Domů
Větrné elektrárny
Komisařka EU pro energetiku: Abychom dosáhli klimatické neutrality do roku 2050, potřebujeme rozvoj offshore zdrojů
WindFloat projekt plovoucí offshore větrné elektrárny společnosti EDP. Zdroj: EDP Renewables
Zdroj: EDP

Komisařka EU pro energetiku: Abychom dosáhli klimatické neutrality do roku 2050, potřebujeme rozvoj offshore zdrojů

Evropská komise hledá v konzultační procesu možné způsoby toho, jak nastartovat a urychlit výstavbu offshore energetických zdrojů v EU, především pak větrných elektráren, v rámci úsilí o klimatickou neutralitu do roku 2050.

Velké plány pro větrné zdroje energie

Odhaduje se, že by EU mohla potřebovat v offshore větrných elektrárnách instalovaný výkon v rozmezí od 240 do 450 GW, aby vytyčený cíl pro rok 2050 splnila. V roce 2019 přitom instalovaný výkon činil okolo 20 GW.

„Abychom dosáhli klimatické neutrality do roku 2050, potřebujeme zvýšit offshore produkci EU dvacetinásobně.  To znamená ulehčit výstavbu velkých offshore větrných parků postavených šetrným způsobem vůči životnímu prostředí,“ pronesla komisařka Kadri Simsonová.

Existují již ale studie, které varují před masivním využíváním větrných turbín a poukazují na jejích možný dopad na mikroklima.

Stagnující Neměcko

V roce 2019 vzrostl instalovaný výkon onshore větrných elektráren v Německu nejméně od roku 2000 (o 981 MW) a Německo se zpomalující výstavbou na pevnině snaží přesunout své úsilí na moře. V letošním roce vládní koalice přišla s návrhem zákona, který by měl zemi v příštích 20 letech zajistit až 40 GW instalovaného výkonu v offshore větrných elektrárnách.

V Německu bylo ale v prvním pololetí tohoto roku postaveno pouze 32 offshore větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 219 MW a zdá se tak, že výstavba těchto zdrojů stagnuje. Na to také upozorňují oborové asociace.

Evropská komise se mimo offshore větrných elektráren zajímá také o potenciál offshore solárních elektráren, přílivových elektráren a využití energie oceánu.

Budoucí strategie Komise

Výsledky konzultačního procesu se promítnou do strategie Komise. Ta si dává za cíl, jak již bylo zmíněno, nastartování a urychlení rozvoje velkých projektů zaměřených na udržitelnou offshore energii.

Pomoc by tomu mělo také nabídnutí „záruk a příležitostí“ potenciálním investorům, jak stojí v konzultačním dokumentu. To by zahrnovalo rozvoj přenosové soustavy, úpravy tržního systému a legislativy související s OZE.

„Zejména bude zapotřebí rozsáhlého rozvoje přenosové soustavy, offshore i onshore, aby byl zajištěn přenos velkého množství energie na břeh a následně pak, aby byla tato energie přenesena do vnitrozemských měst a velkých míst spotřeby,“ prohlásila Komise.

Právě rozvoj přenosové soustavy, především pak na pevnině, může být problematický. Jako příklad lze opět uvést Německo, které sice úspěšně rozvíjí přenosovou soustavu v oblasti Severního moře, ale ne už tak část pevninskou. Ta je z důvodu protestů obyvatel proti výstavbě vedení a „slabé vůli“ vlád jednotlivých spolkových zemí k vydávání povolení velmi pozvolná. Opomíjet ovšem nelze ani související náklady vynaložené na stabilizaci soustavy, které, jak se dá předpokládat, by dále narostly.

Plán na snížení emisí do roku 2030

Komise plánuje přednést návrh na zvýšení závazného cíle pro rok 2030 na snížení emisí CO2 oproti roku 1990 ze 40 % na 50 %, nebo 55 %, během září letošního roku. Offshore zdroje energie by měly, dle vyjádření Komise, ke splnění cíle pro rok 2030 napomoct.

