Domů
Legislativa ČR
Poslaneckou sněmovnou prošla 1. čtením novela zákona o POZE, s aukcemi na FVE se nepočítá
Zdroj: WindEurope

Poslaneckou sněmovnou prošla 1. čtením novela zákona o POZE, s aukcemi na FVE se nepočítá

V Poslanecké sněmovně prošla ve středu prvním čtením dlouho očekávaná novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (POZE). Vládou byl přitom dokument schválen již v dubnu loňského roku. Novela má zavést nové druhy podpory, kontrolu překompenzace a aukce. S provozní podporou se nepočítá u fotovoltaických elektráren.

Podpora POZE

Poslaneckou sněmovnou prošla prvním čtením novela zákonu č. 165/2012 Sb, o podporovaných zdrojích energie. Mezi podporované zdroje patří, kromě obnovitelných zdrojů energie, také vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), biometan a druhotné zdroje.

Státní podpora vycházející z této novely musí být před schválením notifikována Evropskou komisí. Komise posuzuje soulad podpory s pravidly státní podpory EU. Tento proces zpravidla zabírá až několik měsíců. Stávající notifikace podpory měla původně skončit v roce 2020, Komise ji ale prodloužila  o jeden rok.

Pro zdroje, které byly/budou v letošním roce uvedeny do provozu, mohl ERÚ (Energetický regulační úřad) stanovit podporu na základně rozhodnutí Evropské komise SA.58041 (2020/N) z 25. srpna 2020, které, jak již bylo zmíněno, prodloužilo stávající notifikaci schémat podpory o jeden rok.

Kontrola překompenzace

Novela počítá se zavedením kontroly překompenzace (kontrola přiměřenosti podpory pro výrobny uvedené do provozu mezi 2006-2015), a to na základě požadavků pravidel Evropské unie. Kontrola bude prováděna skrze vnitřní výnosové procento (IRR).

Povolená ziskovost, vyjádřená v IRR, by se ovšem u jednotlivých podporovaných zdrojů, alespoň v nynějším znění, měla lišit. U fotovoltaických elektráren (FVE) je například hodnota IRR stanovena na 6,3 %, zatímco u bioplynových stanic na 10,6 %. Hodnotu IRR pro FVE vláda snížila z 8,4 % na 6,3 % v dubnu loňského roku.

Petr Třešňák, poslanec Pirátské strany, očekává, že k návrhu zákona, který prošel prvním čtením, padne v rámci projednávání ve výborech (odhlasováno bylo pouze projednání na hospodářském výrobu), mnoho pozměňovacích návrhů. Domnívá se, že jedním z diskutovaných témat bude i nastavení hodnot IRR. Podporovat bude co největší technologickou neutralitu.

Aukce a nové druhy podpory

Novela počítá se zavedením podpory formou soutěžních nabídkových řízení (aukcí), ve kterých se bude soutěžit výše podpory pro zdroje nad 1 MW (nebo 6 MW v případě větrných elektráren). Vláda pak bude mít v tomto ohledu poměrně významné pravomoci, jelikož bude vydávat nařízení, která vymezí druhy podporovaných zdrojů, velikost instalovaného výkonu a další parametry aukcí.

„U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, větru, skládkového a kalového plynu,“ stojí v návrhu novely zákona.

Mezi nové druhy podpory pak patří také podpora tvz. modernizovaných výroben nebo udržovací podpora, jejímž účelem je zachování již existujících výroben v provozu.

Modernizační fond

Vláda také před nedávnem schválila podobu Modernizačního fondu, který by mohl disponovat dle odhadů přibližně 150 miliardami Kč (v závislosti na ceně emisních povolenek CO₂). Nový fond má devět oblastí, mezi které se budou prostředky dělit. Na schválení dokumentu navazuje příprava dotačních výzev.

Dle programového ředitele Svazu moderní energetiky, Martina Sedláka, je klíčem k levné a čisté energii solární energetika. Zde se podařilo vyjasnit, zda budou podporovány fotovoltaické elektrárny na brownfieldech a méně úrodné půdě – budou. Dodává pak, že členové Svazu se plánují ucházet o investiční podporu zejména pro pozemní elektrárny.

Zdroj úvodní fotografie: WindEurope

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.