Domů
Obnovitelné zdroje
Jak si vede vláda v oblasti energetiky? Zatím připomíná slona v porcelánu
Instalace střešní solární elektrárny
Zdroj: GW Solar Institute / Creative Commons / Public Domain Mark 1.0

Jak si vede vláda v oblasti energetiky? Zatím připomíná slona v porcelánu

Vláda pod vedením Petra Fialy má za sebou za dobu svého působení v oblasti energetiky na území ČR již poměrně dost kontroverzí. Prohlášení představitelů vlády nebo představitelů vládnoucích stran v otázce možného znárodnění společnosti ČEZ již poměrně pravidelně silně hýbou kapitálovým trhem. Dále v době, kdy je zřejmé, že tuzemská energetika bude potřebovat na svou transformaci velmi vysoké investice, nevysílá Vláda vůči investorům dobré signály. Jedním z posledních a nejzávaznějších prohlášení bylo prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury o tom, že stát plánuje seškrtat provozní dotace podporovaným zdrojům energie s odkazem na analýzu MPO, která však možná ani neexistuje.

Vládu provází v energetické oblasti spousta kontroverzí

Jednou z prvních větších kontroverzí byl průběh a zavedení daně z neočekávaných zisků, který probíhal značně nestandardně a výrazně ovlivňoval například cenu akcií tuzemského energetického giganta – společnosti ČEZ. Spekulovalo se přitom o tom, že kroky byly záměrné s cílem snížit tržní hodnotu společnosti, a to vzhledem k oznámenu záměru státu získat kontrolu nad výrobními zdroji společnosti. Zvláště když došlo k souběhu zmíněné daně s odvodem „nadměrných příjmů“, kdy pro dané typy elektráren byly kvůli energetické krizi stanoveny limity definující nadměrné příjmy – pro FVE např. 180 EUR/MWh.

Další „rozpaky“ vyvolalo přiřazení příjmů Modernizačního fondu z prodeje emisních povolenek v objemu 50 miliard do příjmů státního rozpočtu pro letošní rok, což však evropská legislativa neumožňuje.

Bude se škrtat, nebo nebude?

Jednu z posledních a patrně nejzávažnějších kontroverzí má pak na svědomí ministr financí Zbyněk Stanjura, když prohlásil, že seškrtá dotace podporovaným zdrojům energie o 14 miliard ročně v rámci nedávno představeného Ozdravného balíčku.

U něj se původně předpokládalo, že ohlášené snížení neinvestičních dotací a snížení výdajů státu znamená konec úlevy v podobě odpuštěných poplatků na podporované zdroje energie pro koncové odběratele. To je v platnosti od října 2022 a skončit mělo stejně v prosinci 2023. Tyto platby na sebe po zmíněnou dobu přebírá stát, což mělo a má negativní dopad na státní rozpočet.

Poté však vystoupil ministr financí s tím, že záměrem státu není opětovně zavést poplatky pro koncové odběratele ve stejné výši, ale provozní podporu zdrojům energie seškrtat, a to až o 14 miliard. Primární cílovou skupinou by měly být solární elektrárny první generace z období solárního boomu. Ty mají však státem přislíbenu dobu podpory na 20 let.

Dotační podporu upravuje Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, kde se mimo jiné uvádí, že podpora je pro zmíněné zdroje přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento nepřesáhne určitou hodnotu. Ta je daná nařízením vlády č. 300/2022 Sb. a je stanovena pro solární elektrárny na 8,4 %.

Podle analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu z loňského roku se výnosové procento solárních elektráren z let 2006 až 2010 pohybuje v zákonné mezi, a to i v důsledku zavedených solárních odvodů. Nynější podpora by tak měla být dle definice přiměřená.

„Ve věci případných žalob či arbitráží ministr financí Zbyněk Stanjura uvedl, že vláda je připravena na základě právní analýzy MPO toto riziko nést. Státní podpora obnovitelných zdrojů již podle něj trvá dostatečně dlouhou dobu na to, aby bylo možné investice soukromých subjektů do těchto zdrojů energie považovat za jednoznačně ziskové a zhodnocené,“ uvedl pro SZ Byznys bez dalších detailů Stanjurův mluvčí Weiss.

Prozatím nezodpovězenou otázkou zůstává, zda zmíněná právní analýza vůbec existuje. Podle zdrojů redakce SZ zpráv pravděpodobně nikoliv.  Ať už se tato informace potvrdí, nebo ne, je jasné, že signál vyslaný směrem k investorům do energetiky v ČR není vůbec pozitivní.