Komise také plánuje navrhnout změny legislativy týkající se energetiky a klimatu během příštího léta tak, aby byly sladěny s navrhovaným zvýšením závazného cíle.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(14)
Ivan Novák
24. červenec 2020, 17:08

Na portálu CENIA vidím, že k záměru vyrábět v Bruntálu vodík parním reformingem zemního plynu MŽP kupodivu nepožadovalo doplnit a vyhodnotit variantu elektrolýzy vody pomocí OZE. Oznamovatel nečekal na greendealový dotační titul a úředník byl mimořádně statečný, oběma tleskám.

Josef
24. červenec 2020, 22:15

Samozřejmě toto je konečné řešení rozvoje OZE v EU nicméně pokud by bylo realizováno, pak západní státy a přístupem k moři by měli ohromnou ekonomickou výhodu, protože enegetiky východodních zemí jako ČR, Slovensko, Maďarsko by byly plně závislé na dodávkách energei ze západních zemí s přístupem k moři a dobrým větrným podmínkám. Něco takového nemůže ČR potřebovat.

Jan Veselý
24. červenec 2020, 22:41

A proč je to proti zájmům ČR? To tak strašně vadí, že bysme byli z větší části zásobováni levnou energií, levnější než bude možné vyrábět z místních zdrojů?

To si myslíte, že nám jako vyhlásí válku nebo embargo?

Carlos
24. červenec 2020, 23:24

Já si, Honzo, myslím že Josef žije ve 20. roce, devatenáctistém dvacátém.

To je neskutečný hlod co napsal. Jednak pořád zcela zbytečně hraje mi-oni, nedávno mi tu tvrdil že nás nemusí zajímat jestli přes naše území mohou bez problémů tranzitovat vlaky, že máme kašlat na to jak a jestli prosperují sousedé (jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě). A jednak ignoruje možnost desítek GWp FVE, které by tu mohly být a k tomu možnou akumulaci. Což, jak víš, je s velmi malými veřejnými investicemi možné táhnout přes 10 % podílu na spotřebě EE během nějakých deseti let. Můj odhad je že i bez Lipno-Aschach se dá jen z FVE pokrýt 15-20% energie, OZE jako takové ještě víc a pokud se vezmou v potaz i možnosti importu, pak jsme možná klidně na 30-50% spotřeby, během deseti let.

Ale to potřebuje mnohem méně Josefů u moci.

Josef
25. červenec 2020, 00:37

Víte pane Carlosi, pokud já žiji v roce 1920, pak vy v roce 1910 a tam já se nechci dostat. Jinak jestli jste někdo tak naivní, že si myslíte, že ostatní budou činit pro Vaše dobro, pak o životě nic nevíte. Demokracie je o zpětné vazbě, jak nemůžete odstavit politiky od koryt volbami což v EU nemůžete, pak končíte a nikoho nezajímáte. Politiky zajímají jen peníze majetek a moc. Nic jiného a dělají jen proto, aby jim toto zůstalo bez ohledu na realitu a spravedlnost - v demokracii se musí snažit dělat to co je zájmem většiny národa. Jenže jak se tzv. integrujete, tak si pak můžete zvolit koho chcete a už je Vám to k ničemu, protože o Vás rozhodují jiní a ti sledují ty stejné zájmy jenže dělají pro někoho jiného. Tento princip platí od starého Říma až do současnosti a bude platit i za 1000 let.

Co potřebuje stát - potraviny a energie , všechno ostatní si můžete dovážet jak chcete, ale pokud chcete být nezávislým tedy svobodným státem a národem musíte být samostatný v základních potravinách a energiích.

