Další z plánů Německa na omezení emisí z uhelných elektráren nemusí projít. Tentokrát kvůli rozporu s právem Evropské unie, na který upozorňují právní experti německého parlamentu, jak informovala agentura Reuters. Dosažení cílů na snížení emisí CO2 je tak vážně ohroženo.

Německo po prvotním neúspěchu se zavedením uhlíkové daně pro nejstarší uhelné elektrárny chtělo vybrané uhelné elektrárny přesunout do rezervního režimu. Díky tomu by tyto elektrárny vyráběly méně elektrické energie, čímž by se snížily jejich celkové emise.

Uhlíková daň i současný plán převedení elektráren mezi rezervní zdroje měl umožnit dosáhnutí klimatických cílů stanovených pro rok 2020.

Provozovatelé rezervních zdrojů jsou za poskytování rezervy placeni, což vyvolává obavy nad postojem Evropské unie k celému mechanismu podpory. Zřejmě se totiž jedná o veřejnou podporu, která by mohla být považována za neodůvodněnou.

Připravované opatření bylo poskytnuto k prověření nezávislým právním expertům, kteří dospěli k závěru, že přesunutí téměř 2,7 GW výkonu mezi rezervní zdroje může být posouzeno jako veřejná podpora, která bude muset být přezkoumána Evropskou komisí.

Hlavním problémem bude prokázat nezbytnost tohoto opatření, aby bylo schváleno Evropskou komisí.

Podle prohlášení ministra pro hospodářství a energetiku, který momentálně se spolupracovníky na návrhu opatření pracuje, nejsou žádné obavy o podpoře důvodné a přezkoumání ze strany Bruselu není pravděpodobné.

„Je to běžný proces, který jsme již několikrát v minulosti úspěšně prošli.“
Mluvčí ministerstva pro hospodářství a energetiku

Uhelná energetika v Německu

Rpadlo uhlí
Uhelný důl, ilustrační foto

Uhlí je stále jedním z nejdůležitějších zdrojů elektrické energie v Německu, které se snaží v souladu s politkou Energiewende zbavit všech jaderných elektráren a následně fosilních paliv ve prospěch obnovitelných zdrojů (v Německu pochází téměř 18 % elektřiny z černého uhlí a 25 % z hnědého uhlí. Více viz. zde).

Systém rezervních zdrojů je takový, že část výrobní kapacity je přeřazena do rezervy a je využívána pouze v případě, že je v síti nedostatek elektřiny z obnovitelných zdrojů. Díky nižšímu ročnímu hodinovému zatížení uhelných elektráren by tak došlo ke snížení emisí na potřebné množství pro dosažení vytyčených cílů.

Původně bylo v plánu uvalit uhlíkovou daň na množství oxidu uhličitého vypouštěného z nejstarších uhelných elektráren, které přesáhne určitý limit. To vyvolalo vlnu odporu zejména mezi provozovateli uhelných elektráren a uhelných dolů. Uhlíková daň byla následně zrušena. Podle odhadů mohlo být kvůli této dani ohroženo až 100 000 pracovních míst.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *