Euractiv: Komise míří k navýšení cíle snížení emisí skleníkových plynů na 55 %

DomůŽivotní prostředíEuractiv: Komise míří k navýšení cíle snížení emisí skleníkových plynů na 55 %

Evropská komise zahájila proces vypracování hodnocení dopadů plánovaného zvýšení cílů na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030. Podle serveru Euractiv je ze zveřejněného dokumentu a z předchozích zkušeností patrné, že Komise míří k vyšším ambicím, tedy k navýšení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti hodnotám z roku 1990.

Podle zveřejněného dokumentu globální oteplování již dosáhlo 1 °C a svět momentálně není na cestě naplnit Pařížskou dohodu. „Vedení EU je tak v roce 2020 nutné více než kdy dříve“, aby bylo oteplování udrženo pod 2 °C. Komise proto navrhla zpřísnění cíle pro snižování emisí skleníkových plynů (GHG) do roku 2030 na 50 až 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Evropská komise v minulém týdnu zahájila proces vypracování hodnocení přínosů a nákladů plánovaného zvýšení cílů na snižování emisí do roku 2030.

Návrh hodnocení dopadů je teprve v počáteční fázi, nicméně podle serveru Euractiv již nyní naznačuje, jakým směrem se Evropská komise chce ubírat. Cílem hodnocení dopadů je identifikace a zhodnocení přínosů a nákladů existujících možností.

Podle Komise by zvýšení ambice v oblasti snižování emisí vedlo k lepšímu rozložení nákladů v čase a vedlo by k postupnému každoročnímu snižování a distribuci nutného úsilí mezi dneškem a plánovanou klimatickou neutralitou v roce 2050. Naopak neaktivita, nebo zpoždění konání by vyžadovalo tvrdší přizpůsobování se po roce 2030, přestože z krátkodobého hlediska by se jednalo o hospodárnější přístup.

Někteří si myslí, že hodnocení dopadů má předem definovaný výsledek

Podle některých politických analytiků je zpráva ze strany Komise jasná. Komise se snaží připravit si prostor pro obhajobu vyššího cíle do roku 2030. Podle Brooka Rileyho, ředitele záležitostí EU v Rockwool Group, výrobci izolace budov, je důležité, do jaké míry jsou výsledky hodnocení dopadů předem politicky stanoveny. Riley se v e-mailové komunikaci s portálem Euractiv vyjádřil, že přestože to nikdo neuzná, tak je poměrně jisté, že cílem hodnocení dopadů je obhájit cíl 55 %.

„Pokud chce Komise dosáhnout 55 %, tak potřebují model, který neprůstřelně objasní vyšší cíl. Když budou schopni říct, podívejte, naše zhodnocení pravděpodobných dopadů na klima, zdravotní náklady atd. říkají, že bychom měli cílit na 60 %. Nicméně, to by vyžadovalo vyšší investice, takže ano, pojďme dosáhnout kompromisu na 55 %. To se stalo v roce 2013, kdy Barrosova Komise poprvé vyhodnocovala cíle pro rok 2030.“

Brook Riley, ředitel záležitostí EU v Rockwool Group, výrobci izolace budov

Dodrží Komise svůj ambiciózní časový plán?

Současný politický a ekonomický kontext ovládaný pandemií koronaviru ovšem tvoří významný rozdíl. Komise očekává, že se unijní ekonomika dostane do recese. Objevuje se tedy možnost, že klimatické politiky budou odsunuty do pozadí.

Vzhledem k přetrvávajícím nejistotám Komise s největší pravděpodobností nebude schopná garantovat dodržení oznámeného časového harmonogramu. Nicméně zveřejnění sdělení Komise s hodnocením dopadů plánovaného zvýšení cílů na snižování emisí do roku 2030 je plánováno na třetí kvartál roku 2020. Komise tedy prozatím plánuje pokračovat se svým cílem přijmout vyšší cíl pro rok 2030 ještě v letošním roce.