Příkladem je Rusko - největší vývozce pšenice, pak dělají energetiku a zbraně. Čína max. využívání vlastních zdrojů investice do těžby Ropy v zahraničí. ČR není tak silná aby si mohla vydržovat vazaly jako velké státy a jakákoli politická integrace je pro nás nevýhodná povede jen k tomu, že z nás budou sát ostatní. Naopak kdybychom si tady u nás doma vybudovali flotilu jaderných el. s podílem na výrobě jako má Francie, pak by naopak na nás byly závislí ostatní, což by znamenalo pro nás více svobody nezávislosti a výhod. To je jako v manželství máte se rádi, ale když se nastěhujete do manželčina domu a pořídíte si děti, pak celý život taháte za kratší konec provazu což se projeví kdykoli jde do tuhého a o tom to je....

Jan Veselý
25. červenec 2020, 09:57

Tak co jsme se o vás Josefe dozvěděli. Nemáte ani páru o tom, že do orgánů EU posíláme politiky pomocí voleb, některé jmenuje a odvolává vláda ČR.

Vaše představy o správné státní hospodářské politice odpovídají merkantilismu 18. století. Moderní ekonomie vznikla tak, že ukázala na nesmyslnost vašich představ.

A za příklad dobrého chování tu berete východní despocii, která je chudá a hospodářsky a společensky zaostalá.

Carlos
25. červenec 2020, 23:49

Pane Josefe, dobrý večer.

Ano, Belle Époque bylo podle mne jedno z lepších období lidské historie. Patrně lepší než meziválečné období a zcela jistě mnohem lepší než období II. Světové války a pro oblast ČR pořád o dost lepší než marasmus nadvlády vodkové pakultury za komunismu. A ještě jedna věc tedy když jsme u toho, minimálně pro polovičku Moravy má Vídeň pořád větší význam než Praha. A to tak že za sto roků je pořád z Brna lepší spojení do Vídně. (Mimochodem si nepamatuji že by někdo od nás letěl za posledních X let z Prahy)

Ale můžete, asi stejně dobře jako v místním parlamentu, o Eurovolbách jste neslyšel? Byl jste u nich vůbec? Pokud ne, tak ano chápu že se cítíte že o Vás rozhoduje někdo jiný. O "zájmu většiny národa" bych trochu pochyboval, k volbám chodí obecně tak do 60% a z těch má současná vláda mandát od asi jen 37 % a když jim přidám podporovatele v šedé zóně, tak nějakých 45 %. Já Vám nevím, mne učili že potřebujete >50 % aby to byla většina.

Ano, zatím co v ČR je Váš hlas pomyslnou 1/10 000 000, tak v EU je to jenom 1/500 000 000.

Eh... svobodný stát... myslíte svobodný jako Severní Korea? Ano, pokud budete zakládat a odvozovat vše od státu jako základní jednotky, tak ano, to co píšete bude dávat smysl, jenomže reálně svět může fungovat jenom pokud budete dodržovat "přirozenou dědičnost". Nelze odvodit existenci člověka od státu, ale vždy jenom existenci státu od člověka. Stát je totiž jakási abstrakce na kterou lidé přenesli některé věci. A úplně v extrémním případě nebrání nic tomu aby si je člověk vzal plně zpět, ale to znamená de-facto automatické okamžité vyhlášení války, ale to nechme. Ono pokud byste to zapsal všechno jako ER diagram, tak od člověka jde pokaždé nahoru jenom specializace, nikdy rozšíření. Z podstaty nemůže nikdy stát vykonat nic víc než by teoreticky mohl vykonat člověk. Mimo jiné protože stát je produktem lidské mysli a pokud lidská mysl něco vymyslí, tak je to věc kterou by mohl vykonat i jeden člověk (bavíme se o právních úkonech) Mimochodem stát také existuje jenom tam kde je s to vykonávat moc a zároveň tam má nástroj jejího vykonání. Jestli Vás někdo zabije v lese je vám stát stejně dobrý jako by nebyl.

A i v těch zemích kde se to tváří tak že je všechno odvozeno od existence státu, tak je to ve finále tak že se to reálně odvozuje od nějakého atamana kterého se všichni bojí. V KLDR také neuctívají ústavu, ale vůdce.

Stát nepotřebuje nic z toho co uvádíte, to potřebují lidé, stát je neživá abstrakce a jak předvádí současný, tak je lepší aby si to zařídili lidi sami a on se do toho raději nepletl. Promiňte, ale ve špajzu mám víc jídla než bych dostal jako příděl v případě krize od státu, a to jej ještě zvládnu naskladnit na trojnásobek.

I v té Británii za války to nebyl stát ale lidi kdo zajišťovali tu produkci navíc, která byla třeba, stát možná udělal nějakou trochu regulaci, ale kdyby se Briti rozhodli že žádné Dig for Vicotry není, tak nebude. Stát si akorát pak přivlastňuje zásluhy lidí, nic jiného.

Ve finále to stojí na lidech, ne na státu, ten je v krizi spíš kontraproduktivní institucí protože se dávno zaobírá tím do čeho nemá strkat nos. A v takové situaci je lepší mít slabý stát a chronicky paralyzovanou EU, což vytvoří dost prostoru pro to aby si s tím lidi poradili, než silný stát který se do všeho plete.

Mám z vás trochu strach pokud degradujete vztahy na master-slave, k čemu byste chtěl tady nadvýrobu elektřiny použít? Koho s tím proboha vydírat? Proboha k čemu vůbec někoho vydírat? Uvědomujete si že za dobrých 95 % místního marastu si můžeme sami tím že si hrajeme na "specifické podmínky", jak říkají telefonní operátoři?

EU nevymyslela nepoužitelný systém stavebních předpisů, jinak by Rakousko nestavělo Koralmbahn, Polsko dálnice, vedení a nemělo v přípravě přestavbu právě dokončeného Ratibořského poldru na přehradu, to je něco co vymysleli zdejší úředníci a politici. Fakt EU nemůže za to že máme želzenici infarktovém stavu a že se jezdí imrvére na výstrahu (mimochodem ETCS to nedovoluje, tak jsou jisté kruhy nas-né, protože to co si vymysleli s tím nevyjezdí, ale při tlačení předpisů a lidí na hranu ano), v lepším případě, v horším to pak končí slonem na poště.

Stejně tak EU nebránila 20 roků opravit pravobřežku nebo buď stavět novou dvojkolejku z Přerova do Ostravy, nebo minimálně posílit kapacitu po Hranice na Moravě, stavět koleje do Třebové nebo usplavňovat Labe nebo stavět dálnice. Jediné co EU udělala je že úředník musí pracovat podle předpisů a veřejnost se k tomu může vyjádřit, zkráceně tedy že si politici nemůžou na páteční chalstačce vymyslet přehradu na Berounce a nikdo jim do toho nesmí kecat.

No a politici s úředníky místo toho aby začali pracovat jak mají, začali hledat přijatelná řešení, tak budou obviňovat jako malé děti všechny kolem že jim boří bábovičky, když ty jejich bábovičky dávají smysl asi jako dávat písek do píseckého dortu.

Nesplavný úsek Labe nad Děčínem řeší jezem kdesi v prčicích pod Děčínem v Prostředním Žlebu, kde se to hodí tak akorát ČEZu pro elektrárnu, zničí to soutok s Ploučnicí a stejně do Ústí nedojedete, protože v Březně se taky vymýšlí zbytečná bejkárna místo dvou kilometrů plavebně-energetického kanálu. A když se pak řeší do čeho dát penze EU pro rozhýbání ekonomiky, tak místní politiky nenapadne nic lepšího než to prožrat rozházením na auta.

Takže ta železnice po infarktu a děravá infrastruktura se mi asi zdají.

A k tomu Rusku, kolik že šlo Rusů do Německa a Němců do Ruska? Kolik se přestěhovalo Rusů do ČR a kolik Čechů do Ruska? To že Rusko exportuje pšenici, ropu a zbraně... to je ekonomika rozvojového státu, ne moderního rozvinutého.

