Výroba elektřiny z uhlí v ČR klesá o téměř 10 %, u černouhelných Dětmarovic o více než polovinu

DomůUhlíVýroba elektřiny z uhlí v ČR klesá o téměř 10 %, u černouhelných Dětmarovic o více než polovinu

Výroba elektřiny z černého a hnědého uhlí v ČR za prvních 11 měsíců letošního roku poklesla podle údajů z Transparency ENTSO-E o 9,4 %. K významnému poklesu přispěly nejvíce černouhelné zdroje, které snížily výrobu o 44 %. Největší černouhelné elektrárně v ČR výroba meziročně poklesla o 62 % a letos klesne na přibližně pětinu toho, co vyrobila v roce 2016.

Statistiky o výrobě elektřiny za letošní rok budou s největší pravděpodobností plné změn. Nejenže se díky příznivým tržním podmínkám podstatně zvyšuje výroba elektráren spalujících zemní plyn, ale ke změnám dochází i u uhelných elektráren.

Výroba z hnědého uhlí podle předběžných dat ukazuje na pokles o zhruba 5 %. U černého uhlí je pokles ještě výraznější, kdy celková výroba poklesla z loňských 3,2 TWh na 1,8 TWh (pokles o cca 44 %).

Na objemu výroby se nepochybně projevuje především vysoká cena emisní povolenky. Vzhledem k tomu, že uhelné elektrárny emitují přibližně 1 tunu CO2 na vyrobenou MWh elektřiny, se výroba elektřiny z uhlí podstatně prodražuje a marže provozovatelů klesají. Jejich uplatnění na trhu je proto čím dál složitější.

Výroba v letošním roce

Z výše uvedených grafů je patrné, že černé uhlí ztrácí podíl na výrobě. V letošním roce se za prvních jedenáct měsíců z černého uhlí vyrobilo méně elektřiny, než vyrobily v ČR solární elektrárny a je pravděpodobné, že tento stav zůstane nezměněn i po sečtení dat za celý rok.

Na poklesu výroby elektřiny z černého uhlí se nejvíce podílela černouhelná elektrárna Skupiny ČEZ Dětmarovice. Ta vyrobila oproti loňskému roku o 62 % méně elektřiny a za letošek vyrobí pouze zhruba pětinu toho, co vyrobila v roce 2016. Od tohoto roku výroba každoročně významně klesá.

Za prvních 11 měsíců letošního roku ovšem pouze mírně poklesla výroba z hnědého uhlí, které je stále hlavním palivem pro výrobu elektřiny v ČR – výroba z něj poklesla o 5,7 %.

Obecně v Evropě v letošním roce výroba elektřiny z uhlí klesá. Primárně ji nahrazují plynové elektrárny, jejichž provoz je při současných cenách elektřiny, emisní povolenky a zemního plynu příznivější z pohledu hrubých marží. Podle serveru Carbon-Brief poklesla výroba elektřiny z uhlí v EU v první polovině letošního roku o 19 %, v druhé polovině by tempo mělo ještě zrychlit na celkový meziroční pokles o 23 %.