Domů
Energetika v ČR
Cena elektřiny se během Velikonoc dostala opět i do záporných hodnot
Trading, cena, ceny
Zdroj: Pixabay

Cena elektřiny se během Velikonoc dostala opět i do záporných hodnot

V loňském roce musel během Velikonoc provozovatel české energetické přenosové soustavy, společnost ČEPS, za účelem zachování rovnováhy v systému odstavit fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu přibližně 400 MW po dobu dvou hodin. Tento fakt upoutal širokou veřejnost, jelikož odstavení nastalo v době, kdy ceny elektřiny na spotovém trhu za normálních okolností běžně přesahovaly i 150 EUR/MWh. Během loňských Velikonoc se nicméně i přes výše zmíněné dostaly ceny do záporných hodnot – energie byl v důsledku poklesu spotřeby během svátků přebytek. A tento stav se opakoval i nyní – na trhu byl přebytek energie a spotové ceny se opět dostaly i do záporných hodnot.

Omezování výkonu OZE

V loňském roce vyvolalo odpojení FVE během Velikonoc o výkonu přibližně 400 MW po dobu dvou hodin pozdvižení. Spotová cena elektřiny se běžně v té době pohybovala nad 150 EUR/MWh a Evropa vyhlížela s obavou nadcházející zimu. Obavy panovaly zejména o dostatečné množství zemního plynu, který se spaluje i za účelem výroby elektrické energie. Odstavení FVE tak pro mnohé bylo překvapivé.

Některé subjekty na trhu, jak se tehdy vyjádřila společnost ČEPS, špatně odhadly výrobu FVE (podhodnotily) a další subjekty špatně odhadly spotřebu zákazníků (nadhodnotily). K podobné situaci docházelo i v okolních zemích, kvůli čemuž nebylo možné v dostatečné míře spoléhat na přeshraniční pomoc. Tato kombinace tak zapříčinila ve dvou hodinách výrazný přebytek elektřiny na trhu.

V případě odpojení konvekčních zdrojů, v ČR především uhelné elektrárny, by však elektrárny nebyly schopny sjet a rychle zpět najet, když už by jich bylo opět potřeba. Jejich sjezdové a nájezdové rampy jsou přesně určeny. Naproti tomu lze obnovitelné zdroje, jako je např. FVE, velice rychle odpojit od sítě a zase rychle rozjet. Byť za cenu kompenzací pro dotčené výrobce. Nejde však dosud o běžný stav, nýbrž o výjimku.

K odpojování obnovitelných zdrojů (OZE) dochází ve státech, které jsou v rozvoji OZE oproti ČR napřed, relativně běžně. Stačí se podívat do sousedního Německa a omezování výroby offshore větrných elektráren (VTE). S dalším rozvojem obnovitelných zdrojů bude docházet ke zvýšení nabídky v hodinách, kdy svítí nebo silně fouká, přičemž otázkou je aktuální spotřeba. Oknem nabízejícím výhled do budoucnosti tak mohou být právě Velikonoce, kdy spotřeba elektřiny klesá oproti běžným dnům.

Bude se omezování výkonu OZE dále prohlubovat?

Výroba FVE může dosahovat v prostředí ČR kolem poledne při stávajícím instalovaném výkonu (instalovaný výkon je přibližně 3,6 GW vč. malých FVE) cca 2000 MW, o pár hodin později však bude již pouze 200 MW. To je mimo jiné důvod, proč se prosazují plynové elektrárny – jejich nájezdové a sjezdové rampy jsou v porovnání s uhelnými elektrárnami podstatně kratší a lépe doplňují nestabilní OZE.

Zatížení soustavy, resp. spotřeba, se v Česku může během Velikonoc pohybovat okolo 6,5-7 GW, viz graf níže. Solární elektrárny v ČR mohou dodávat do soustavy v poledne přibližně 2 GW. To je samozřejmě proměnlivé v jednotlivé dny. Jaderné elektrárny, které jsou obtížněji regulovatelné, dodávají stabilně až 4 GW. Hnědouhelné představují další 1 GW, opět v krátkém časovém oknu je nelze zcela odstavit – snížit výkon je ale možné.

Ve výsledku se dostaneme k tomu, že pokud bude během období svátků hezké počasí, tak budou vždy přebytky elektřiny. Přebytek energie na trhu pak znamená záporné ceny s tím, že jakmile z trhu „odejde“ FVE, tak ceny rapidně vzrostou. 2 GW je totiž již dost velký výkon a musí najet řiditelné zdroje, jenž mohly být z trhu vytlačeny právě kvůli FVE.

Výroba elektřiny v ČR mezi 27. březnem a 4. dubnem letošního roku. Zdroj: Energostat

Možných scénářů do budoucna je více – 1) odpojování OZE ve stále větší míře 2) instalace rychlých řiditelných zdrojů, které dokáží sjet a najet v požadovaném čase; k odpojování OZE by docházelo zřídka 3) větší míra instalací bateriových uložišť, které by umožnily snížit výkyvy výroby OZE po požadovanou dobu, čímž by se zajistila i kompatibilita s některými stávajícími zdroji.

Energetický trh je nicméně výrazně pokřivený v důsledku dotací, ať již provozních nebo investičních. Trh tak do určité míry ztrácí schopnost tržní reakce a je potřeba vnějšího zásahu, aby šel cíleným směrem. Tímto vnějším zásahem se myslí zásah státu, který by měl jasně definovat budoucí směr, a to právě zase skrze dotace. Ty jdou ruku v ruce s rozvojem OZE.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(31)
Nefi
4. duben 2024, 19:48

Teď ještě zrealizovat vizi jistého ex-ministra o financování těchto záporných cen pomocí nového důchodového pilíře pro stavbu nových Dukovan..

Pravoslav Motyčka
4. duben 2024, 21:03

Na burze odebírají především firmy , ty nemají přes víkendy spotřebu a proto ceny elektřiny tolik padají. Je to výhodné pro spotřebitele , kteří mají vysokou spotřebu a zároveň mají burzovní cenu , 40% spotřeby v ČR se dnes realizuje za vysoké fixní ceny toto číslo každý rok klesá s tím bude také klesat nabídka a poroste cena elektřiny na burze. Časem budou spotřebitelé více flexibilní ve své spotřebě díky nabíjení elekromobilů a obecně rozvoje řízení.

Tomáš Tyll
4. duben 2024, 21:18

Za mě super, zapnu baterii, nabiju do plné a následně spotřebuji v době, kdy je elektřina mnohem dražší. Ještě bych uvítal, aby i distribuce byla podle zatížení sítě...

intfor
4. duben 2024, 22:19

Distribuce by měla přejít na proměnlivou cenu dle zatížení sítě + platbu za jistič. Takže by se méně platilo v létě a více v zimě a více za to, že je člověk vůbec připojený. To by lépe odpovídalo nákladům na to, že někdo k síti je připojený a přitom ji málo využívá a nebo ji využívá v nejméně vhodný okamžik špiček v zatížení.

Pravoslav Motyčka
4. duben 2024, 22:48

Platit paušál za připojení jako to dělají majitelé VN přípojek to je těžké , protože mnohdy máte odběrná místa co mají malý odběr - zahradní domek třeba. Nebo garáž. ve výsledku by to vedlo k tomu , že by se snížil počet odběratelů.

intfor
4. duben 2024, 23:29

Snížení počtu odběratelů může být na škodu, ale také nemusí. Pokud náklady na výstavbu/údržbu přípojky jsou vyšší než platba za distribuci, tak nebude vadit, když se někteří odběratelé odpojí a přípojka se nechá zaniknout. Což nakonec není nic nového a u mnoha objektů k tomu i došlo, když si přípojku měli sami financovat. Že se to některým lidem s garážemi, chatami a odběrem jen v zimní špičce, nebude líbit, je jasné. Vím o garážích stavěných před 15 lety, kde elektřinu ani nezavedli, protože si řekli, že se to nevyplatí.

Pravoslav Motyčka
5. duben 2024, 00:53

Náklady na provoz sítě se jednoduše rozpočítají na počet přípojek a spotřebu , když klesne počet přípojek náklady se téměř nezmění , takže ve výsledku odběratelé zaplatí více. za méně služeb a plýtvá se elektřinou. To byl také omyl komunistů zákazníci VN platily velké paušály , ale nízkou cenu za 1kWh , takže se snažili omezovat hodinový příkon , ale spotřeba je tolik netrápila. To vedlo k falešné ekonomice provozu a přílišné energetické náročnosti průmyslu.

intfor
5. duben 2024, 07:03

Platba za spotřebu by nezmizela. Píšu jen o platbě za distribuci. A není pravda, že odběr jen v distribuční špičce, např. u majitelů FVE v zimě, či nevyužívané připojení, nemají vliv na náklady a distribuci. Vliv naopak bude s přibývajícími FVE stále větší. A otázkou je, zda své distribuční náklady mají nést majitele FVE a majitelé málo využívaných přípojek sami, nebo je za ně mají platit ti, kteří síť využívají rovnoměrně, nebo v období nízkého odběru, což by mimochodem zase mohlo být ve prospěch uživatelů víkendových nemovitosti. Měli bychom jak u cen samotné elektřiny, tak u ceny za síť, přejít k nastavení motivující k efektivnímu využití a k nákladům pro ty, kteří je vyvolávají. Nizke naklady za pripojku a rovnoměrné ceny za distribuci to nejsou. Samozřejmě ideální to nebude nikdy.

Bob
5. duben 2024, 11:38

No ale je rozdíl, zda to "občasní" odběratelé (včetně chatařů) odebírají v době odběrové špičky, nebo mimo ni.

Majitelé FVE typicky odebírají nejvíce v době odběrové špičky v zimě. Akumulátory většinou nestačí ani na pokrytí zbytku dne (při nabíjení v noci) v případě topení a ohřevu TV. Svou spotřebu ani nemohou přesunout.

To samé platí pro chataře topící na té chatě v zimě.

Ale neplatí to pro chataře, který odebírá jen v létě.

Síť také nepřetěžují tolik diskutovaní majitelé RD, kteří mají vyšší hodnotu hlavního jističe, protože "jednou za rok řežou na výkonné cirkulárce". Jednak tu spotřebu nemají všichni ve stejnou dobu a za druhé ji mohou lehce přesunout.

S rozšiřováním instalací domácích FVE také stále více bude hrozit přetěžování sítě přetoky v poledne za dobrých podmínek. Představte si nové satelitní městečko (každý RD FVE průměrně cca 10, ale až 50 kWp), kde kolem poledne minimální spotřeba. Obyvatelé většinou nejsou doma, včetně případného BEV, akumulátory za dopoledne už nabité naplno. Všechen ten výkon je potřeba odvést někam k velkému spotřebiteli.

Jirka Líska
5. duben 2024, 13:36

@Bob 5. duben 2024, 11:38

To je zase spousta zkreslujících informací o reálném provozu FVE od někoho, kdo ty zkušenosti reálné vůbec nemá.

Proč by majitel FVE měl typicky nejvíce odebírat v zimě ve špičce, máte k tomuto tvrzení reálný podklad nebo jak jste na to přišel?

- akumulátor nabiju mimo špičku, vydržím s ním bez problémů po celou dobu špičky

- ohřev TV může jet mimo špičku, akumulace na celý den není problém

- to samé TČ, nahřívá pohladovku nebo akumulační nádrž mimo špičku, ve špičce může jet na minimum nebo vůbec

- svou spotřebu ze sítě mohu celou posunout díky AKU bez problémů kam chci, mohu ji dokonce omezit na nějaké úrovni

- už vidím, jak jde někdo řezat jednou za rok na cirkulárce a bude čekat mimo špičku nebo až dořeže soused:-D

- jasně, v satelitním městečku se určitě vejde na střechu 50kWp panelů( je to totiž cca 230m2 vhodné plochy), bude problém i těch 10kWp:-D

- pokud jsou problém přetoky, stačí je snížit nebo vypnout, je to jedno číslo v menu u střídače

----

Realitou je, že právě majitelé domácích FVE mají možnosti ovlivňovat své chování oproti distribuční síti.

Pokud to po nich nikdo nevyžaduje, tak to asi není potřeba.

intfor
5. duben 2024, 14:28

Záleží co myslíte tím "spotřebovává nejvíce" a "špičkou". Pokud tím myslíte skutečně krátkodobý okamžik, tak si majitel FVE, za předpokladu, že má i baterie, může opravdu tento okamžik na pár hodin posunout. Pokud se na to ale díváte z pohledu denního, tak největší využití sítě bývá v lednové či prosincové dny. Spotřeba ve dne i v noci je v tyto dny významně vyšší než v letní dny. Jsou zimní dny, kdy v ČR spotřeba neklesá pod 9000MW a jsou letní dny, kdy spotřeba nejde přes 7000MW. A jelikož majitel FVE není schopen posouvat svou spotřebu o týdny či dokonce měsíce, tak jeho spotřeba směřuje typicky do nejhoršího období roku, ale s bateriemi to nemusí být ta nejhorší hodina. Bude to jen ten nejhorší den či týden.

Nemyslím, že by bylo nutné se dohadovat o přesnou hodinu. Je potřeba se bavit o tom jak se podstatně mění nároky na sítě a bavit se o změně cenotvorby tak, aby cena pro zákazníka odpovídala nákladům a aby zákazníci (a je jedno, kdo to konkrétně je) byli motivováni upravit svou spotřebu. Pravděpodobně by vzrostly paušální náklady za přípojku, pravděpodobně by vzrostly ceny v zimě a pravděpodobně by se ceny měnily i v průběhu dne, aby motivovaly k využití baterií.

richie
5. duben 2024, 14:40

Jirka Líska 5. duben 2024, 13:36

@Bob 5. duben 2024, 11:38

ramcovo s napisanim suhlasim, ale nie je to univerzalna pravda - plati to totiz len za nasledovnych podmienok:

- mam instalovanu dostatocne velku kapacitu v baterkach

- mam "dynamicky" tarif - teda cena podla spotu, aby som vedel vyuzit nizke ceny na nabijanie

- tych nabijacich "okien" s nizkou cenou musi byt dostatok a idealne pravidelne, pretoze neocakavam, ze baterkou prekleniete viac ako jeden den - ale toto je prave stav, ktory nastava casto prave v lete a nie v zimnom obdobi, kedy ich je vyrazne menej

- musi ma k takemu spravaniu niekto/nieco "donutit"

Jirka Líska
5. duben 2024, 15:53

@richie 5. duben 2024, 14:40

Já myslím, že to je reálné v drtivé většině případů.

Cca 95% nových instalací FVE má AKU, nejběžnější kapacita je kolem 10kWh

Příklad spíše pro zimu, protože od jara do podzimu je odběr, při vhodné FVE, malý.

V běžné domácnosti je největší žrout EE ohřev TV, topení, chlazení, vaření, praní, sušení.

To nemusí jet nutně ve špičce a není to žádná extra otročina.

Špička je většinou 2x za den, ráno kolem 7-9 a pak večer kolem 18-21, to typická AKU překlene.

Velké žrouty jsou vypnuté, ale když se zapnete pračka, nic se nestane:-)

Mimo špičku, pokud je potřeba, se nabíjím AKU.

Nahřívá bojler nebo běží klimačky atd.

Nabíjecích hodin v hladině nízkých cen v rámci daného dne bývá dostatek.

Ano, jedná se vykrývání spotřeby v rámci jednoho dne.

---

Takže pro přívětivé chování k síti jsou u FVE možnosti, jen se to musí používat.

A používat to lidi budou, pokud k tomu budou motivování, pozitivně nebo naopak sankcí.

---

To stejné je u "nenáviděných" přetoků:

- ČEPS vás může kdykoliv odpojit

- můžete je omezit nebo úplně vypnout

- může být za ně zaveden sankční poplatek nebo u nich platit distribuci

Je to na státu, jak to bude chtít, majitelé FVE se podle toho budou muset zařídit.

Bob
5. duben 2024, 15:55

ad Jirka Líska 5. duben 2024, 13:36

Věřte, že o tom vím dost. Byl jsem u návrhu několika větších FVE a monitoroval spotřebu energií vícero objektů. Některé s hodinovým krokem. Odpovídal jsem za nákup energií, včetně rezervované kapacity.

Hlavní sdělení mého příspěvku je, že není podstatné jen kolik, ale také kdy je odběr, případně i dodávka do sítě. A podle toho by mělo být i zpoplatněno: Zvlášť silová elektřina, podle dostupnosti elektřiny a zvlášť za distribuci, dle aktuálního zatížení sítě. Pak by to mělo i regulační význam. Drahá silová v době nedostatku elektřiny a drahá distribuce při vysokém zatížení sítě a to nemusí být ve stejnou dobu.

- Pro ohřev TV se dá akumulovat (do vody) celkem lehce i v zimě ze sítě pravidelně každou noc, ale ne z FVE. To ale neplatí pro topení. Ani s PT to moc nevychází (též mám). I kdybyste PT "nabíjel" v noci topil byste převážně dopoledne, což většinou nepotřebujete (nejste doma). Do odpoledne už by Vám to většinově vychladlo (začala by Vám klesat teplota objektu) a nejhůře by bylo večer (kdy potřebujete nejvíce teplo) a zpočátku noci, než by se to zase prohřálo. Pokud je zdrojem tepla TČ vzduch-voda, je nejlépe, aby topilo přes den s větším TF, kdy je venku nejtepleji, což se zase ale kryje s odběrovými špičkami.

Jak velký máte akumulátor a výpočtovou tepelnou ztrátu objektu, aby pokryl denní spotřebu elektřiny, včetně topení při nejhorších podmínkách (roční špička spotřeby)?

Co se týká "řezání dřeva" tak obvykle SO a NE a to odběrové špičky nebývají. A rozhodně se na vesnici nedomlouváme na stejný den a hodinu.... Až budou chytré elměry a odpovídající sazby, bude možno spotřebu přesunout lépe. Ale i nyní se při větší spotřebě (řezání, praní, pečení chleba v domácí pekárně, apod.) řídím dobou NT, který mám i odpoledne ve všední dny a ještě více ve volné dny.

Samozřejmě, že budou problémem přetoky po 10 kW, když síť dimenzovaná na soudobý odběr cca po 2 kW. Přetoky FVE samozřejmě lze vypnout, nebo omezit, ale majitelům FVE se to nelíbí.

Bob
5. duben 2024, 16:17

ad Jirka Líska 5. duben 2024, 15:53

Ranní a večerní odběrová špička je sice jak uvádíte, ale jestli byste opravdu nechtěl zatěžovat síť v kritických dobách (protože se s vaším odběrem moc nepočítá, protože máte FVE), musel byste neodebírat cca 16 hodin denně nejlépe i několik mrazivých dní po sobě s minimální výpočtovou teplotou. Odběr mezi ranní a večerní špičkou totiž klesá jen málo, z hlediska roku jsou to stále vysoké, špičkové spotřeby.

A na to Vám nestačí jen na 2 hodiny vypnout topení (to byste měl i nyní ve VT, včetně přídavného elektrokotle v TČ), ale nestačí ani akumulátor 10kWh. Ten by Vám i v dobře zatepleném domě stačil na cca 10/4=2,5 hodiny. Jinak je to už o tepelné pohodě a většina "elektrotopičů" si zapne topení naplno hlavně večer u televize v době špičky, pokud je náhodou nemají blokováno HDO.

Jirka Líska
5. duben 2024, 16:27

@intfor 5. duben 2024, 14:28

Pokud to byla reakce na mě.

Ano myslím vyrovnávání intradenních výkyvů pomocí AKU od FVE.

Majitel FVE samozřejmě není schopen vyrovnávat spotřebu v rámci týdnů nebo měsíců.

To nemajitel taky ne, ten to navíc není schopen ani v rámci dne.

Podle mého názoru je výhodnější z pohledu ekologie, spotřeby fosilních paliv, emisi atd., když pojede elektrárna jen 2-3 měsíce naplno a zbytek pod SVR než když pojede naplno 12 měsíců.

Jako v životě:

-někdo tvrdí, že je sklenice poloprázdná

- někdo tvrdí, že je poloplná.

- někdo tvrdí, že FVE zvyšují celkovou spotřebu v zimě

- já tvrdím, že od jara do podzimu ji naopak snižují oproti situaci bez FVE:-)

Ano, debata nad novou cenovou strukturou měla být dávno, uvidíme kdy a kam se to posune.

Psal jsme to tu již x-krát, podmínky nastavuje stát a je to jeho zodpovědnost, ne majitelů FVE.

Jirka Líska
5. duben 2024, 16:44

@Bob 5. duben 2024, 16:17

Snažil jsem se vysvětlit, že majitelé FVE v zimě nezatěžují síť více než v případě kdyby ji vůbec neměli.

ČEPS dobře ví, že FVE v zimě moc nevyrábí a že musí být výroba EE větší než v létě.

Když to hodně zjednoduším, při zimní "nevýrobě" z FVE musí být výroba EE v elektrárnách stejná jako kdyby FVE neexistovaly.

Bob
5. duben 2024, 22:39

ad Jirka Líska 5. duben 2024, 16:44

S tím se dá souhlasit. Pro majitele FVE musí být síť a záložní zdroje připravena "jako by ji neměli".

Problém je jednak finanční náročnost a pak také, že je to pomocí fosilních zdrojů (plyn, uhlí).

My bychom potřebovali místo FVE spíše více zdrojů vyrábějících nejlépe více (nebo aspoň stejně) v zimě, než v létě.

Máme tu velkou mediální masáž: Pořiďte si FVE v kombinaci s TČ pro topení. Budete mít nejnižší náklady a nebo dokonce slibují soběstačnost.

A ano musí být debata o spravedlivějším rozdělení nákladů na posílení sítě, akumulaci a záložní zdroje pro FVE a to nejvíce pro velké solární parky zcela bez akumulace, ale týká se to i těch domácích (protože ostatní OZE jsou oproti FVE zanedbatelné).

U těch domácích FVE je to tak, že nyní platí menší poplatky, ale více využívají výhod připojení do sítě, než běžní odběratelé.

richie
6. duben 2024, 11:48

Jirka Líska 5. duben 2024, 15:53

@richie 5. duben 2024, 14:40

Já myslím, že to je reálné v drtivé většině případů.

Cca 95% nových instalací FVE má AKU, nejběžnější kapacita je kolem 10kWh

toto tvrdenie sa mi zda prilis optimisticke, baterka takej kapacity instalaciu dost predrazuje (cena samotnej baterky, drahsi striedac, drahsia instalacia elektra), praveze mam pocit ze prevazuju ongridove instalacie bez bateriek

ku zvysku - mozeme polemizovat o niektorych detailoch, ale zasadne vyhrady nemam - je to dost zavisle od konkretneho pripadu (lokalita, typ domu/kurenia/zateplenia/..,podmienky distributora,....)

a ano, na konci dna to je o tom ako sa nastavia podmienky - ale kazde sprisnovanie prevadzky FVE (aby to bolo ohladuplnejsie k distribucii) predlzuje navratnost investicie do FVE - co je dost nepopularne a nastava socializacia strat (naklady distribucie ci prenosovky) a nesedi to do celkoveho aktualne europskeho narativu pretlacania "zelenej" energie

Jirka Líska
8. duben 2024, 08:12

@richie 6. duben 2024, 11:48

Údaj od Solární asociace, v roce 2023 bylo 92% nových domácích FVE s AKU, dokonce s průměrem 12kWh.

Může to být způsobeno tím, že na dodatečný nákup AKU již není dotace.

Ano, baterie je drahá.

V domácích instalacích se v drtivé většině montují hybridní střídače, které umí AKU v základu.

Instalace AKU je snadná, jsou to 2 kabely a bývají v balení s AKU a pokud se bloky nepostaví na zem, tak 2 až 3 šrouby do zdi.

richie
8. duben 2024, 13:59

ad Jirka Líska 8. duben 2024, 08:12

Údaj od Solární asociace, v roce 2023 bylo 92% nových domácích FVE s AKU, dokonce s průměrem 12kWh.

tak ak su na to dostatocne velke dotacie .. u nas su minimalne a bez aku ..

z toho vyplyva aj vacsinova instalacia lacnejsich ongridovych striedacov s lacnejsou instalaciu (velmi zjednodusene, len strcite do zasuvky)

a ja som tou zlozitejsou instalaciou nemyslel instalovanie aku, ale rozdiel zasahu do elektro instalacie medzi ongrid a hybridnym striedacom

Jirka Líska
8. duben 2024, 14:17

@richie 8. duben 2024, 13:59

Pokud srovnáváte ongrid střídač do zásuvky, tak pak ano, tam už moc jednodušších věcí být nemůže:-)

Ale co se týká zapojení "dospělého" ongridu a hybridu, tak tam je rozdíl malý.

Přepínač sítí a jistič na zálohovaný výstup, pokud ho tedy budete využívat.

Franta
5. duben 2024, 07:43

U vn se neplatí za přípojku, ale vždy je k tomu nějaká služba, rezervovaný příkon, kapacita, 1/4 hodinové maximum a pak OTE, POZE apod. , velmi podobná je u nn platba za jistič, která omezuje příkon.

Franta
5. duben 2024, 07:53

Náklady distribuce se nemění tak výrazně se spotřebou jako u výroby. Fyzické připojení, trafa a jeho údržbu potřebujete stejně ať odebíráte 1 nebo 10 MWh/rok. Jediné, na čem má vliv spotřeba jsou ztráty na vedení a v trafech a ty stejně se zaplatí výrobci, který musí navýšit výrobu, navíc nejsou lineárně závislé.

Bob
5. duben 2024, 11:55

Tak jestli stále píšete o spotřebě na VN, tak trafo (jeho cenu) a jeho údržbu si platíte sám.

A potom není až tak důležitá roční spotřeba (MWh), ale hlavně maximální odběr (MW).

A můžu Vám garantovat, že trafa pro 100 kW (2*50 kW) má oproti trafu 25 kW mají velmi rozdílnou cenu, včetně nákladů na údržbu a revize.

Na VN si kupujete roční rezervovanou kapacitu (nelze snadno měnit) + na každý měsíc volitelnou měsíční rezervovanou kapacitu.

Součet pak nesmíte překročit (1/4 hodinové maximum), jinak platíte vysokou pokutu.

U NN je to trochu jinak. Tam platíte za jistič stále stejně. Ovšem tam se počítá se soudobostí. Pokud si hodně odběratelů optimalizovalo (snížilo) hodnotu hlavního jističe kvůli příliš zvýšeným paušálům, na profilu odběrů by se to příliš neprojevilo, hlavně by se zhoršila soudobost s kterou počítají distributoři při dimenzování sítí.

Jirka Líska
5. duben 2024, 08:29

Cena EE byla během celých Velikonoc ve 4 hodinách za červenou nulu.

Nezaznamenal jsem zprávy o nutném masivním odpojovaní FVE nebo VtE.

Apokalyptické scénáře některých odpůrců FVE se opět nenaplnily:-)

Emil
5. duben 2024, 08:50

Ty "Apokalyptické scénáře" byly jaké konkrétně a kterých odpůrců FVE konkrétně? On snad někdo psal nějaké "apokalyptické scénáře" když cena elektřiny klesne ve čtyřech hodinách na nulu?

Během těchto Velikonoc nastal opačný problém než loni, kdy byla výroba FVE podhodnocena a i proto musely být odpojovány, letos byla naopak "díky" saharskému písku nadhodnocena, takže o nějakém odpojování nemohla být řeč, naopak musela být chybějící výroba nahrazena spolehlivými zdroji.

Roman Kosařík
5. duben 2024, 10:23

Pánové, můžete mi prosím osvětlit jaký negativní vliv na síť může mít majitel domácí FVE v zimě? Byl přece do sítě připojený i předtím, než si vůbec FVE pořídil a logicky tedy spotřebovával energii i v zimě. Instalací FVE jen snížil svou spotřebu a díky baterii i částečně zmenší momentální velikost zatížení sítě. Vždyť je to naprosto to samé, jako kdyby přešel z vytápění elektrokotlem na pelety. Na takové bychom měli taky pohlížet stejnou optikou, ne?

Bob
5. duben 2024, 11:20

Třeba proto, že s vybudováním své FVE přešel z peletek na elektrické vytápění (a to ještě ne nutně na TČ)?

intfor
5. duben 2024, 13:00

Trochu zjednodušeně, ale ilustraci to dává. Dokud neměl FVE, tak spotřebovával 300kWh v podstatě každý měsíc. Předpokládám, že topil plynem. Požadavek na distribuční síť měl relativně rovnoměrný. A za použití té sítě zaplatil třeba 9000 ročně (2x300x12+150x12). Po pořízení FVE, i když zůstane u topení plynem, zůstane jeho požadavek na síť a její robustnost stejná, tedy náklady na straně distribuce se neměn. Odebírá ale nepravidelně a nejvíce ve měsících s vysokým zatížením. Například v prosinci-únoru odebírá nadále 300kWh, v březnu a listopadu 150kWh a v dubnu-říjnu nic. Za použití sítě nyní zaplatí 3600 (2x300x4+150x12). Pokud ale náklady zůstaly stejné, tak se ty peníze někde musí vybrat. A buď se zvýší cena za odebranou kWh všem, tedy i těm, kteří nadále mají rovnoměrnou spotřebu, nebo se promítne jemu navýšením platby za jistič a nebo změnou cen dle vytížení sítě.

Pro rozložení nákladů na síť je totiž optimální rovnoměrné zatížení, protože ji musíte budovat na maximální odběr a to je většina nákladů, vysoké jsou investice na maximální odběr. Za samotný odběr jsou pak již náklady malé. Představte si, že budete mít kabel na odběr 20kW k domu a v jednom budete odebírat 10kW konstantně celý rok a v druhém se stejnou přípojkou odeberete 10kW jen 3 měsíce v roce. Je jasné, že kabel Vás stál stejné peníze, stejně jako rozvodna atd., ale cena za přenesenou kWh bude úplně jinde.

No a pokud si k FVE pořídil ještě místo plynového topení topení elektřinou, tak se situace ještě zhoršuje, protože požadavek na síť v období špičky ještě zvýšil.

Dnešní poplatky za sítě byly nastaveny za nějakých podmínek, které se výrazně změnily a bude nutné upravit i poplatky a motivovat lidi cenou k tomu, aby spotřebovávali co nejméně ve špičkách, které se zhoršují.

intfor
5. duben 2024, 14:51

A ještě doplním, že kdyby někdo přešel z topení elektrokotlem na pelety, tak u něj dojde k poklesu spotřeby v období největší zátěže, zimě. Takže tím přechodem sice bude za distribuci platit méně, ale také klesne jeho nárok na síť a může se k ní tedy připojit někdo další, nebo se nemusí obnovovat s takovou kapacitou. Zatímco když si vybuduje FVE, tak jeho spotřeba v náročném období, zimě, zůstane podobná, takže nárok na síť neklesne. Není to tedy vůbec stejné. Kdyby si majitel FVE uměl naakumulovat z léta na zimu, tak by to bylo jiné, ale takové baterie by žádný majitel FVE nezaplatil.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se