Jak se říká, vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá, pokud vykazujete přemýšlení jen v rovině master-slave tak se nedivte že si najdete ženu která vykazuje stejné myšlení a pak máte tyto problémy. To že máte někoho rád neznamená že si jej musíte vzít, bydlet u něj, nebo si s ním pořizovat děti. (teď si vezměte že jsou lidé co se mají třeba stokrát víc také rádi a nemohou se vzít)

Možná kdybyste hledal trochu líp, tak najdete ženu, která s Vámi chce něco opravdu budovat, ne Vás ovládat, tam pak nebude vadit že bydlíte v jejím domě, protože tam nebude důvod k vydírání. Každé lano má dva konce, buď můžete táhnout oba za jeho jeden, nebo se o to přetahovat. Uznávám že jsem celkem mladý pořád, ale už jsem viděl různé lidi, různé vztahy a situace, většinou padly ty kde se pořád rvali v mentalitě master-slave a vydržely ty kde na takové tahání se nedošlo.

petr
25. červenec 2020, 21:41

Dobrý večer, s panem Josefem ne vždy souhlasím, ale v jednom má pravdu kdo má alespoň v základě ze svých zdrojů vyřešenou energetiku a základní potravinářské zdroje tak při velké evropské krizi, která je za dveřmi, má větší šanci uspět.

Případ pitomých roušek nám předvedl, jak EU země jsou schopny si je navzájem dokonce krást (smutné je to, že to bylo i o nás...)

Souhlasím však, že mít ropu, plyn a nějaké obilí, které nedám vlastním lidem není zárukou úspěchu. Proto Rusko je tam kde je a nikdy se z těch promiňte "sraček" nevyhrabe a to zvláště pokud tam bude vládnou bývalý důstojník KGB dnes FSB...

hezký večer všem

Carlos
25. červenec 2020, 21:57

Dobrý večer i Vám, Petře,

ano, roušky byly dost velkou ostudou, České vlády, která byla asi 14 dní až měsíc dopředu tázána na stav zásob v parlamentu, slíbila prověření, nic nakonec nebylo provedeno a nakoupeno. Dále to byla Česká vláda, kdo zakázal vývoz jak roušek tak dezinfekce, ale přitom od domácích výrobců nenakupovala a tito nemohli produkci ani vyvážet a nebylo zároveň možné aby se tyto prodaly na maloobchodním trhu. Situace se bohužel opět opakuje, dle ředitele SSHR není na skladě SSHR ani jedna rouška. Na podzim to zase bude ostuda, doporučuji si OOP naskladnit teď.

Další věc, kterou prosím berte v úvahu je rozdíl mezi "vyrábět furt" a "být schopen vyrobit". Tyto dvě věci nezaměňujme. Já nemám osobně problém s tím druhým, problém je s tím prvním, energetickou ču-čche. Jedno jestli je to jádro, nebo uhlí kde na každou MWh připadá někde kolem 40€ škod, které tak jako tak platíme.

Josef
26. červenec 2020, 01:34

Víte Pane Carlosy. Stát není jen nějaká čára na mapě nebo úřední celek. stát je o všeobecné shodě lidí na názoru na život a svět. Proto nefungují multikulturní společnosti. To že jsem se dotkl Ruska, pak to ještě neznamená že souhlasím s jeho hospodářským systémem, ale hodnotil jsem část jeho ekonomiky z hlediska národní bezpečnosti. Vztahy master-slave jsou základem mezinárodních vztahů a zahraniční politiky možná se Vám to nelíbí, ale je to tak. Stejné vztahy jsou i mezi lidmi právě proto je tolik rozvodů, protože ta nezávislost k nim vede a tím Vaším příkladem vroucí lásky jste mě rozesmál. Je to trapný příklad - Tak svět nefunguje nebo mi dejte jeden příklad kdy si krásná mladá bohatá žena vezme z čisté lásky chudého starého muže - pro jeho osobnost a charakter samozřejmě. Ale příkladů kdy si chudá mladá žena bere starého bohatého muže jsou mraky... že ano. Jinými slovy zaměňujete jak svět funguje a jak by měl fungovat a docházíte tím k naprosto nesmyslným závěrům.

