EIA: Instalovaný výkon plynových elektráren v USA bude dále růst, i když pomaleji

DomůEnergetika v zahraničíEIA: Instalovaný výkon plynových elektráren v USA bude dále růst, i když pomaleji

Americká vládní agentura U. S. Energy Information Administration (EIA) ve svém krátkodobém výhledu energetiky předpokládá, že instalovaný výkon uhelných elektráren poklesne o 13 %. Naopak vzrůst má instalovaný výkon  elektráren spalujících zemní plyn a elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie.

Americká vládní agentura EIA zveřejnila svůj krátkodobý výhled energetiky Short-Term Energy Outlook, který pokrývá období do konce roku 2021.

V poslední dekádě USA zaznamenaly pokles výroby elektrické energie v uhelných elektrárnách, a naopak nárůst výroby elektřiny ze zemního plynu. Podle odhadů v roce 2019 ukončily provoz uhelné elektrárny s instalovaným výkonem 12,7 GW. To odpovídá přibližně 5 % celkového instalovaného výkonu uhelných elektráren na počátku roku 2019. Dalších 5,8 GW uhelných elektráren má být uzavřeno v letošním roce. EIA tedy předpokládá, že letos výroba elektřiny z uhlí poklesne o 13 %.

Výroba elektrické energie v USA dle zdrojů. Zdroj: EIA

V případě plynových elektráren EIA předpokládá, že se jejich instalovaný výkon v letech 2019 – 2020 zvýší o 11,4 GW. Samotná výroba elektrické energie ze zemního plynu má podle EIA v roce 2020 vzrůst o 1,3 %, což by znamenalo nejnižší nárůst od roku 2017. Přesto se ale nejvíce elektřiny v USA vyrábí právě ze zemního plynu. V roce 2020 má být podíl zemního plynu v elektroenergetickém mixu přibližně 38 %. Uhlí má mít podíl zhruba 22 % a obnovitelné zdroje kromě vodních elektráren 12 %.

Obnovitelné zdroje porostou rychleji

Naopak instalovaný výkon obnovitelných zdrojů, zejména pak solárních a větrných elektráren, v posledních letech stabilně roste. EIA očekává, že se instalovaný výkon těchto zdrojů v USA se v letech 2019 – 2020 zvýší o 19,3 GW. To by znamenalo nárůst o 65 % ve srovnání s rokem 2018.

Nárůst ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (kromě vodních elektráren) má dosáhnout hodnoty 15 %, což je nejvíce za poslední 4 roky.