Účet za stabilizaci německé přenosové soustavy se vloni vyšplhal na rekordních 36 mld. korun

DomůPřenos elektřinyÚčet za stabilizaci německé přenosové soustavy se vloni vyšplhal na rekordních 36 mld. korun

Německo zaznamenalo další nepříjemný rekord, když náklady na stabilizaci přenosové soustavy vzrostly na 1,4 miliardy euro (36 miliard korun). Německo je tak nadále nuceno vynakládat nemalé náklady na to, aby snižovalo výrobu především z větrných elektráren. Německý síťový regulátor údaje včera zveřejnil ve Zprávě o poplatcích na opatření pro zajištění stability sítí a systému.

„Durynské přemostění vedlo ke snížení potřeby redispečinku a nákladů na dříve velmi přetížený síťový prvek. Celkové náklady na stabilizaci sítě přesto v roce 2017 vzrostly na 1,4 miliardy eur. Jen rozšíření sítě může dlouhodobě snížit vysoké náklady na zabezpečení sítě a systému,“ uvádí Jochen Homann, předseda německého síťového regulátora.

Náklady tak překonaly rok 2016 s 880 miliony eur i větrný rok 2015, ve kterém bylo na zajištění stability soustavy vynaloženo 1,1 miliardy eur. V roce 2017 se zvýšily zejména náklady na řízení dodávky elektřiny do sítě – tedy náhrada za snížení dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a zdrojů na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Tento fakt poukazuje na stále rostoucí potřebu rozšíření přenosové soustavy, tak aby mohla být energie z obnovitelných zdrojů dopravena ke spotřebitelům.

Nejvíce energie takto „nedodaly“ za rok 2017 větrné elektrárny, celkem 5,3 TWh, na což připadlo 560 milionů euro, tedy 92 % všech nákladů na toto opatření. Následovaly solární elektrárny s 0,16 TWh a 6,6 % nákladů. V roce přitom byla dodávka energie větrných elektráren snížena o 3,5 TWh, u solárních elektráren o 0,18 TWh. Jak dokládá následující grafika, výkon elektráren musel být navyšován v jižních spolkových zemích, kde je soustředěn průmysl, zatímco v ostatních byl výkon elektráren především snižován.

Navyšování (vlevo) a snižování dodávané energie do soustavy dle spolkových zemí. Zdroj: BNetzA

Mimo to bylo využíváno také tzv. redispečinku, kdy jsou (částečně) nasazeny místo původních zdrojů, které měly do sítě elektřinu dle merit order dodat (v Německu zejména větrné elektrárny ve špičce produkce), zdroje v jiném místě pro předejití přetížení elektrických vedení. Tato opatření jsou ovšem nákladná, jelikož je nutné odškodnit původní výrobce za nemožnost dodávky (části) energie do sítě, a zároveň zaplatit za vyrobenou elektřinu na místo nich nasazovaných zdrojů.

V roce 2017 narostla potřeba tohoto opatření a byla snížena dodávka energie o velikosti 10,2 TWh, zhruba stejný objem musely naopak elektrárny v blízkosti míst spotřeby vyrobit.

Využívání opatření na zajištění stability soustavy v GWh. Zdroj dat: BNetzA

Thüringer Strombrücke jen malou náplastí

Přenosové vedení „přemosťující“ oblast Durynského lesa, tzv. Thüringen Strombrücke, zprovozněné v září loňského roku ulevilo nejvíce vytěžovanému prvku v německé přenosové soustavě (vedení Remptendorf-Redwitz) a  mírně tak snížilo potřebu redispečinku.

Německo však potřebuje zprovoznit především páteřní severojižní vedení SuedLink. Aktuálně se očekává, že by mělo být dokončeno v roce 2025. Podle vyjádření Lexe Hartmanna z roku 2016, ředitele společnosti Tennet, se jedná o „ambiciózní harmonogram“, jisté pochybnosti o tomto datu vyjádřil i Peter Hoffmann, odpovědný za zajištění provozu přenosové soustavy společnosti Tennet.

I bavorská vláda se kvůli opožděné výstavbě páteřní linky přenosové soustavy ze severu obává o zajištění dodávek elektřiny pro svou spolkovou zemi,  jedno z průmyslových center Německa. I proto se snaží udržet svou jadernou elektrárnu Isar 2 v provozu co nejdéle, po havárii ve Fukušimě v roce 2011 přitom bojovala o její co nejrychlejší odstavení. Elektrárna vyrábí ročně přes 11 TWh elektrické energie, zhruba 12 % celkové spotřeby elektřiny v Bavorsku. Pokud by měla být odstavena dříve než v nejzazším možném termínu, tedy v prosinci roku 2022, může Bavorsku vzniknout významný problém se zajištěním bezpečnosti dodávek.

Úzká místa v německé přenosové soustavě a doba, po kterou čelily v roce 2017 přetížení. Zdroj: BNetzA