Jinak Belle Époque bylo období ekonomického rozkvětu jenže kdo rozkvétal u nás cca 15% obyvatel (od sedláků nahoru) oni si užívali ten technicky pokrok před 1 světovou válkou většina národa dřela dál bídu a neměla ani zavedenou elektřinu. Pokrok se jich prakticky netýkal.

Carlos
26. červenec 2020, 12:04

Pane Josefe,

prosím vás pátým pádem jest to Carlosi, podle vzoru muž, minule jsem to řekl špatně, bije to dost do očí.

Stát není ekvivalentem kultury, ve své podstatě má dost blízko jen k čarám na mapě, není to nic jiného než "oblast aktuální kontroly". Problém je v momentě kdy je stát moc silný a začne se plést do kultury. V Evropě jsme fungovali asi tisíc let v podstatě, z dnešního pohledu, na principu velmi slabých států a nebyl s tím problém.

Další věc je jak chcete definovat národ? Můžeme jej definovat totiž podle jazyka, ale to kulhá na obě nohy protože Kanaďan a Američan nejsou jeden národ byť mají k sobě hodně blízko a mluví stejným jazykem. Nebo jej můžeme definovat podle obývaného území, jak se to dělalo celá staletí.

Zakládat vztahy, ať už mezilidské nebo mezistátní zejména na master-slave je nejpitomější možné řešení, typické win-lose, jenže to má jenom velmi malý výnos pro obě strany mnohem lepší je v takovém případě win-win nebo alespoň žádná dohoda, eventuálně i lose-lose. Představa že by vláda ČR jednala s Rakouskou, Slovenskou nebo Maďarskou na principu master-slave jedno v kterém gardu je komická, byť si současného premiéra umím celkem živě představit jak se vzteká a hrozí pěstičkami. "Když nám budětě kaziť tů jaderku tak vám... tak vám... nědodáme... cukor ďo sachrova tortu!!!"

Tady to pitomé myšlení master-slave nás už stálo neskutečné miliardy, před nějakou dobou jsem Vám myslím říkal že potřebujeme posílit železnici pro tranzitující vlaky mezi Baltem a Jadranem a Bavorském a Slezskem. Tvrdil jste že nám to může být putna. Tak to že takto kašleme na sousedy nás stálo přímé spojení Vídně a Berlína, které se jezdí za kratší dobu o asi 300km delší trasou přes Mnichov, (nákladní) vlaky z Varšavy do Bavorska/Porýní to také raději obkrouží přes Berlín. A u nás se pak vymýšlí VRT která bude tak pitomě zapojená že jestli se bude někdy mět napojit na něco víc, tak budete muset uzly překopat. A trvá to moc dlouho a nejsou na to peníze. Protože naši politici pořád myslí takto idiotsky jako master-slave, tak na ten projekt nejsou s to dostat synergické efekty a peníze EU, místo toho aby přišli s přístupem "Vy chcete kratší a rychlejší trasy, my potřebujeme modernizovat tratě, pojďme to dát dohromady."

Ano, tolik rozvodů je právě z důvodu že se lidi snaží zcela nesmyslně aplikovat master-slave logiku, proto se to sype, stejně tak protože se do toho pouští lidi bez rozmyslu a dost možná často na to nepřipravení.

K Belle Époque, ale tak je to s každým vynálezem, internet, mobily, počítače... vždy v době rozvoje dané technologie zaplatí skupiny bohatých, kteří si to mohou dovolit nejdřív, rozvoj a pokles ceny. Jestliže byla první velká elektrárna spuštěná někdy v roce 1895 a někdy 1900-1910 je zpracována studie elektrizace Moravy a v r. 1913 se uvádí do provozu Oslavany a je rozpracována elektrárna Přerov (tato jako přímý důsledek té studie), tak je jasné že elektřina nebyla tehdy moc rozšířená.

