Finský zákon o zákazu výroby energie z uhlí vstupuje v platnost

DomůUhlíFinský zákon o zákazu výroby energie z uhlí vstupuje v platnost

Výroba elektřiny a tepla z uhlí bude od 1. května 2029 ve Finsku zakázána. Návrh zákona byl schválen parlamentem s velkou většinou 170-14. V platnost má vejít již na začátku dubna. Společně s ním byly prezidentu vládou předloženy návrhy zákonů o podpoře užívání biopaliv v dopravě a průmyslu.

Zákaz užívání uhlí je v souladu s Finskou národní energetickou a klimatickou strategií 2030. Uhlí je přitom první fosilní surovinou, která bude pro účely výroby energie zakázána.  Finští zákonodárci si od dlouhé legisvakanční lhůty slibují sladění veřejných i soukromoprávních zájmů tak, aby přechod nepřinesl přílišnou zátěž pro ekonomiku a životy lidí. Výroba energií z uhlí již dnes klesá. V době, kdy má zákon vejít v účinnost, už se očekává hodnota výroby mezi 4,3 a 3,4 TWh.

Zákon o povinnostech v oblasti distribuce pohonných hmot, který byl k prezidentskému podpisu překládán společně se zákonem o odklonu od uhlí, vstoupil v platnost již 1. dubna. Zavádí mimo jiné povinnost zajistit, aby biopaliva tvořila v roce 2030 30 % celkové spotřeby. Tato opatření mají, společně s dalšími obsaženými v energetické strategii – tedy například zvýšení počtu elektromobilů či zlepšení energetické účinnosti, zajistit snížení emisí z dopravy o 50 % do roku 2030. Další povinnosti jsou také kladeny na distributory lehkých topných olejů pro vytápění či pohon strojní techniky.

Povinnosti týkající se biopaliv a biopalivových olejů jsou součástí provádění Finské národní energetické a klimatické strategie 2030 a střednědobého Plánu politiky v oblasti změny klimatu do roku 2030. Jejich cílem je snížit emise, zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie a snížit využívání importované ropy.

Štítky: uhlíFinsko