Pracovní nabídky od společnosti Skupina ČEZ a.s.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
Richard Vacek
28. květen 2023, 10:13

Devastace energetiky dál pokračuje. Vláda nás posunula mezi státy s nejdražšími cenami elektřiny na světě a dokonce se jí podařilo dosáhnout toho, že drobní samovýrobci elektřiny jsou cenově konkurenceschopní "velké" energetice.

Pravoslav Motyčka
28. květen 2023, 13:26

vláda je naprosto nekompetentní. Pokud člověk dlouhodobě sleduje její počínání v energetice pak to vypadá asi takto :

- zákaz pro běžné odběratele mít burzovní tarify

důsledek : běžná domácnost nebo malá firma má o 1/3 až 1/2 dražší silovou elektřinu než kdyby měla burzovní tarif .

- zrušení dotací na FVE z programu OPTAK, místo toho vláda podporuje větrné elektrárny , které se ovšem nestaví , většinou kvůli nesouhlasu těch co se na ně mají dívat....

- důsledek pro velké projekty zbývá jen požádat o dotace modernizační fond jenže ten podporuje jen FVE , které jsou alespoň částečně na zemi takže místo stavby FVE na střechách se staví na zemi navíc nová výzva dnes pokud vím ještě není, takže velké projekty se prakticky nestaví

- nové opatření od 1.5. 2023 . FVE nad 10kW a do 50kW umístněné na budovách musí mít možnost dosáhnout stejnosměrném obvodu bezpečné napětí = každý panel musí mít optimizér s vypínáním tím vláda zdražila poměrně dramaticky tyto instalace komické je , že nad 50kW to neplatí tam to nevadí.... Dříve stačila nad 10kW licence , stojí 1000kč , dnes jí mít nemusíte místo toho si připravte desítky tisíc na optimizéry

- další je zelená úsporám od 1.9. když si budete chtít pořídit tepelné čerpadlo, pak musíte mít doklad , že budova splňuje třídu D - tedy energetický průkaz budovy.

- dále pak distributor si vymyslel, že pro připojení FVE u domku nesmí mít rozvaděč krycí plech což v praxi znamená , že se všechny rozvaděče musí měnit takový panelák kde je 40 bytů a dají si na střechu 40kW FVE tedy 1kW na byt pak taková výměna rozvaděče stojí majitele více než je jeho podíl investice do FVE , přitom taková investice do rozvaděče uvnitř budovy kde se může dát anténka ven je zcela nesmyslná, ale státu je to jedno.

to jsou změny tak za posledních asi 6 měsíců a v návrhu je zavést daň na sdílenou elektřinu aby to bylo nevýhodné. Stát se prostě systematicky snaží zabránit individuální výrobě elektřiny a také poklesu cen elektřiny pro běžné odběratele.

Dále pak 1/3 bytů je vytápěna pomocí CZT na tyto společnosti je přímo nebo nepřímo napojeno mnoho politiků a přes tyto politiky je vyvíjen tlak na to, aby nebylo možné se od těchto sítí odpojit. Miliony lidí jsou tak nuceni platit za vytápění svých bytů nehorázné ceny a stát teplárenství ještě bohatě dotuje.

energetik
28. květen 2023, 16:27

Ano to poslední dílo - vyhláška 114/2023 Sb. MPO svědčí o "kvalitě" úředníku MPO asi tak nejlépe.

" § 2 Požadavky na materiálové provedení

Požadavek na bezpečné materiálové provedení instalace výrobny elektřiny umístěné na stavbě, která je budovou, je splněn, pokud je ve výrobně elektřiny použit pouze fotovoltaický panel tvořený nehořlavou konstrukcí."

K čemu bude například u větrné elektrárny umístěné na budově ten fotovoltaický panel tvořený nehořlavou konstrukcí a kam ho mám připojit, jakou funkci tam má plnit?

Výrobny OZE nejsou jen FVE. Vyhláška vypadá dle nadpisu a paragrafů technicky neutrálně, ale obsah je zmařený hlavně pro znevýhodnění FVE. Jiné zdroje i ty ne OZE takové absurdnosti předepsané nemají.

- pokud nebude OZE na budově tak vyhláška materiál neřeší a ani tam nemusí být navíc ten fotovoltaický panel :-) Takže hurá na pole, lesy a jezera.