Josef
25. červenec 2020, 21:48

Jen k tomu Vašemu komentáři v do EU posíláme asi 20 poslanců jsme tam 2% menšina a nic nezmůžeme. Tzv. Evropská komise nebo-li vláda navíc není parlamentu ani odpovědná neexistují celoevropské strany atd. Další věc žádná východní despocie neexistuje tak může Rusko nazvat jen hlupák. A navíc to, že stát musí být nezávislý v základních potravinách a energiích nemá nic společného merkantilismem, četl jsem dějiny ekonomického myšlení takže vím o čem mluvím, schválně vytrháváte mojí větu z kontextu, protože dodávám, že vše ostatní můžete dovážet. To, že je ekonomicky nejvýhodnější soustředit se na relativně menší počet výrobků je všeobecně známo, ale má to svoje bezpečnostní hranice, které ohrožují nezávislost státu.Myslím, že normálnímu člověku je to vcelku dobře pochopitelné, ale globalistický človíček vašeho typu dělá, že to nechápe, skutečnost je ale taková, že pro Vás socialisty je národní stát překážkou, vy jste internacionální a rádi byste se integrovali s celým světem. Pokud po tom tak toužíte jeďte do USA a můžete se tam klanět černochům, ať vidíte jak (ne)funguje ta Vaše multi-kulti společnost.

PetrD
26. červenec 2020, 00:17

Jak v EP nic nezmůžeme: "Za rezolucí Evropského parlamentu podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše pro to, aby Českou republiku v Bruselu poškodili. Babiš to v sobotu v reakci na páteční kritické usnesení Evropského parlamentu kvůli jeho možnému střetu zájmů sdělil ČTK"

Tak zmůžeme nebo ne?

Carlos
26. červenec 2020, 00:35

Evropská komise a Europarlament jsou věci k reformě a bude to třeba dříve či později udělat. O tom se fakt hádat nemusíme.

Místo celoevropských stran máme nějaké frakce, jak se tomu říká, krom ANO byla příslušnost všech známá při posledních volbách.

Rusko vykazuje dost silné znaky východní despocie, je stavěné na Byzantinské tradici s Mongolským vlivem a pak přimíchání Marxleninismu a Stalinismu. Krom nějakých čtrnácti dní jednoho podzimu bylo Rusko despocie stále, sice ne tak divoká jako tomu je a bylo v jiných zemích, ale je.

Jestli pan Veselý vtrhl jednu větu z kontextu ohledně ekonomie, tak vy zase pana Veselého řadíte někam kde na 90% není. Je rozdíl mezi tím chtít vytvořit integrovaný obchodní a politický prostor a tím co nazýváte multi-kulti. Ale... neprobírali jsme to tu včera? Jinak se mi zdá také že si u pana Veselého pletete osu levice-pravice a liberální-autoritářský. Pana Veselého z diskuzí znám snad deset let, je sice v některých věcech víc nalevo než jsem já, ale že by byl socialista natož ten typ který momentálně řádí jak černá ruka v USA bych neřekl.

A tu otázku nezávislosti "základních" potravin máte zase postavenou blbě, jako v energetice, je rozdíl mezi tím být schopen vyrobit a vyrábět stále. Jestli se nám za normálních okolností vyplatí dovážet obilí a zároveň nám tu roste výborně třeba len na kterém bude třeba velká marže (nevím, vymýšlím si příklad), není důvod se nespecializovat ve lnu s tím že se v případě krize, vážné, udělá to co v Británii za války, změní se to co se pěstuje, omezí se živočišná produkce, zorají se pastviny... Hlavně v takové situaci doženete všechny řetězce na samou hranici možností využití zdrojů, pokud je třeba, změníte klidně i zvyky společnosti dočasně. Vůbec nejrychlejší způsob navýšení produkce masa je králík, což se dnes moc nejí, ale v případě krize se může snadno objevit jako běžný pokrm. (Navíc tomu zkrmíte všechno skoro, zrní, chleba, rohlíky, trávu, sušené kopřivy, zbytky zeleniny z kuchyně, na zimu si necháte samca a dvě, tři ramlice a z jara to můžete rozjet znovu)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se