Skupina RWE přijala nový plán snižování emisí CO2, jehož cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040. RWE plánuje investovat přibližně 1,5 miliardy euro ročně do obnovitelných zdrojů a technologií akumulace energie. Díky veškerým těmto aktivitám chce zůstat klíčovým aktérem mezi světovými producenty elektrické energie.

Mezi lety 2012 až 2018 RWE snížila své emise CO2 o jednu třetinu, respektive zhruba o 60 milionů tun. Další snížení o přibližně 70 % se očekává do roku 2030. Do tohoto roku RWE ukončí provoz veškerých svých uhelných elektráren ve Spojeném Království.

Podobně i v Německu budou postupně uhelné elektrárny skupiny odpojovány v souladu s uhelným phase-outem země. A v neposlední řadě plánuje výrobu elektřiny z uhlí do roku 2030 ukončit i Nizozemsko.

Cílem skupiny RWE je přeměnit výrobu elektřiny z fosilních paliv tak, aby výroba byla uhlíkově neutrální do roku 2040. Už nyní je v portfoliu zahnuta fotovoltaika a větrné elektrárny, které chce firma dále rozšiřovat. Kromě těchto aktivit se hodlá více zaměřit také na uskladňování energie, biomasu a elektrárny vyrábějící elektřinu z plynu, zejména tedy z tzv. zeleného plynu.

„Toto představuje pro RWE obrovský úkol. Máme ovšem jasnou vizi, jak cíle dosáhnout: chceme ukončit využívání fosilních paliv důsledně a zodpovědně. Budeme významně investovat do větrné a solární energetiky a také do vysoce kapacitních technologií pro uskladňování energie. Nové RWE je a zůstane jedním z hlavních hráčů byznysu výroby elektrické energie.“

Rolf Martin Schmitz, CEO RWE AG

RWE chce zůstat i nadále důležitým globálním hráčem mezi výrobci elektřiny

Portfolia v oblasti obnovitelné energetiky E.ONu a innogy, které nyní tvoří RWE Renewables, podle oficiálního tiskového prohlášení ze skupiny vytvoří „globálního aktéra“ s instalovaným výkonem více než 9 GW. Dalších 2,6 GW instalovaného výkonu je již ve výstavbě a bude brzy dokončeno.

RWE chce do větrné energetiky na pevnině i na moři, do fotovoltaických elektráren a do technologií akumulace investovat 1,5 miliardy euro ročně (zhruba 38,7 miliard korun). Pokud bychom zohlednili i partnerské projekty, tak se tato částka vyšplhá na 2 – 3 miliardy euro (zhruba 51,5 – 77,3 miliard korun).

Nová skupina RWE se bude skládat ze čtyř společností: RWE Renewables, RWE Supply & Trading, RWE Generation a RWE Power.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *