Výroba elektřiny z uhlí v ČR klesá o téměř 10 %, u černouhelných Dětmarovic o více než polovinu