Světové emise CO2 se nedaří snižovat. Letos porostou rychleji než vloni

11. prosinec 2018, 08:19
DomůEmise CO2Světové emise CO2 se nedaří snižovat. Letos porostou rychleji než vloni

Dle studie Global Carbon Budget dojde letos k nárůstu globálních emisí CO2 z fosilních paliv o 2,7 %. Důvodem je vyšší míra využívání uhlí v ekonomicky rostoucí Číně a Indii, ale také rostoucí odvětví dopravy. Přestože obnovitelné zdroje energie zažívají rychlý rozvoj, stále to nestačí k vyrovnání zvýšeného využití fosilních paliv.

Minulý týden byla vydána každoroční zpráva Global Carbon Budget, na které se podílí celkem 76 odborníků z 57 světových institucí. Hlavním závěrem zprávy, představené na setkání COP24 v polských Katovicích, je varování vědců před rostoucím trendem emisí CO2. Dle výpočtů by totiž měly v letošním roce opět vzrůst globální emise CO2 z fosilních paliv přibližně o 2,7 % (konkrétně v intervalu 1,8 % až 3,7 %) ve srovnání s rokem minulým a dosáhnout hodnoty 37,1 miliardy tun vypuštěného CO2.

„Opět pozorujeme silný nárůst globálních emisí CO2. Emise musí dosáhnout vrcholu a rychle začít klesat, aby vyřešily klimatické změny. S letošním nárůstem to však nevypadá, že by vrchol byl v dohledu,“ uvedla profesorka Corinne Le Quéré, vedoucí výzkumu.

Po letech 2014-2016, kdy globální emise CO2 stagnovaly, se tak rok 2018 zařadí po bok roku 2017, kdy globální emise CO2 vzrostly o 1,6 % (loňský Global Carbon Budget předpovídal nárůst ve výši 2 %).

„Růst emisí v roce 2017 šlo považovat za jednorázový, ale tempo růstu v roce 2018 je dokonce ještě vyšší a začíná být jasné, že svět doposud selhává v povinnosti řídit kurz odpovídající cílům stanoveným v Pařížské dohodě z roku 2015,“ uvedl Glen Peters, ředitel výzkumu v CICERO.

Emise CO2 z fosilních paliv tvoří zhruba 90 % celkových emisí CO2 a nezahrnují emise spojené například s odlesňováním.

Čína emisím CO2 dominuje

Největším světovým emitentem CO2 je Čína s 27% podílem a odhadovaným meziročním nárůstem o 4,7 % (konkrétně v intervalu 2 % až 7,4 %), a to zejména kvůli ekonomickému rozvoji a rostoucí spotřebě energie. Spolu s Indií vykazují tyto státy také rychlý nárůst výkonu v OZE, což je ovšem dáno nižší základnou těchto zdrojů.

Pomyslná druhá příčka patří USA s 15% podílem, které také po několika letech zaznamenaly růst, a to ve výši 2,5 % (konkrétně v intervalu 0,5 % až 4,5 %), což bylo dáno nejen chladnou zimou a teplým létem a tudíž vyšší poptávce po energii, ale také vyšším využíváním automobilové dopravy.

„Ujedeme více mil ve větších autech, což vyrovná zlepšení v palivové účinnosti automobilů,“ uvedl Rob Jackson ze Standford University.

Třetím největším emitentem CO2 jsou státy Evropské unie s podílem 10 %. V EU je odhadováno, že na rozdíl od prvních dvou příček emise CO2 klesnou, a to o 0,7 %. Česká republika patří mezi 19 států, kterým se podařilo snížit emise CO2 i přes růst ekonomiky.