokračující pokles nákladů.