Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v USA za posledních 10 letech zdvojnásobila