RWE má do roku 2023 zajištěno 90 % výroby svých jaderných a hnědouhelných elektráren

DomůKomoditní trhyRWE má do roku 2023 zajištěno 90 % výroby svých jaderných a hnědouhelných elektráren

RWE zvýšila podíl prodané výroby elektrické energie ze svých jaderných a hnědouhelných elektráren do roku 2022, přičemž během posledního čtvrtletí akceptovala mírně nižší marže. Do roku 2023 tak má společnost zajištěno zhruba 90 % výroby svých jaderných a hnědouhelných elektráren. Informoval o tom zahraniční server Montel.

Pro výrobu elektrické energie v roce 2022 si RWE dle Montelu zajistila marži kolem 30 EUR/MWh. Tato marže je počítána jako rozdíl mezi realizovanou cenou prodeje elektrické energie a souvisejícími náklady za emisní povolenky.

Marže tak oproti dříve udávané hodnotě 32 EUR/MWh poklesla. Zajištění pozice se ale posunulo z převážně implicitního zajištění na zajištění přímé. Implicitní zajištění pozice RWE znamená, že společnost nakoupí vlastní výrobu elektrické energie z hnědouhelných a jaderných elektráren, a naopak prodá ekvivalentní množství černého uhlí nebo plynu potřebného k výrobě nakoupeného objemu elektřiny.

Toto ujednání umožňuje RWE prodávat elektřinu na forwardových trzích s menší volatilitou. Ta je, vzhledem k emisní náročnosti hnědouhelných elektráren a související expozici vůči ceně emisních povolenek, značná.

Marže prezentované RWE jsou výrazně níže v porovnání s maržemi ze stejného období loňského roku. RWE přijalo marži 24 EUR/MWh pro dodávku v roce 2023. Před rokem bylo RWE schopno, pro dodávku 3 roky dopředu, zajistit si marži 49 EUR/MWh. Marže letošní produkce se pohybuje na úrovni 27 EUR/MWh.

Výroba RWE

Celková výroba společnosti poklesla během prvních devíti měsíců letošního roku o 6 % na 101,5 TWh, přičemž zvýšenou výrobu obnovitelných zdrojů energie převážilo snížení výroby konvenčních zdrojů, především uhelných elektráren. Trend byl k vidění již v pololetních reportech společnosti.

„Pokles lze přičíst především zhoršení tržních podmínek pro naše hnědouhelné a černouhelné elektrárny,“ uvedla společnost ve finanční zprávě ze třetího čtvrtletí.

Výroba hnědouhelných elektráren poklesla meziročně o 34 % na 23,4 TWh a výroba černouhelných elektráren o 60 %, na 4,1 TWh.

„Kromě toho [koronavirová] krize a značné množství elektřiny z větrných elektráren přispěly ke snížení poptávky po konvekčně vyráběné elektřině,“ dodala společnost.

Výroba obnovitelných zdrojů energie ve vlastnictví RWE výrazně vzrostla, a to o 145 % také vzhledem k akvizici zdrojů E.ON, na 21,3 TWh.