Domů
Energetika v zahraničí
Irsku hrozí pokuty od EU za nesplnění cílů emisí a podílu OZE. Premiér chce zvýšit financování

Irsku hrozí pokuty od EU za nesplnění cílů emisí a podílu OZE. Premiér chce zvýšit financování

Premiér Irska Leo Varadkar má v plánu zintenzivnit výdaje do boje proti klimatické změně, aby se Irsko vyhnulo vysokým pokutám EU za neplnění vytyčených cílů. Irsko by mohlo čelit vysokým ročním pokutám, pokud do roku 2020 nedosáhne 16% podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Zároveň také zřejmě nesplní cíl snížení emisí. Zaplacení pokut EU ovšem není jedinou možností, kterou Irsko má. 

Irsko čelí roční pokutě 75 milionů euro (1,9 miliardy korun), pokud do roku 2020 nedosáhne podílu 16 % obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie na základě energeticko-klimatického balíčku EU. Premiér Leo Varadkar proto chce zvýšit objem financí vynaložených na boj proti klimatické změně.

„Ve skutečnosti od roku 2020 a dále čelíme velmi vysokým pokutám, pokud nesplníme své závazky. Raději bych tyto peníze vynaložil nyní, na dosažení stanovených závazků, než abych po roce 2020 platil pokuty.“
Leo Varadkar, premiér Irska

Neplnění cílů EU 2020 v oblasti energetiky

Irsko je jedním ze čtyř států, u kterých zpráva Evropské komise z počátku roku 2017 očekává, že jejich stanovené národní cíle v oblasti snižování emisí nebudou splněny. Kromě Irska se jedná o Velkou Británii, Lucembursko a Nizozemsko.

Varadkar řekl, že jeho vláda na oblast klimatické změny v nadcházejících letech zaměří pozornost aby dosáhla závazků, které momentálně nesplňuje. Také ministr životního prostředí Denis Naughten přiznal, že pokroky Irska v plnění cílů EU 2020 jsou neuspokojivé. Zároveň ale v loňském roce na summitu v Paříži potvrdil odhodlání Irska zásadně omezit emise skleníkových plynů na základě Pařížské klimatické dohody. Ministr Naughten se nechal slyšet, že i přesto, že Irsko do roku 2020 nesplní národní cíl snížení emisí, tak doufá, že pro rok 2030 svůj cíl splní.

Emise v členských zemích EU v roce 2015. Černě vyznačený je cíl podle energeticko-klimatického balíčku EU 2020. Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat

Větším problémem než emise podle ministra ale zůstává podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v Irsku. Nyní Irsko dosahuje podílu 13 %, zpráva Komise přitom očekává, že Irsko do roku 2020 dosáhne podílu 15,5 %. Země přijala nové schéma podpor obnovitelných zdrojů v oblasti vytápění, dále má v plánu přijmout opatření stimulující prodej elektromobilů, podobně jako má v plánu snížit mýtné těm, kteří elektromobily již mají.

Podíl obnovitelných zdrojů v energetických mixech členských států EU v letech 2014 a 2015. Barevná tečka naznačuje splnění (zelená), či nesplnění (oranžová) cíle dle energeticko-klimatického balíčku EU 2020. Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat

Nedosažení cílů

Zaplacení pokuty ovšem není jediným možným řešením nesplnění cílů EU 2020 v oblasti energetiky. Konkrétně podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie může být kupříkladu vykompenzován pomocí tzv. statistického transferu od členského státu EU, který svůj národní cíl překročil. V říjnu 2017 tuto vůbec první dohodu o přenosu obnovitelné energie podepsala Litva s Lucemburskem, které podílu OZE v mixu zřejmě také nedosáhne.

Podobné mechanismy existují i u emisí skleníkových plynů. Je nicméně jednoznačné, že Irsko by za nesplnění cílů muselo zaplatit. Otázkou zůstává, zda by platilo pokutu EU, nebo za „dokoupení“ chybějícího podílu obnovitelných zdrojů, nebo snížení emisí.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Petr
15. leden 2018, 11:45

Tak jednoznačně když mnoho států v četně ČR už cíle překročilo, tak bude levnější od nich dokoupit, oni s tím nic jiného výdělečného než prodat za nižší cenu než je EU pokuta dělat nemůžou.

manasek
16. leden 2018, 08:26

No otázka co potom s dalším cílem, jak se toto překročení bude počítat tam. Navíc nevidím smysl, proč bychom my, kteří jme tento nesmysl splnili měli prodávat náš podíl těm, kteří jej nesplnili namísto toho, abychom spolu bojovali za jeho zrušení, popř. transformaci na "bezemisní zdroje", tedy i mj. ty nečistější - jaderné, to by potom ty cíle vypadaly jinak.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se