"§ 3 Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy

(3) Výrobna elektřiny musí být kromě požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 nainstalována tak, aby zajistila dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu této výrobny elektřiny."

A bezpečné střídavě napětí netřeba, zvláště když nebezpečnější z hlediska úrazu? Jo to by ale nešlo vůbec elektřinu venku používat a rozvádět. Takže tam napsali pouze DC napětí. Úžasné, takže o co tu jde když ne o bezpečnost?

Ještě že z generátorů větrníků a kogenerací leze převážně AC tak mohou být v klidu. Palivové články mají ale také smůlu.

Ještě že tam napsali že to platí do 50 kW, jinak nevím jak by postavili nové Dukovany a vyměnili generátor v Temelíně když tam mají budiče na 6 kV dc :-) A ty menší zdroje budou budit střídavinou :-).

"Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu..."

Takže pokud je to do 10kW na rodinném domě, tak napětí vyhláška neřeší. Pokud je to tedy mimo rodinný dům - na firmě, chatě, kůlně, garáži, dílně, seníku, dřevníku, psí boudě, atd... nebo dokonce na zemi tak je to už problém a musí tam být pod 25Vdc (bezpečné DC napětí ve vlhkých prostorech).

Docela absurdní a další důkaz toho že v této vyhlášce o bezpečnost vůbec nejde. O co tedy v té vyhlášce jde?

Kontrolní otázka. Jak ten výkon a umístění souvisí s bezpečností a není to náhodu na zemi z hlediska hašení a odpojení bezpečnější než na střeše?

Někteří to několik let studují a musí splnit několik let praxe, neustále studovat a chodit na přezkoušení aby mohli na vyhrazených zařízeních pracovat, projektovat, atd.... A jiní co nic neumí rukama ani hlavou a podaří se jim skočit v úřadě MPO kde pak rozhodují o bezpečnosti vyhrazených zařízení, šílená situace, to nedopadne dobře.

Tu vyhlášku psal evidentně někdo, kdo nerozezná rozdíl mezi napětím a proudem.

Pravoslav Motyčka
28. květen 2023, 21:57

Problém je v tom ,že to " bezpečné napětí " je tam kvůli hasičům z toho budou smťáky, protože až začne hořet , tak dojde k překročení teplotních parametrů u těch optimizérů, spoléhat na to, že budou panely separátně odpojeny je nesmysl. Nikdo neví jak se to bude chovat.

energetik
28. květen 2023, 23:09

Mne by zajímalo jestli někdo provedl analýzu rizik a zhodnotil jestli zvýšená míra rizika požáru instalacemi různých vypínačů a optimizerů stojí za to. Zvláště když hasiči musí každé elektrické zařízení hasit vždy tak, jako by bylo pod napětím, optimizéry - neoptimizéry, vypínače - nevypínače. Takže i když jim při požáru krví podepíšete že je to vypnuté, tak velitel zásahu může nařídit pouze ochlazování okolí a nic s tím neuděláte. K ničemu je to nezavazuje a nic to negarantuje. Nejčastější příčina požárů FVE v současnosti jsou DC spoje – konektory. Každý optimizér na jednotlivém panelu zvyšuje počet spojů – konektorů vice než dvojnásobně. Například řetězec se 4-mi panely má 5 spojů – konektorů. Pokud tam přidáme optimizéry bude to už 13 spojů – konektorů a to se jistě projeví.

Dále jsem zjistil že optimizéry ruší ARC, AFFD, AFCI - obloukovou ochranu ve střídačích která dokáže požáru na rozdíl od optimizéru skutečně zabránit a kvůli optimizérům se to musí deaktivovat. Je to postavené na hlavu.

Tady se k hašení FVE vyjadřuje plk. Ing. Zdeněk Hošek z generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

http://www..cz/elektro/casopis/tema/pozarni-bezpecnost-fotovoltaickych-systemu--9835

cituji konec článku: "Hašení pod napětím do 1 000 V je v součas­né době běžnou praxí."

Je to z roku 2011. Jak je možné že v roce 2023 už hasiči neumí to co uměli v roce 2011 a bylo běžnou praxí? Kam dali výbavu pro hašení pod napětím?

Ivan Švančara
28. květen 2023, 16:32

Blaho, nastup a hromadami cisiel nam doloz opak.

hellokitty
29. květen 2023, 09:39

a tu licenci automaticky dostal kazdy co si o nu poziadal? a to cele v termine napriklad do 3 mesiacov?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se