Jak ovlivní cenu nemovitosti výstavba větrné turbíny? V okruhu 1000 metrů může dojít ke snížení až o 7,1 %

DomůVětrné elektrárnyJak ovlivní cenu nemovitosti výstavba větrné turbíny? V okruhu 1000 metrů může dojít ke snížení až o 7,1 %

Dle studie německého institutu RWI (Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung), která se zabývala cenou nemovitostí v blízkosti větrných elektráren, lze v případě výstavby větrné elektrárny ve vzdálenosti 1 km od domu očekávat snížení jeho ceny o cca 7,1 %. Negativní efekt na cenu domů dle studie zcela vyprchá až při odstupu větrné elektrárny okolo 8 kilometrů.

Větrné elektrárny mají řadu pozitivních efektů, nelze ovšem opomíjet jejich negativní vlivy. Podle posledních průzkumů platí nejvyšší cenu za odběr elektrické energie obyvatelé Německa, přičemž hlavním důvodem vysokých cen jsou regulované poplatky, především poplatky spojené s podporou výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích.

Kromě vyšších cen elektřiny má výstavba větrných elektráren na majetek obyvatel ještě jeden méně očekávaný efekt. Studie německého institutu RWI na vzorku téměř 3 milionů nabídek domů a bytů z let 2007 až 2015 dovodila, že cena nemovitosti značně klesá v případě, že je v blízkosti nemovitosti postavena větrná elektrárna.  Studie na základě analyzovaných dat dospěla k závěru, že pokles činí až 7,1 % při odstupové vzdálenosti turbíny 1 km.

Důvodem pro pokles ceny je dle studie především hluk a estetické dopady stavby na okolní krajinu. Efekt zcela vyprchá až ve vzdálenosti cca 8-9 km, kdy se případný efekt na cenu nemovitosti pohybuje na úrovni statistické chyby.

Rozložení vzdálenosti domů od nejbližší větrné turbíny

Průměrná vzdálenost nemovitosti od nejbližší větrné turbíny je v Německu 8,4 km, přičemž cca 9 % nemovitostí je ve vzdálenosti menší než 2 kilometry. Pouze 0,6 % domů má nejbližší větrnou turbínu vzdálenou více než 30 km.

Výsledky studie dále ukazují (v souladu s očekáváním), že nejvíce se výstavba větrných elektráren dotýká cen nemovitostí v málo obydlených venkovských lokalitách, přičemž efekt je silnější u cen starších domů. Ceny starších domů, které byly postaveny před rokem 1949 a nachází se ve venkovských oblastech, mohou být v důsledku výstavby větrné elektrárny sníženy až o 23 %.  Naproti tomu domy v městských oblastech nejsou výstavbou postiženy téměř vůbec.

Umístění větrných turbín do roku 2015

Dle četných výzkumů, které na toto téma byly provedeny, nelze dovozovat jednoznačné výsledky. Studie sama upozorňuje na to, že výzkumy za použití jiné výpočetní metody, případně v jiných lokalitách mohou dojít k jiným závěrům. Příkladem může být několik studií provedených na datech ze Spojených států amerických, kde nebyl zaznamenán žádný negativní efekt výstavby větrných turbín na cenu nemovitostí.

Naopak výzkumy provedené na datech z Evropy ukazují spíše negativní efekt výstavby. Výzkum, který zpracoval data nizozemských nemovitostí, ukázal, že cena průměrné Nizozemské nemovitosti poklesne o cca 1,4 % v případě, že ve vzdálenosti dvou kilometrů bude postavena větrná turbína.  Ve Velké Británii pak lze očekávat snížení ceny až o 6 % v případě výstavby ve dvoukilometrovém okruhu od nemovitosti.

Celá studie v anglickém jazyce je dostupná zde.