Státem vlastněná čínská společnost se snaží získat úplnou kontrolu nad přenosovou sítí Portugalska. Čínské státní společnosti mají již významný vliv v klíčových energetických společnostech například ve Velké Británii, v Itálii nebo v Řecku. Prověřování přímých zahraničních investic v EU je momentálně projednáváno mezi Komisí, Radou a Evropským parlamentem.

Čínské státní společnosti v Portugalsku

V roce 2011 byla portugalská vláda nucena prodat svůj podíl v přenosové soustavě země v rámci podmínek finanční pomoci od Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu. Podíl 21,35 % ve společnosti Energias de Portugal (EDP) tehdy odkoupila státem vlastněná čínská společnost China Three Gorges (CTG). Nyní se firma CTG snaží v EDP získat většinový podíl.

EDP je mimo jiné i významným hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů. EDP je většinovým vlastníkem EDP Renewables, která je čtvrtým největším výrobcem elektřiny z větrných elektráren. Čínská CTG dokonce předložila nabídku k získání podílu v EDP Renewables, který EDP nevlastní.

Portugalská vláda prodeji podílů EDP firmě CTG neoponuje. Pokud by ovšem k prodeji podílů došlo, tak by čínská společnost kontrolovala výrobu a distribuci elektřiny v Portugalsku. Kromě dalšího Čína (státní společnost State Grid Corporation of China) již nyní vlastní 25 % společnosti Redes Energéticas Nacionais (REN), která provozuje přenosovou a přepravní soustavu.

EU zřejmě čeká v této oblasti změna

Evropská komise, Rada a Evropský parlament se momentálně snaží dosáhnout shody ohledně prověřování přímých zahraničních investic v EU. Jednání byla zahájena v červenci a jsou důsledkem žádosti Francie, Německa a Itálie z února 2017. Francouzský ministr financí se nechal slyšet, že pokud takto velké investice třetích zemích, jako je Čína, nebudou kontrolované, tak by mohlo dojít k „vyrabování“ majetku. Čínské státní společnosti již vlastní významné podíly v italské elektroenergetické síti, v britské přepravní soustavě a v provozovateli sítě v Řecku.

Evropská Komise předložila svůj návrh prověřování investic v září 2017. V současném režimu Komise neprozkoumává jednotlivé případy přímých zahraničních investic.

„Cílem našeho návrhu je udržet otevřenost EU vůči zahraničním investicím, a uplatňovat nediskriminační, transparentní a předvídatelný rámec. Evropský rámec pro prověřování zahraničních investic nám umožní reagovat jednotně a hájit naše evropské strategické zájmy v případě, že budou ohroženy.“

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmström

Podle návrhu Komise by se prověřovaly a schvalovaly pouze prodeje určité velikosti. Schválení Komise by tak nebylo nutné, pokud by prodejem kupující společnost nezískala většinový podíl. Zároveň by ale byly zavedeny mechanismy proti postupnému skupování firmy po malých podílech. Ve výsledku ovšem budou mít ve sledování investic poslední slovo členské státy.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *