Se současnými opatřeními nedosáhne Německo svého klimatického cíle pro rok 2030. Uvádí vládou zadané studie

DomůRychlé zprávySe současnými opatřeními nedosáhne Německo svého klimatického cíle pro rok 2030. Uvádí vládou zadané studie

Současná opatření zavedená Německem v oblasti klimatu jsou nedostatečná k dosažení cílů snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Uvádí to dvě nezávislé studie zadané ministerstvem životního prostředí a ministerstvem hospodářství a energetiky. Očekávané zpřísnění klimatických cílů EU pro rok 2030 navíc tlak na Německo dále zvyšuje.

Opatření německého klimatického balíčku, jehož podoba byla odsouhlasena loni v září, jsou nedostatečná k dosažení cílů země v oblasti klimatu do roku 2030.

I přes politicky urychlené uzavírání uhelných elektráren, zavedení systému obchodování s emisemi v oblasti dopravy a budov a řadě dalších opatření nebude dosaženo cíle pro rok 2030, snížit emise skleníkových plynů (GHG) o 55 % oproti hodnotám roku 1990, a vypustit tak maximálně 543 mil. tun ekvivalentu CO(CO2e) do ovzduší. V roce 2018 přitom Německo vypustilo 858 mil. t CO2e.

Dle studie zadané ministerstvem životního prostředí (BMU) bude dosaženo pravděpodobně pouze 51% snížení emisí, a stanovený cíl tak bude překročen o zhruba 70 milionů tun. Jako důvod studie uvádí zejména nedostatečné snížení GHG v odvětví dopravy a vytápění. Studie očekává, že snížení emisí v sektoru energetiky a průmyslu bude do značné míry v souladu s vládními plány.

Vývoj emisí skleníkových plynů v Německu dle sektorů. Zdroj: Umweltbundesamt

„Na základě stávajícího akčního programu v oblasti klimatu nebude dosaženo cílů v oblasti klimatu pro roky 2020 a 2030,“ uvádí analýza provedená pod záštitou Institutu pro aplikovanou ekologii (Öko-Institut).

Druhá studie zadaná paralelně ministerstvem hospodářství a energetiky (BMWi) vypracovaná poradenskou firmou Prognos přinesla mírně optimističtější, ale v konečném důsledku podobné výsledky, přičemž rozdíly vyplývají zejména z odlišných předpokladů, například předpokladu o počtu elektromobilů na německých silnicích v roce 2030.

Problematickými jsou zejména sektory dopravy a vytápění

Zdroj: Flickr, Kubilay Yu

I studie zadaná BMWi identifikuje jako problematické sektory dopravy a vytápění. Podle studie BMU budou emise GHG z vytápění v roce 2030 o 17 mil. tun CO2e vyšší, než se plánovalo, a emise GHG z dopravy dokonce o 33 milionů tun CO2e , přičemž produkce GHG z osobních a nákladních automobilů, letadel a dalších vozidel klesne o méně než polovinu, než by bylo třeba.

Pomalé snižování emisí v sektoru budov a vytápění lze do značné míry přičíst skutečným překážkám, jako je nedostatek kvalifikovaných řemeslníků potřebných k výstavbě nových a energeticky úspornějších budov. Nedostatky v odvětví dopravy jsou naproti tomu často spojeny s více politickými důvody, vzhledem k tomu, že automobilový průmysl je jedním z největších zaměstnavatelů v zemi a je hluboce zakořeněn v regionálních ekonomických strukturách.

Ministryně životního prostředí zůstává i přes výsledky studií pozitivní

Environmentální nevládní organizace uvedly, že nedosažení emisních cílů nejsou překvapením vzhledem k nedostatečné činnosti vlády. „Šokující věc těchto dokumentů o selhání opatření v oblasti klimatu je, že byly zcela předvídatelné,“ řekl Tobias Austrup, odborník na klima skupiny Greenpeace.

Ministryně životního prostředí Svenja Schulzová a ministr dopravy Andreas Scheuer připustili, že je zapotřebí dalšího úsilí. Rozhodnutí EU zintenzivnit klimatické ambice do roku 2030 očekávané letos v létě a problém Německa v rozvoji obnovitelných zdrojů energie navíc dál zvyšuje tlak na německou vládu.

I přes negativní závěr analýzy Schulzová uvedla, že vládní přístup lze stále považovat za úspěch.

„Klimatický balíček nás posouvá o velký krok kupředu. Myslím, že je to povzbudivé. Přináší mnohem více, než v co mnozí věří. Ale upřímně to také znamená to, že jsou zapotřebí další opatření, pro zajištění chybějících procentních bodů,“ uvedla Schulzová.