Domů
Legislativa ČR
Poslaneckou sněmovnou prošla 1. čtením novela zákona o POZE, s aukcemi na FVE se nepočítá
Výstavba větrné elektrárny. Zdroj: WindEurope
Zdroj: WindEurope

Poslaneckou sněmovnou prošla 1. čtením novela zákona o POZE, s aukcemi na FVE se nepočítá

V Poslanecké sněmovně prošla ve středu prvním čtením dlouho očekávaná novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (POZE). Vládou byl přitom dokument schválen již v dubnu loňského roku. Novela má zavést nové druhy podpory, kontrolu překompenzace a aukce. S provozní podporou se nepočítá u fotovoltaických elektráren.

Podpora POZE

Poslaneckou sněmovnou prošla prvním čtením novela zákonu č. 165/2012 Sb, o podporovaných zdrojích energie. Mezi podporované zdroje patří, kromě obnovitelných zdrojů energie, také vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET), biometan a druhotné zdroje.

Státní podpora vycházející z této novely musí být před schválením notifikována Evropskou komisí. Komise posuzuje soulad podpory s pravidly státní podpory EU. Tento proces zpravidla zabírá až několik měsíců. Stávající notifikace podpory měla původně skončit v roce 2020, Komise ji ale prodloužila  o jeden rok.

Pro zdroje, které byly/budou v letošním roce uvedeny do provozu, mohl ERÚ (Energetický regulační úřad) stanovit podporu na základně rozhodnutí Evropské komise SA.58041 (2020/N) z 25. srpna 2020, které, jak již bylo zmíněno, prodloužilo stávající notifikaci schémat podpory o jeden rok.

Kontrola překompenzace

Novela počítá se zavedením kontroly překompenzace (kontrola přiměřenosti podpory pro výrobny uvedené do provozu mezi 2006-2015), a to na základě požadavků pravidel Evropské unie. Kontrola bude prováděna skrze vnitřní výnosové procento (IRR).

Povolená ziskovost, vyjádřená v IRR, by se ovšem u jednotlivých podporovaných zdrojů, alespoň v nynějším znění, měla lišit. U fotovoltaických elektráren (FVE) je například hodnota IRR stanovena na 6,3 %, zatímco u bioplynových stanic na 10,6 %. Hodnotu IRR pro FVE vláda snížila z 8,4 % na 6,3 % v dubnu loňského roku.

Petr Třešňák, poslanec Pirátské strany, očekává, že k návrhu zákona, který prošel prvním čtením, padne v rámci projednávání ve výborech (odhlasováno bylo pouze projednání na hospodářském výrobu), mnoho pozměňovacích návrhů. Domnívá se, že jedním z diskutovaných témat bude i nastavení hodnot IRR. Podporovat bude co největší technologickou neutralitu.

Aukce a nové druhy podpory

Novela počítá se zavedením podpory formou soutěžních nabídkových řízení (aukcí), ve kterých se bude soutěžit výše podpory pro zdroje nad 1 MW (nebo 6 MW v případě větrných elektráren). Vláda pak bude mít v tomto ohledu poměrně významné pravomoci, jelikož bude vydávat nařízení, která vymezí druhy podporovaných zdrojů, velikost instalovaného výkonu a další parametry aukcí.

„U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, větru, skládkového a kalového plynu,“ stojí v návrhu novely zákona.

Mezi nové druhy podpory pak patří také podpora tvz. modernizovaných výroben nebo udržovací podpora, jejímž účelem je zachování již existujících výroben v provozu.

Modernizační fond

Vláda také před nedávnem schválila podobu Modernizačního fondu, který by mohl disponovat dle odhadů přibližně 150 miliardami Kč (v závislosti na ceně emisních povolenek CO₂). Nový fond má devět oblastí, mezi které se budou prostředky dělit. Na schválení dokumentu navazuje příprava dotačních výzev.

Dle programového ředitele Svazu moderní energetiky, Martina Sedláka, je klíčem k levné a čisté energii solární energetika. Zde se podařilo vyjasnit, zda budou podporovány fotovoltaické elektrárny na brownfieldech a méně úrodné půdě – budou. Dodává pak, že členové Svazu se plánují ucházet o investiční podporu zejména pro pozemní elektrárny.

Zdroj úvodní fotografie: WindEurope

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se