Během roku 2019 bylo odstaveno více jaderných reaktorů, než kolik jich zahájilo provoz