Přenosové sítě nestíhají přechod na vysoký podíl obnovitelných zdrojů a extrémní počasí

DomůEnergetika v zahraničíPřenosové sítě nestíhají přechod na vysoký podíl obnovitelných zdrojů a extrémní počasí

V obnovitelných zdrojích řada zemí vidí budoucnost energetiky, což v posledních letech vedlo k jejich intenzivnímu rozvoji. Intermitentní zdroje však potřebují k efektivnímu provozu dostatečné vnitrostátní i přeshraniční přenosové kapacity. Přenosové sítě však často byly budováno před desítkami let pro konvenční zdroje, a nyní tak přestávají stačit aktuálním požadavkům.

Co se brzo může stát realitou i v Evropě, je už nyní realitou v USA. Vysoká vedra na západě, která vedla i k pokoření teplotního rekordu v Údolí smrti, přinesla řízený blackout pro miliony obyvatel Kalifornie. Vysoká vedra vedla extrémní poptávce po elektřině, která tak převyšovala nabídku. Kalifornie se snažila získat dostatek energie ze sousední Arizony a také ze státu Washington, nicméně i zde nebyl dostatek disponibilního výkonu.

Došlo k situaci, kdy nemohly zasáhnout ve větším měřítku ani solární a větrné zdroje, protože bylo zataženo a téměř bezvětří. Kalifornská přenosová síť tedy začala s částečným odpojováním spotřebitelů, aby předešla horším problémům a zhroucením celé sítě.

Podobné výkyvy počasí lze vzhledem ke klimatickým změnám očekávat častěji. Jak ve svém článku uvádí server Bloomberg, obnovitelné zdroje sice mají v této oblasti pomoci, ovšem k jejich ještě masivnějšímu nasazení bude potřeba i nemalých investic do přenosových a distribučních soustav, které jsou budovány s výhledem na desítky let a proto současné sítě ani nemohly počítat s tak rapidní proměnou výrobní struktury.

Profesor Mikhail Chester, z arizonské univerzity, poukázal také na fakt, že americká elektrizační síť byla stavěna na průměrné teploty a environmentální podmínky tehdejší doby. S rostoucí průměrnou teplotou bude dle jeho studie častěji docházet k přehřívání různých komponent a ke snížení jejich funkčnosti. Na modelovém příkladu došli k závěru, že oteplení o 1°C přinese u klíčových komponent přenosové soustavy až 3x vyšší pravděpodobnost poruchy a pravděpodobnost řetězového výpadku může být až 30x vyšší. Sám Chester přiznává, že jednoduché řešení problému v současnosti není známo.

Vysoké investice do přenosových soustav budou nezbytné i v Evropě. Podle studie asociace jejich provozovatelů si dosažení cílů vytyčených v rámci Zelené dohody pro Evropu vyžádá v následujících dvou desetiletích další navýšení přeshraničních přenosových kapacit mezi evropskými zeměmi o bezmála 100 GW.